Rö hembygdsförenings bildarkiv

Nya bilder: Storklockan i Rö

Storklockan i Rö

Storklockan i Rö kyrka. Inskriften lyder: "Soli Deo Gracia. A:o MDCCXLIX med Högw. Fru Riks Grefvinnans Catharina Ebba Horns omkåstnad är denna klocka omguten af K: Stykgutarn Gerh: Meyer i Stockholm". Foto Björn Bergström 24/6 2010.

Sidan uppdaterad 2013-11-30

© Copyright 2011 - 2020 Rö Hembygdsförening om inte annat anges på respektive sida.
Innehållet får kopieras om källan uppges.