Du är här: Skip Navigation Links > ARKIV > Väsby-Byle Byalag
GÄSTBOK

Väsby-Byle Byalag

Till Byalagets interna sidor

äsby-Byle Byalag är en ideell förening som bildades den 22/4 2012 av några boende vid Johan Nådigs väg för att undersöka möjligheterna att få en modern fiberoptisk dataförbindelse till sina fastigheter. I juni 2013 beviljade Länsstyrelsen föreningen projektstöd med 50 % av kostnaderna för att anlägga ett fibernät. Av hela kostnaden står kommunen för 10 %, Post och Telestyrelsen för 20 % och EU för 20 %. Det innebar att de som ville ansluta sig själva måste betala en insats på 15000 per fastighet, vilket till sist 16 fastighetsägare av de 26 vid Johan Nådigs väg och Stuterivägen gjorde.

Efter en hel del planering och diskussioner med Norrtälje Energi, som står för fibernätet i kommunen, började grävningen och utläggning av plastslang till de anslutna fastigheterna i början av oktober 2013. Grävningen var klar i mitten av november och sedan kom Norrtälje Energi och blåste in fiber i slangarna. (De blåser faktiskt in en tunn slang med fibern inuti med hjälp av tryckluft). Veckan efter Lucia var det dags att koppla ihop fibern med ett datauttag i varje hus i ena änden och med Norrtälje Energis datanät, som dittills slutat i telefonstationen vid Ticksta, i den andra. Sedan gick det raskt, den 19/12 var förbindelsen testad och de mest ivriga kunde koppla upp sig mot Internet med 8 gånger så hög hastighet som dittills varit den högsta möjliga.

Det nya fibernätet är förstås inte bara mycket snabbare, utan också okänsligt för stormar och åska. En viktig egenskap är vidare att det blir möjligt att skaffa telefon och TV via nätet i stället för genom Telias koppartråd respektive parabolantenn. Tyvärr pågår en omorganisation av Norrtälje Energis sätt att tillhandahålla Internettjänster just nu. Telia skall nämligen i fortsättningen sköta Norrtälje Energis datanät, och det blir först när den förändringen är genomförd om några månader som de anslutna kan ta del av det fulla utbudet av tjänster över Internet. Men tills dess är det en fröjd att surfa på nätet och sköta om alla de hemsidor jag har hand om.

När vi fått mer erfarenhet av nätet och nättjänsterna skall jag skriva litet mer här, kanske kan det vara intressant om andra går i tankar att skaffa bredband. Det innebar ju en hel del pappersskrivande och annan administration att dra igång och genomföra projektet, och vi delar gärna med oss av våra erfarenheter.

Medlemmarna i byalaget kan ta del av tips, råd och föreningens interna handlingar om de är inloggade. Klicka på länken ovan så kommer Du till en inloggningssida om Du inte redan är inloggad, för då kommer Du direkt till de interna sidorna.

Björn Bergström


Sidan först publicerad 2014-01-21, senast uppdaterad 2016-03-21.