,, Rö Hembygdsförening - Arkiv - Årsmötet 2018
   Du är här: Skip Navigation Links > ARKIV > Reportage > Årsmötet 21/2 2018
GÄSTBOK

2018 års ordinarie årsmöte

en 21 februari samlades vi i S:t Olofsgården för att välja styrelse och besluta om de vanliga årsmötesfrågorna. I år var det 33 medlemmar som deltog, litet färre än förra gången.

Björn Bergström föredrog styrelsens verksamhetsberättelse, där de viktigaste punkterna var att postortsändringen från Rimbo till Rö genomfördes den 6 mars (myndigheter, banker, sjukvården och många andra organisationer fattade snabbt galoppen, men många mindre postavsändare har inte hängt med och måste påminnas av var och en). Sommarutflykten 2017 gick till Gamla Sta'n i Stockholm och blev mycket lyckad. I september besökte vi bröderna Anderssons lanthandelsmuseum i Södersvik. Senare på hösten fick vi tillfälle att besöka Näs gård och bli guidade av vår hedersmedlem Morgan Olsson. Till sist hade vi en mycket trevlig höstfest med Eva Spens som föredragshållare.

Hemsidan har undan för undan uppdaterats, vi medverkade i årsskriften Sjuhundrabygden och uppmärksammades av Radio P4 och Roslagen runt.

Även bokslutet föredrogs och fastställdes - det visade att intäkter och kostnader gick nästan precis jämnt ut.

Mötet i full gång

Mötet i full gång

Vi fick anslag både från kommunen och Roslagsbankens stiftelser och kunde höja ambitionerna en hel del. Föreningens ekonomi är ändå fortfarande betryggande, men vi planerar en del stora investeringar (t ex en kameradrönare för att ta bilder från luften i olika sammanhang och ett rejält bord med fasta soffor till rastplatsen på den nya vandringsleden). Dessutom börjar avgiften till Hembygdsförbundet bli rätt betungande (den tar 1/3 av medlemsavgifterna). Därför beslutade årsmötet att från och med 2019 höja medlemsavgiften till 150 kr för en enskild medlem eller 200 kr för en hel familj som bor på samma adress.

Den gamla styrelsen beviljades ansvarsfrihet för år 2017 och de som stod i tur att avgå omvaldes allihop. Efter det består styrelsen fortfarande av ordföranden Björn Bergström, vice ordföranden Stig Jandrén, sekreteraren Peter Johansson, kassören Ann Britt Bergström, klubbmästare Urban Lindblom och de övriga ledamöterna är Per Hesselgren och Eva Spens.
Till revisorer omvaldes Leif Klasson och Stig Liedberg, och i valberedningen fortsätter Ulla-Britt Hägerström och Kicki Lindberg.

Årets aktiviteter kommer att fortsätta i samma stil som tidigare, en torpvandring på våren, invigning av rastplatsen på sommaren, en sommarutflykt, en svampexkursion under sakkunnig ledning i september och sedan förstås en höstfest omkring den 1 november.

Styrelsen föreslog en budget som slutar med ett underskott på cirka 3000 kr, som årsmötet accepterade och fastställde.

Efter årsmötesförhandlingarna fick vi se en film från Norrtälje under 1950- och 1960-talen som Nils Eriksson lånade ut - somliga som bott här länge kände igen många miljöer och till och med sig själva på filmen. För oss nyinflyttade var nog bilderna från rivningsraseriet på 60-talet mest omskakande - men så gjorde man ju i många städer på den tiden som bilismens behov gick före allt annat.

Till sist serverades kaffe och smörgåsar som Ann Britt och Urban gjort - de fick godkänt till och med av Kicki Lindberg som gjorde smörgåsarna under föreningens första sju år.

Smörgåsarna klara

Vi var klara i god tid som synes - titta på klockan! Nästa gång tar vi inte tre timmar på oss!

Vid 9-tiden började deltagarna droppa av, styrelsen (och många hjälpande händer) diskade och ställde i ordning. Till sist hade den nya styrelsen ett kort konstituerande sammanträde som resulterade i de roller som berättas om här ovan.

Nu återstår att skriva protokoll, att uppdatera hemsidan och dra igång årets aktiviteter.

Sidan först publicerad 2018-02-27.