,, Rö Hembygdsförening - Platser - Detaljinformation
   Du är här: Skip Navigation Links > PLATSER > Platsregister > Vald plats
GÄSTBOK

Ösby

Nummer Namnet avser Tidigast omnämnt Senast omnämnt Position i RT90 Position i SWEREF Hänvisning
483 Bebyggelse 1540 (UH 1540:5) 662285 164605 6622850 0691200

Gård vid väg 982, 100 m SV vägskälet 982/983.

Ösby nämns allra först i jordeboken 1540 som en skattegård om 12 öresland. Jordetalen varierar litet under 1500-talets början, men 1556 är det satt till 13 1/6 öresland, vilket gården sedan behåller. 24/4 1627 köpte Hans Nilsson på Näs Ösby, som räknades in i Näs’ säteri. 4/11 1654 sålde sonen Gustaf Taubenfelt gården till Malcolm Hamilton . Det blev tvist om köpet, och Hamilton fick inte fastebrev förrän 1674.
Ösby drogs in till kronan 10/11 1687 pga Hugo Hamiltons obetalda räntor. Räntorna anslogs 16/5 1712 som underhåll för kapellanen i Rö, som dock inte bodde i Ösby.

Informationen uppdaterad 2013-11-12 17:39:25

Förkortningar    Begreppsförklaringar

Bilden kan ägas av någon annan.