Du är här: Skip Navigation Links > NATUR > Fåglar
GÄSTBOK

Fågelobservationer

etta är en lista över de fågelarter vi sett (eller i bland bara hört) i Rö. I datumkolumnen anges för flyttfåglar när vi observerade arten för första gången det året, annars står där bara X resp H om vi bara hört den.

Om Du klickar på fågelns namn längst till vänster öppnas en sida med bilder på fågeln i Stefan Hages stora fågelsajt, eller om den inte finns där, på Wikipedia..

Om någon vill bidra med sina egna observationer är vi mer än glada - i så fall lägger vi in observatörens namn tillsammans med datumet. Namnet visas om man håller markören över datumet. Men: det är fusk om fågeln inte setts (eller hörts) inom Rös sockengränser!

Vill Du läsa mer om fågelskådning i Roslagen kan Du titta in på Roland Palmquists hemsida. Där kan Du för övrigt hitta andra intressanta saker om Roslagen, fast med ett perspektiv från Bergshamra.

Svenskt namn Latinskt namn 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Björktrast Turdus pilaris X X X     X X X X X X
Blåmes Parus caeruleus X X X X X X X X X X X
Bofink Fringilla coelebs 25/3 23/3 24/3 22/3 H16/3 13/3 25/3 H24/3 H23/3 4/4  
Domherre Pyrrhula pyrrhula X X X X X X X   X X  
Enkelbeckasin Gallinago gallinago X H                  
Entita Parus palustris X X X X X X X X X X X
Fasan Phasianus colchius X X X   X   X   X    
Fiskgjuse Pandion haliaetus           X          
Fiskmås Larus canus X X X X X X X X X    
Grågås Anser anser X       X         X  
Gråhäger Ardea cinerea X X X       X X   X  
Gråkråka Corvus corone X X X X X X X X X X  
Gråsiska Carduelis flammea         X            
Gräsand Anas platyrhyncos X X       X          
Grönfink Carduelis chloris X X X X X X X X X X X
Gröngöling Picus viridis X X X X   X          
Grönsiska Carduelis spinus X                    
Gulsparv Emberiza citrinella X X X X X X X X X X X
Gök Cuculus canorus H H 24/5 H 20/5 H 7/6 H 6/6            
Havsörn Haliaeetus albicilla       X              
Hussvala Delichon urbica   2/5 6/6     1/6          
Kaja Corvus monedula X X X X X X X X X X X
Kanadagås Branta canadensis X X   X              
Kattuggla Strix aluco H H X H H H H   H    
Knipa Bucephala clangula   X                  
Knölsvan Cygnus olor X X X X X X   X   X  
Koltrast Turdus merula X X X X X X X X X X X
Korp Corvus corax X X X X X X X X X X X
Kungsfågel Regulus regulus H                    
Ladusvala Hirundo rustica 27/5                    
Lövsångare Phylloscopus trochilus H 26/4 H 1/5 H 13/4 H 29/4 H H 3/5 H 8/5 H 7/5      
Näktergal Luscinia luscinia H 17/5 H 2/5 H 18/5 H 15/5 H 8/5 H 18/5 H 16/5 H 25/5 H 20/5 H 6/5 H 20/5
Nötskrika Garrulus glandarius H X X   X X       X  
Nötväcka Sitta europaea X X X X X X X X X X X
Ormvråk Buteo buteo X X X X X X X X X    
Pilfink Passer montanus X X X X X X X X X X X
Ringduva Columba palumbus 27/3 27/3 29/3 24/3 12/4 23/3 27/3 6/4 23/3 27/3 12/3
Rödhake Erithacus rubecula 4/4 27/3 8/4 28/3 21/4 28/3 13/4 6/4 4/4 16/4  
Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus       21/5              
Rödvingetrast Turdus iliacus       H   25/4          
Sidensvans Bombycilla garrulus X X                  
Skata Pica pica X X X X X X X X X X X
Skogssnäppa Tringa ochropus 17/6 19/4 29/5                
Skrattmås Larus ridibundus X X   X X            
Sothöna Fulica atra   X                  
Spillkråka Dryocopus martius H H H H   X          
Stare Sturnus vulgaris   3/4   1/5 21/4 21/3 13/3 12/4 21/5    
Steglits Carduelis carduelis   X   X   X X     X  
Stenknäck Coccothraustes coccothraustes                     X
Stenskvätta Oenanthe oenanthe       4/6     3/4      
Stjärtmes Aegithalos caudatus X X X X X X X X X X X
Större hackspett Dendrocopus major X X X X X X X X X X X
Storlom Gavia arctica   H 26/5 H 6/6                
Svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca 12/5 3/5 9/5 3/5 9/5 3/5 1/5 H 2/5 H 2/5 28/4 30/4
Sånglärka Alauda arvensis 22/3 28/3 25/5 22/3 18/5   24/3       28/4
Sångsvan Cygnus cygnus X X X X X X X   X X  
Sädesärla Motacilla alba 12/4 7/4 14/4 23/4 21/4 25/4 3/4 11/4 27/3 X 16/5
Talgoxe Parus major X X X X X X X X X X X
Taltrast Turdus philomelos H H 6/6     X     X    
Tofsvipa Vanellus vanellus 3/4 3/4 X 22/3 9/4 21/3 19/4     27/5  
Tornseglare Apus apus 31/5 1/6 29/6 X     X        
Trana Grus grus 22/3 24/3 10/4 22/3 20/4 13/4 11/4     H 7/4  
Trädgårdssångare Sylvia borin 20/5 H 27/5 H 24/5 H 29/5 H 23/5   X H 24/5 H 15/6 H 27/5 H 20/5
Trädkrypare Certhia familiaris X                    
Trädpiplärka Anthus trivialis   2/5                  
Törnskata Lanius collurio     X                
Törnsångare Sylvia communis 20/5 24/5 X X              

Text: Björn Bergström. Sidan först publicerad 2009-07-10, senast uppdaterad 2019-04-10.