,, Rö Hembygdsförening - Platser - Detaljer - Eke
   Du är här: Skip Navigation Links > PLATSER > Detaljstuderade platser > Eke by
GÄSTBOK

Byn Eke

yn Eke ligger 900 m nordost om Rö kyrka och nämns först i källorna 1378. Man kan dock tryggt utgå från att den redan då var gammal.

Ursprungligen bör Eke ha varit en ensamgård om 1 mantal, men redan 1384 nämns två samtidiga bönder i Eke, Peter och Martin. Under huvuddelen av 1500-talet och första hälften av 1600-talet förekommer dock bara ett namn i taget, men det verkar som om en av gårdarna varit frälsejord en tid och kanske därför inte tas upp i mantalslängden. I så fall ägdes den ju av en adelsman, som bodde någon annan stans. Från 1666 redovisas 2 gårdar om 1/2 mtl skatte vardera, Olof Blåssons gård och Lars Hanssons gård.

Den senare delades omkring 1750 i två, vardera på 1/4 mantal, mellan Erik Anderssons söner Nils och Mats Ersson. 1768 delades den andra gården i tre, om 1/6 mantal vardera, mellan Anders Perssons son och hans två svågrar, som alla tre hette Anders Andersson!

I senare tid har gårdarnas ägor ändrats genom köp och byten många gånger, men de fem gårdstomterna ligger fortfarande där de låg 1797, när de nuvarande gårdarna etablerats.

I Eke verkar gårdarna aldrig haft egna namn, utan benämnts efter ägaren. När man 1908 började lägga upp de moderna fastighetsregistren numrerades gårdarna 1:2 till 1:6, utan någon begriplig koppling till de ursprungliga gårdarna. Flera av dessa nummer har efter hand ändrats, så för att kunna skilja på dem i gamla tider har vi gjort en godtycklig numrering, så att den gård som delades i 3 får nummer 1 och den andra nummer 2. Vi kan då skilja på de fem gårdarna genom att ge dem beteckningen 1A, 1B, 1C, 2A och 2B. Motsvarande moderna fastighetsbeteckningar är 1:5, 1:3, 3:2, 1:4 och 4:1.

1727 låg huvudbyggnaden till den ursprungliga gård 1 (röd) precis där 1A (blå) ligger i dag, medan huset till gård 2 (röd) verkar ha legat 25-30 m SV därom. Man skall kanske inte lägga alltför stor vikt vid de fina små husen som är inritade i originalkartan; de kan vara mer dekoration än exakt markering. 1797 ligger dock alla huvudbyggnader i princip på sina nuvarande platser.

Trettondag jul 1779 brann hela byn enligt en notering i Eke 1:3 Gårdsarkiv, så rimligen är inget nuvarande hus äldre än så. Flera av dem hade säkert byggts när gårdarna delades 1750 respektive 1768, så man förstår verkligen anteckningen "ack, hvilken jemmer"! Branden började i julhalmen på golvet i Erik Nilssons boningshus; Erik var son till Nils Ersson som ägde gård 2A; antagligen hade sonen ett eget hus intill. Att hela byn kunde brinna ned antyder att gårdarna ursprungligen låg tätare ihop än vad kartan 1797 visar, kanske alla inom den gamla bytomten runt de röda husen.

Nedanstående karta är avritad från en lantmäterihandling från 1727, där vi även lagt in bostadshusen som de låg i en senare karta från 1797. I kartan är tomten kring 1B och 2A märkt med "Eke tomt", men där finns inga hus markerade 1727 - om byn i ännu äldre tid legat där är fritt för spekulation.

Eke by 1727

Sidan uppdaterad 2009-10-22