Rö hembygdsförenings bildarkiv

Gamla bilder: Johansson i Fälle

August Johansson i Fälle

August Johansson i Fälle med sin son Sven och hästen Brunte en junidag år 1918. August var född 1872 och sonen Sven 1914. Bilden har varit publicerad i Norrtälje tidning omkring 1975 och ingår i den omfattande samling tidningsurklipp som Helga Björklund i Husby donerade till församlingshemmet. Vi fick låna den av Per-Ove Unevik.

Sidan uppdaterad 2009-01-15

© Copyright 2011 - 2020 Rö Hembygdsförening om inte annat anges på respektive sida.
Innehållet får kopieras om källan uppges.