Rö hembygdsförenings bildarkiv

Gamla bilder: Sälte

Sälte

Det lilla huset till vänster är Sälte och det ligger där än idag. Omkring 1900 bodde här Josefina Albertina Bergström, född Vennqvist, med sin man Karl. Josefina var född 1836 i Skederid. Från vanligtvis välunderrättat håll har vi hört att Josefina kallades Mina och ska ha varit en mycket snäll gammal tant. Fotot har vi fått låna av Josefinas barnbarns barn, Nancy Koverhult, född Karlsson.

Sidan uppdaterad 2009-07-21

© Copyright 2011 - 2020 Rö Hembygdsförening om inte annat anges på respektive sida.
Innehållet får kopieras om källan uppges.