,, Rö Hembygdsförening - Platser - Detaljinformation
   Du är här: Skip Navigation Links > PLATSER > Platsregister > Vald plats
GÄSTBOK

Molnkulla

Nummer Namnet avser Tidigast omnämnt Senast omnämnt Position i RT90 Position i SWEREF Hänvisning
365 Bebyggelse 1412 (SD 1637) 1807 (Rö HFL AI:4) Beateberg

Molnkulla nämns redan 1412 i Svenskt Diplomatarium. I jordeböckerna står det som frälsejord från 1540, men det dröjer till 1569 innan vi får veta att ägaren hette Knut Knutson Lillie . Först 1589 anges jordetalet 2 öresland. Molnkulla såldes före 1654 till Gabriel Bengtsson Oxenstierna (1586 - 1656), som lät det bli stamhemman i det säteri han byggde. Molnkulla räknades endast som ½ mantal, så huvuddelen av säteriets jord låg under andra gårdar Oxenstierna också köpte.

Några år (1670 - 1677) kallades säteriet Viraberg, men 1678 döptes det om till Beateberg efter Gabriel Bengtssons dotter Beata Oxenstierna som ärvde säteriet efter honom. Beata blev tydligen aldrig gift, utan Beateberg ärvdes av hennes syster Katarina och sedan gick det vidare i släkten till 1771.

1640 hade Gabriel Bengtsson köpt Gullbergby och Klockarbacken till frälse; 1645 hade hans son Gabriel Gabrielsson köpt till Härsby 2, Risby 1 samt Ticksta 2 och 3. 1740 räknas Båtmanby, Bolby, Bolbytorp, Gullbergby, Gälsby, Kullunge, Mälsättra, Virboda och Vik till säteriet (rå och rörshemman). Oxenstiernorna äger då också ett antal andra hemman i Rö.

Fortfarande 1952 [EK] markeras Beateberg med "Beateberg, Gälsby, Mälsättra, Vik och Virboda"; men Båtmanby, Gullbergby, Kullunge och Bolby tillsammans med Bolbytorp är egna fastigheter.

I dag är alltihop Beateberg 1:1 med undantag för ett antal små tomter som styckats av i olika skeden av Beatebergs historia; intressant nog lever de gamla gårdsnamnen kvar i vissa av dessa tomter; Fiskartorpet heter t ex Båtsmansby 1:2, Asplund är Gullbergby 1:9 och Angarlund är Bålby 1:2.

Informationen uppdaterad 2013-05-05 18:14:32

Förkortningar    Begreppsförklaringar

Bilden kan ägas av någon annan.