Rö hembygdsförenings bildarkiv

Gamla bilder: Näs plantskola

Plantskolan på Näs

Bredvid gamla vägen från Väsby till Näs låg långt in på 1950-talet en plantskola; nu är där bara åker. Bilden från 1931 fick vi låna av Stig och Anna Liedberg i Risby.

Sidan uppdaterad 2008-08-19

© Copyright 2011 - 2020 Rö Hembygdsförening om inte annat anges på respektive sida.
Innehållet får kopieras om källan uppges.