Rö hembygdsförenings bildarkiv

Gamla bilder: Sjönöd i Kamphavet

K G Blomberg

Karl Georg Blomberg (1915-1990) har hamnat i sjönöd i Kamphavet. Fotot är från 1931. Karl Georgs far Karl Gustav (1859-1941) startade affären vid stationen, som Karl Georg senare tog över. Bilden fick vi låna av Stig och Anna Liedberg i Risby.

Sidan uppdaterad 2008-08-19

© Copyright 2011 - 2020 Rö Hembygdsförening om inte annat anges på respektive sida.
Innehållet får kopieras om källan uppges.