,, Rö Hembygdsförening - Natur - Fåglar
   Du är här: Skip Navigation Links > NATUR > Fåglar
GÄSTBOK

Fågelobservationer

etta är en lista över de fågelarter vi sett (eller i bland bara hört) i Rö. I datumkolumnen anges för flyttfåglar när vi observerade arten för första gången det året, annars står där bara X resp H om vi bara hört den.

Om Du klickar på fågelns namn längst till vänster öppnas en sida med bilder på fågeln i Stefan Hages stora fågelsajt, eller om den inte finns där, på Wikipedia..

Om någon vill bidra med sina egna observationer är vi mer än glada - i så fall lägger vi in observatörens namn tillsammans med datumet. Namnet visas om man håller markören över datumet. Men: det är fusk om fågeln inte setts (eller hörts) inom Rös sockengränser!

Vill Du läsa mer om fågelskådning i Roslagen kan Du titta in på Roland Palmquists hemsida. Där kan Du för övrigt hitta andra intressanta saker om Roslagen, fast med ett perspektiv från Bergshamra.

Svenskt namn Latinskt namn 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Björktrast Turdus pilaris   X X X X X X     X X X
Blåmes Parus caeruleus X X X X X X X X X X X X
Bofink Fringilla coelebs H 26/3   4/4 H23/3 H24/3 25/3 13/3 H16/3 22/3 24/3 23/3 25/3
Domherre Pyrrhula pyrrhula     X X   X X X X X X X
Enkelbeckasin Gallinago gallinago                     H X
Entita Parus palustris X X X X X X X X X X X X
Fasan Phasianus colchius       X   X   X   X X X
Fiskgjuse Pandion haliaetus             X          
Fiskmås Larus canus       X X X X X X X X X
Svenskt namn Latinskt namn 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Grågås Anser anser     X         X       X
Gråhäger Ardea cinerea     X   X X       X X X
Gråkråka Corvus corone     X X X X X X X X X X
Gråsiska Carduelis flammea               X        
Gräsand Anas platyrhyncos             X       X X
Grönfink Carduelis chloris   X X X X X X X X X X X
Gröngöling Picus viridis   X X X X   X          
Grönsiska Carduelis spinus X                     X
Gulsparv Emberiza citrinella   X X X X X X X X X X X
Gök Cuculus canorus               H 6/6 H 7/6 H 20/5 H 24/5 H
Havsörn Haliaeetus albicilla 27/9               X      
Hussvala Delichon urbica             1/6     6/6 2/5  
Kaja Corvus monedula X X X X X X X X X X X X
Kanadagås Branta canadensis                 X   X X
Kattuggla Strix aluco       H   H H H H X H H
Knipa Bucephala clangula                     X  
Knölsvan Cygnus olor     X   X   X X X X X X
Koltrast Turdus merula X X X X X X X X X X X X
Korp Corvus corax   X X X X X X X X X X X
Svenskt namn Latinskt namn 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Kungsfågel Regulus regulus                       H
Ladusvala Hirundo rustica                     27/5
Lövsångare Phylloscopus trochilus 6/4       H 7/5 H 8/5 H 3/5   H 29/4 H 13/4 H 1/5 H 26/4
Näktergal Luscinia luscinia   H 20/5 H 6/5 H 20/5 H 25/5 H 16/5 H 18/5 H 8/5 H 15/5 H 18/5 H 2/5 H 17/5
Nötskrika Garrulus glandarius 11/3   X       X X   X X H
Nötväcka Sitta europaea X X X X X X X X X X X X
Ormvråk Buteo buteo       X X X X X X X X X
Pilfink Passer montanus X X X X X X X X X X X X
Ringduva Columba palumbus 13/3 12/3 27/3 23/3 6/4 27/3 23/3 12/4 24/3 29/3 27/3 27/3
Rödhake Erithacus rubecula H 13/4   16/4 4/4 6/4 13/4 28/3 21/4 28/34 8/4 27/3 4/4
Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus                 21/5      
Rödvingetrast Turdus iliacus             25/4   H      
Sidensvans Bombycilla garrulus                     X X
Skata Pica pica X X X X X X X X X X X X
Skogssnäppa Tringa ochropus                   29/5 19/4 17/6
Skrattmås Larus ridibundus               X X   X X
Sothöna Fulica atra                   X  
Spillkråka Dryocopus martius             X   H H H H
Svenskt namn Latinskt namn 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Stare Sturnus vulgaris       21/5 12/4 13/3 21/3 21/4 1/5   3/4  
Steglits Carduelis carduelis X   X     X X   X   X  
Stenknäck Coccothraustes coccothraustes   X                  
Stenskvätta Oenanthe oenanthe           4/6 3/4      
Stjärtmes Aegithalos caudatus X X X X X X X X X X X X
Storlom Gavia arctica                 H 6/6 H 26/5  
Större hackspett Dendrocopus major X X X X X X X X X X X X
Svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca   30/4 28/4 H 2/5 H 2/5 1/5 3/5 9/5 3/5 9/5 3/5 12/5
Sånglärka Alauda arvensis H 12/4 28/4       24/3   18/5 22/3 25/5 28/3 22/3
Sångsvan Cygnus cygnus     X X   X X X X X X X
Sädesärla Motacilla alba   16/5 X 27/3 11/4 3/4 25/4 21/4 23/4 14/4 7/4 12/4
Talgoxe Parus major X X X X X X X X X X X X
Taltrast Turdus philomelos       X     X     6/6 H H
Tofsvipa Vanellus vanellus 3/3     27/5     19/4 9/4 22/3 X 3/4 3/4
Tornseglare Apus apus           X     X 29/6 1/6 31/5
Trana Grus grus     H     11/4 13/4 20/4 22/3 10/4 24/3 22/3
Svenskt namn Latinskt namn 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Trädgårdssångare Sylvia borin   20/5 27/5 H 15/6 H 24/5     23/5 29/5 H 24/5 H 27/5  
Trädkrypare Certhia familiaris                       X
Trädpiplärka Anthus trivialis                       X
Törnskata Lanius collurio                   X    
Törnsångare Sylvia communis                 X X 24/5 20/5

Text: Björn Bergström. Sidan först publicerad 2009-07-10, senast uppdaterad 2020-04-14.