Rö hembygdsförenings bildarkiv

Gamla bilder: Anderssons i Eke

Eke, familjen Andersson

Ett foto vi lånat av Uno och Liza Forsberg i Eke. Det är taget omkring 1927; från vänster Erik, Alma Viktoria, f Johansdotter, Margit, gift Gustavsson, Britt, gift Forsberg, Ivar Andersson och Valter.

Sidan uppdaterad 2008-04-13

© Copyright 2011 - 2020 Rö Hembygdsförening om inte annat anges på respektive sida.
Innehållet får kopieras om källan uppges.