,, Rö Hembygdsförening - Folk - Mantalslängd 1667
   Du är här: Skip Navigation Links > FOLK > Mantalslängder > 1667
GÄSTBOK

Utdrag ur
Mantalslängd för Uppsala län, Sju- och Lyhundra härad 1667

Sid 2617f (bild 186 f i SVAR:s skannade version)

Anno 1667 Åhrs Quarntuls Mantals Ländh, öf:r Siu och Ly hundrade härader i Siuhundratz häradh

    Bonde Hustru Sohn Dotter mågh Sohn h: Dräng Piga Inhyses (Anmärkningar)
Röö sochn
Saccelanus H:r Erich 1 1               Drängen borta ??? hustrun Siuklig som alla bekände på Stämman
Nyble Nils Ersson 1 1                
Ösby Erich Mattsson 1 1                
Mählby Hans Nilsson 1 1                
  Erich Jönsson 1 1                
Gullbärby Anders Persson 1 1                
Wässby Thommas Mårthesson 1 1                
  Johan Michilsson 1 1                
  Erich Michilsson 1 1                
  Hustru Gertrud   1         1      
Bohlby Peer Ersson 1 1                
Båthmanby Erich Mattsson 1 1                
Härssby Bengt Persson   1         1     Fierdingzman
  Jacob Mattsson 1 1               Post bondhe
  Anders Mårthensson 1 1                
  Erich Olsson 1 1                
Ekee Lars Hansson 1 1                
  Oluf Blåssson 1 1                
Lisinge Nils Nilsson   1         1     Corporal under Ca...
Rijsby Oluf Andersson 1 1                
  Anders Larsson 1 1                
  Thommas Rasmusson 1 1                
Ticksta H: Anna   1         1      
Wihrboda Lars Andersson   1               Rättare under Månkulla
Wijek Peer Smedh   1                
Mehlsettra Johan Staffansson   1           1    
Byle Peer Jönsson   1               Rättare på Nääs
Ekelundh Knuth Andersson                   Fogde på Nääs och hustru legat på sängh bådha et och halft åhr och brukar torpet som ähr oftat? lagt medh lego Peningar som ligger åhr i gården gierd
Wrethen Johan Ersson   1                
Nytorpe Oluf Mattsson 1 1                
Sunnanbroo Erich Mattsson   1                
Nora Sören Persson   1               Dagelig skrädare på Näs
Mählbytorp Hust:r Maria                   Utfattigh
Mählbytorp Erich Jacobsson   1               Dagelig skrädare Månk.
Kullenge Johan Persson   1               Hänfaler i brott

Summa 60 Personer

Sidan först publicerad 2008-03-18