,, Rö Hembygdsförening - Förhistoria - Fossiler
   Du är här: Skip Navigation Links > RÖ SOCKEN > Förhistoria > Fossiler
GÄSTBOK

Fossiler

å fort vi ska gräva i trädgården stöter vi på fossiler, mest ortoceratiter. Antagligen har alla andra som bor i Rö med omnejd råkat ut för samma sak. Vad är det för något och var kommer de ifrån? Vi har försökt ta reda på en del om fossiler och här får ni ta del av det vi hittat. Om vi har missuppfattat något eller om ni har kompletterande upplysningar, maila oss.

Fossiler i kalksten

Fossil är avtryck eller förvandlingar av växter eller djur, som levde för mycket länge sedan. Det är vanligen de hårda delarna på djuret, dvs. skal och skelett, som blir fossil.

Fossil bildas i sedimentära bergarter (sådana som bildats genom att döda djur och växter sjunkit till botten i hav). Större delen av Sverige består dock av urberg. Sedimentära bergarter finns bara i vissa delar av landet, bland annat på Öland, Gotland, Skåne och i fjällen.

De växter och djur som bildar de svenska fossilen levde till största delen under kambrosilurtiden (kambrium, ordovicium och silur), för ca 400-500 miljoner år sedan. Trilobiter och ortoceratiter är tillsammans med en mängd andra fossil mycket vanliga i de ordoviciska kalkstenarna. Ortoceratiterna var ett slags bläckfiskar med rakt skal, de levde mellan ordovicium och äldre krita, för 500-130 miljoner år sedan. De längsta kunde bli upp till 10 meter långa. Idag återfinns ortoceratiter som fossil i kalksten från bl.a. Öland, Västergötland och Gotland. Att man ändå kan hitta fossil av dem på andra platser, bland annat i Rö, beror på att de härrör från ordovicisk kalksten som inlandsisarna släpat med sig från Bottenhavet, där fast kalkstensberggrund finns.

Vår fossilsamling
De här ortoceratiterna har vi hittat ett spadtag ner i marken på tomten. De flesta ligger alldeles lösa och vi undrar hur de kan vara i hela stycken efter så många miljoner år. De borde ha blivit till sand för länge sedan?
Det stora kalkstensblocket
Några gånger har vi hittat så här stora kalkstenar. I den här 60 cm höga stenen finns fullt av fossiler, några är ortoceratiter och andra ser ut som små maskar. Några små snäckor finns också.
Kalkstensblock detalj
Här ser man de små maskarna bättre.

Bärnsten

Man kan också hitta små insekter från forntiden bevarade i bärnsten. Bärnsten finns dessvärre inte i vilt tillstånd i Rö. Bärnsten är fossila hartser som avsöndrades som kåda av träd, framför allt från barrträd. Den förekommer i oregelbundna klumpar eller i form av droppar och kan innehålla fossila rester av växter eller insekter. När kådan var färsk och klibbig fastnade insekter eller växter i den och blev kvar där och blev till fossil tillsammans med kådan.

Den förnämsta bärnstensförekomsten är kring södra Östersjön. Just den bärnstenen är så lätt att den, med hjälp av vågorna, kan kastas upp på ständerna. Det var ju synd att inlandsisen inte släpade med sig några bärnstenar därifrån hit till Rö.

Det finns ganska många skojare i farten som säljer falska bärnstenar, särskilt sådana med insekter i. Om man vill ta reda på om en bärnsten är äkta eller ej, finns det lite olika knep. Eftersom bärnsten är så lätt behövs bara 2 msk salt tillsättas i ett glas vatten för att en äkta bärnsten ska flyta i blandningen. Eller så kan man hetta upp en nål och trycka den mot bärnstenen, luktar det kåda är den äkta, luktar det bränd plast är den falsk och går nålen inte att trycka in i stenen är den nog av glas. En äkta bärnsten brinner också och doftar kåda, men det kanske man inte vill testa på sin nyinköpta fina sten.

Sitt namn har bärnstenen fått just av att den kan brinna. Namnet betyder brinn-sten, efter börnen som betydde bränna på plattyska. På engelska heter ju brinna "burn". På fornsvenska hette bärnsten "rav" och det heter den fortfarande på danska. Runt stenåldern användes bärnstenen både som betalningsmedel och som smycken. Smycken av bärnsten ansågs skydda mot trolldom och sjukdomar.

Bilderna på bärnstenar har vi fått låna av Mats på www.stoneshop.se. Där kan man köpa mycket fina (och äkta!) bärnstenar med insekter i. De säljer även andra fossiler, mineraler och till exempel ädelstenar för egen smycketillverkning.

Insekt i bärnsten
I den här bärnstenen från Litauen är en liten insekt instängd.
Mygga i bärnsten
Här ser man en mygga i bärnstenen. Den här stenen är också hittad i Litauen.

© Björn och Ann Britt Bergström 2008 - 2022. Sidan uppdaterad 2022-05-10