Rö hembygdsförenings bildarkiv

Gamla bilder: Lövsta 1890

Lövsta 1890

Lövsta nybyggt, omkring 1890. Det är säkert Carl Fredrik Andersson själv som krattar grusgången. Han köpte Lövsta 1882 av godsägaren och riksdagsmannen E G H Åkerlund på Lovisedal, som ägde många gårdar i Rö på den tiden. Huset stod troligen färdigt 1887. Bild från Björn och Ann Britt Bergström.

Sidan uppdaterad 2011-09-20

© Copyright 2011 - 2020 Rö Hembygdsförening om inte annat anges på respektive sida.
Innehållet får kopieras om källan uppges.