Rö hembygdsförenings bildarkiv

Gamla bilder: Stationen 1957?

Stationen ca 1957

Anna och Joel Lundgren med sondöttrarna Ann och Gun på stationen omkring 1957. Bilden fick vi från Britt Mannertorp, född Lundgren, i Chicago, USA.

Läs mer här!

Sidan uppdaterad 2008-04-18

© Copyright 2011 - 2020 Rö Hembygdsförening om inte annat anges på respektive sida.
Innehållet får kopieras om källan uppges.