Rö hembygdsförenings bildarkiv

Gamla bilder: J W Jansson i Risby

J W Jansson i Risby

Johan Wilhelm Jansson (1854 - 1931) i Risby är den hittills tidigaste Röbon vi har ett foto på. Bilden är tagen 1931, samma år som han dog. Han föddes i Skederid, flyttade till Gullbergby och gifte sig med en dotter på gården, Albertina Karlsdotter och flyttade på 1890-talet till Risby. Flickan heter Anna Lisa Backström; de två var den äldsta och den yngsta i Risby den sommaren. Bilden fick vi låna av Johans dotterdotters son, Stig Liedberg och hans hustru Anna.

Sidan uppdaterad 2014-01-02

© Copyright 2011 - 2020 Rö Hembygdsförening om inte annat anges på respektive sida.
Innehållet får kopieras om källan uppges.