Rö hembygdsförenings bildarkiv

Gamla bilder: Väsby 1936

Flygfoto över Väsby

Flygfoto från 1936, taget i nordlig riktning med Väsby i förgrunden. Gamla Rimbovägen slingrar sig genom bilden bort förbi Risby, men notera att man redan rätat ut den så man slipper åka genom Risby. Järnvägen med stationshus och godsmagasin syns i bildens övre högra del. Bilden har vi fått från Stig Lundqvist i Rö.

Sidan uppdaterad 2009-05-09

© Copyright 2011 - 2020 Rö Hembygdsförening om inte annat anges på respektive sida.
Innehållet får kopieras om källan uppges.