,, Rö hembygdsförening - Natur - Geologi
   Du är här: Skip Navigation Links > NATUR > Geologi
GÄSTBOK

Geologi i Rö

om ni kan läsa på sidan om strandlinjens förändringar har Rö bara funnits i sådär 8000 år - det är ju i går om man jämför med jordklotets ålder (4,5 miljarder år). Nu är det kanske inte helt rättvisande, för även om Rö var havsbotten för 8000 år sedan så berodde det på att inlandsisen pressat ned jordskorpan här under havets nivå. Men den del av jordskorpan som skulle bli Rö fanns förstås långt tidigare än den senaste nedisningen - för 500 miljoner år sedan låg vår berggrund en bit söder om ekvatorn, och där fanns det säkert ingen inlandsis.

Inlandsisen bidrog också på ett annat sätt till socknens geologi: isen släpade med sig mängder av kalksten hit - det finns ingen kalkberggrund i Rö, men på flera andra håll i Sverige finns det; Gotland, Öland och delar av Skåne är välkända exempel. Kalksten bildades genom att skalen av döda djur sjönk till havsbottnen, därför hittar man ofta förstenade skal i Rö. Läs om fossiler här!

Långt tidigare, när jorden var ett nästan glödande klot, hände något märkvärdigt med det som skulle bli Rö. Våldsamma förskjutningar i jordskorpan, uppressning av glödande sten och andra processer gjorde att det bildades små röda bollar som så småningom stelnade till en hård bergart som geologerna kallar granater. Inlandsisen slipade sedan ned berget med bollarna, så att i dag syns de som röda cirklar i det annars mörka berget med ljusa ådror. Ett praktexempel på dessa bildningar finns i det gamla sandtaget vid gamla vägen mot Lovisedal. Nils Eriksson i Eke visade oss till dem efter utflykten till Gårdstensberget i maj 2012, och vi tog flera foton av dem. Då hade vi ingen aning om vad det kunde vara, men nyligen publicerades en artikel om granaterna i Geologiskt Forum (nr. 99, 2018), som Stig Liedberg i Risby gav oss. Geologiskt Forum säger sig vara en populärvetenskaplig tidskrift, men artikeln innehåller mängder av ord som vi som inte har någon geologisk kunskap får hoppa över - men ni kan försöka själva: läs eller ladda ned artikeln här. Den publiceras på vår webbsajt med tillstånd av Geologiska Föreningen.

Ett par bilder vi själva tog:

Granater

Den största ansamlingen av granater

Granater

Den största av dem alla

På våra bilder är granaterna inte lika röda som i artikeln, men vi kanske hade sämre ljus.

Text: Björn Bergström, bilder: Ann Britt Bergström. Sidan först publicerad 2018-11-28.