Rö hembygdsförenings bildarkiv

Gamla bilder: Lövsta 1890

Anderssons på Lövsta

Här dricker Carl Fredrik och Lovisa Andersson kaffe på förstukvisten på Lövsta. Fotot ur Björn och Ann Britt Bergströms samlingar är samtida med det förra.

Sidan uppdaterad 2011-09-20

© Copyright 2011 - 2020 Rö Hembygdsförening om inte annat anges på respektive sida.
Innehållet får kopieras om källan uppges.