Rö hembygdsförenings bildarkiv

Gamla bilder: Rödakorsfest

Rödakorsfest

Under andra världskriget och ända fram till 1955 ordnade Röda Korset fest i Byle kohage på somrarna. Där visades också film i en tältbiograf. 1956 byggde "fiskaren" Gustaf Larsson hus på tomten, Björkebo kom det att heta. Till höger syns tre av de typiska betongstolparna längs järnvägen. Vi tackar Margit Gustafsson i Ängsborg för bilden, som bör vara tagen ungefär 1952. Av Anders Brynielsson fick vi veta att dragspelaren hette Lennart Ländin. Han var bonde, lokalpolitiker och spelman från Mälby i Skederid.

Sidan uppdaterad 2011-08-31

© Copyright 2011 - 2020 Rö Hembygdsförening om inte annat anges på respektive sida.
Innehållet får kopieras om källan uppges.