Rö hembygdsförenings bildarkiv

Gamla bilder: Lövsta 1974

Lövsta från luften

Ett flygfoto över Lövsta taget sensommaren 1974, före renoveringen. Man ser spår av trädgårdsgången som funnits där sedan Anderssons tid. I bakgrunden syns Klippans ladugård och uthus. Ann Britt Bergström rekonstruerade bilden från ett solblekt original i hennes ägo.

Sidan uppdaterad 2011-09-20

© Copyright 2011 - 2020 Rö Hembygdsförening om inte annat anges på respektive sida.
Innehållet får kopieras om källan uppges.