,, Rö Hembygdsförening - Forska - Uppsala domkapitels arkiv- Register vol EV:107:1
   Du är här: Skip Navigation Links > FORSKA > Uppsala domkapitel > Register till vol EV:107:1
GÄSTBOK

Uppsala domkapitels arkiv - register till volym EV:107:1

omkapitlets arkiv är ordnat efter det datum då handlingarna kom in till Domkapitlet eller upprättades där, och därför är det rätt besvärligt att hitta något som rör en viss person eller händelse. Volymerna EV:107:1 till 107:3 innehåller (mestadels) inkommande handlingar som rör Rimbo och Rö församlingar.

Eftersom mycket av innehållet är högst intressant för forskningen om Rö har jag börjat på ett register som ger en kort presentation av vad det är och var bland de drygt 1400 bilderna man hittar det. Det mesta av det som hittills är skannat finns i volym EV:107:1 (1385 bilder), EV:107:2 innehåller bara ett fåtal spridda handlingar mellan 1749 och 1849, och EV:107:3 är inte ännu skannat alls. Lika fullt är det ganska mycket att gå igenom, så den här gången har jag orkat till 1760. Då återstår nästan 800 bilder bara i den första volymen.

Bildnumren är SVAR:s, vill man söka på SVAR:s fullständiga bildnummer så har volymen nummer C0075243; lägg till ett understreck och bildnumret utfyllt med nollor till fem siffror. T ex bild 28 i listan nedan har bildnumret C0075243_00028, på samma sätt söker man efter bild nummer 309 med numret C0075243_00309.

Datum skrivet i fetstil betyder att det finns i dokumentet, de övriga är antingen domkapitlets inskrivningsdatum (senare än dokumentet skrevs, förstås), rena gissningar eller helt odaterade dokument.

Vissa av handlingarna är avskrivna och kan läsas om man klickar på texten "Avskrivet" i Anmärkningskolumnen.

Nr Datum Innehåll Bild Anmärkning
1 1624-1798 Osorterad innehållsförteckning 10  
2 ca 1650 Brev från komm Andreas Johannis Hielm som blivit avskedad genom Gustaf Taubenfelts agerande 12  
3 ca 1695 Brev från änkan Kristina Schoberg [Nikolaus Källmans änka] 13  
4 odaterat Notis om Hr Carell och Erik Huss [fragment - något saknas] 14  
5 odaterat Brev från Kristina Schoberg - nådeåret snart slut, blir vräkt med 6 faderlösa barn 15  
6 odaterat Brev från kh Ture Unander - motsätter sig Kristina Schobergs krav 16  
7 odaterat Brev från kh Ture Unander - begär andra synemän för prästgården 18  
8 odaterat Brev från kh Ture Unander - ber om befordran, beklagar sig om sin fattigdom 21  
9 ca 1750 Intyg om inventering av kyrkokassan i Rimbo 23  
10 odaterat Rapport från kh Ture Unander om prästgårdens ägor och inkomster 24  
11 ca 1696 Brev från kh Ture Unander om avlöning 1695 26  
12 odaterat Brev från Erik Huss 28  
13 odaterat Brev från Christina Schoberg 30  
14 odaterat Brev från David Olai [Rimming] 32  
15 före 1691 Brev från komm Ture Unander med begäran att få Rimbo pastorat 33  
16 1674-06-20 Andreas Johannis Hielms testamente och tingsrättens bekräftelse 34  
17 1752-07-07 Föreskrift om klockare i Uppsala stift 36  
18 odaterat Intyg för upplösning av änkan Anna Holms förlovning 38  
19 odaterat Brev från kh Ture Unander - komministern har köpt halva Ösby, rekommenderar Olof Rimming till klockare [i Rimbo] 39  
20 odaterat Brev från kh i Ununge - föreslår Olof Hemmingson till klockare i Rö 40  
21 1650-07-29 Brev från Olaus Andreae om prästgårdens ägor 40  
22 1473-05-27 Privillegiebrev för Vallby kvarn (avskrift) 41  
23 1651-08-12 Olaus Jonae [kh Länna?] rapport om tvisten mellan Gustaf Taubenfelt och komm Andreas Hielm 42 Avskrivet
24 1652-03-09 Tingsprotokoll i tvisten mellan Gustaf Taubenfelt och komm Andreas Hielm 44 Avskrivet
25 1652-05-28 Tingsprotokoll om lägersmål (Lars Nilsson i Lisinge) 45  
26 1655-02-04 Andreas Hielm lovar bot och bättring 46  
27 1660-04-01 Intyg om kh Olaus Andreae dotters ärbarhet 47  
28 1661-09-19 Brev från Sigrid Simonsdotter på Näs om systerdotterns förlovning 48  
29 1661-09-12 Intyg om Lars Hermanssons dåliga uppförande på Näs 49  
30 1662-07-07 Brev från kh Olaus Andreae att han förlikats med kh Per i Lohärad 50  
31 1664-02-26 Brev från kyrkvärdarna i Rimbo och Rö - föreslår David Olai till präst efter fadern 51  
32 1666-08-30 Brev från Olaus Andrae - ber om befordran för komm Erik Bergius 52  
33 1671-03-20 Brev från kh Nikolaus i Frötuna om äktenskap mellan sysslingbarn mm 54  
34 1672-06-20 Tingsprotokoll m a a uppslagen förlovning 56  
35 1473-04-30 Privillegiebrev för Vallby kvarn [Vidimerat av kh Tegman ] 57  
36 odaterat Om Vallby kvarn [Vidimerat av kh Tegman ] 58  
37 1624-06-18 Tingsprotokoll om gränsförrättning [Vidimerat av kh Lodin och Tegman ] 58  
38 1675-04-24 Intyg om David Rimmings lämplighet 59  
39 1676-09-01 Brev från komm Erik Huss med begäran att få Båtmanby och Byle som kapellansbord 60  
40 1678-11-27 Brev från kh Nils Källman om upplösning av trolovning 61  
41 1679-05-12 Rapport från kh Andreas Balck i Vätö om familjegräl på Näs 63 Avskrivet
42 1679-03-13 Klagomål mot kh Källman från Taubenfelts änka 65  
43 1679-05-13 Brev från Taubenfelts änka m fl - kan inte närvara i Uppsala 17/5 1679 67  
44 1679-05-29 Försvarsskrift för kh Källman mfl från sockenmännen i Rö 69  
45 1679-06-14 Kh Källmans m fl försvarsskrifter 70 Avskrivet
46 1679-06-10 Brev från Hans Taubenfelt till kh Källmans försvar 74  
47 1679-06-15 Kvitto på bankinsättning (bilaga till Källmans försvarsskrift) 75  
48 1679-06-18 Sjuhundra häradsrätt hänvisar ett bråk mellan Hans Hansson [Taubenfelt] och Erik Åkerskog till andlig rätt 76  
49 1679-07-08 Brev från Källman med klagomål på fru v Knäsebech (med PS 8/7 att Åkerskog haft otillåtna saker för sig med hennes dotter!) 77  
50 1679-07-10 Fullmakt för kh i Närtuna att utreda bråket mellan Hans Hansson [Taubenfelt] och Erik Åkerberg 80  
51 1679-07-25 Brev från Hans Taubenfelt - Åkerskog har brutit sig in på Näs 83  
52 1679-07-25 Hans Taubenfelts redogörelse för bråket i Rö kyrka 9/6 1679 87  
53 1679-07-26 Brev från L C v Knäsebeck? till dottern L C Taubenfelt 88  
54 1679-08-10 Protokoll från rannsakning om bråket 9/6 1679 92  
55 1679-08-23 Brev från Hans Taubenfelt 94  
56 1680-03-09 Brev från kh Källman - äktenskapsbrott på Ekebyholm 96  
57 1680-04-26 Brev från kh Källman - Erik Bergius död 1680-04-05 98  
58 1680-07-12 Brev från kh Källman - begär straff för drängen Olof Andersson och soldathustrun Kristin 100  
59 1681-03-21 Brev från kh Källman - den nye komministern Andreas Balck lider av "huvudsvaghet och raseri", begär i stället Erik Huss, komm i Vada 101  
60 1681-06-01 Brev från Carl G Gyllencreutz, vidimerat av H P Hwitting 103  
61 1681-12 Brev från komm Erik Huss om innehållen lön 104  
62 1682-05-10 Protokoll från möte med Erik Huss m fl komministrar 106  
63 odaterat Specifikation på Kappellansuppbörden i Vada och Angarn 108  
64 1682-07-24 Kh Källman ber om råd angående hinderslöshet för Karin Påvelsdotter 110  
65 1682-08-28 kh Källman har haft en stroke 1678 och ber om venia för Olof Görlerus sedan Andreas Balck flyttat till Fasta 111  
66 1684-11-03 kh Källman ber om råd beträffande en piga som friats för barnamord 113  
67 1684-10-17 Hovrättens dom i ovanstående fall 114  
68 1685-02-17 Brev från kh Källman om osämja med kh Erik Gåse i Husby 116  
69 1686-02-09 Brev från kh Erik M Gåse om hinderslöshet för båtsmannen Olof Andersson 118  
70 1686-09-18 Brev från Katarina Eggert, änka efter kh Nils Huss 120  
71 1687-03-12 Brev från komm Erik Huss som inte får ut full lön av kh 121  
72 1687-05-28 Specifikation över Erik Huss' inkomster 123  
73 1687-07-02 Intyg från kh David Rimming i Fasta och Esterna (son till kh Olof Andrae i Rimbo) om komm Erik Bergs lön 124  
74 1687-07-28 Brev från kh Nils Källman om Erik Huss' lön 125  
75 1687-07-28 Brev från kh Nils Källman om Erik Huss' lön 127  
76 1688-09-11 Intyg från kh Johannes Hammarin i Lagga om Erik Huss' lön 128  
77 1688-10-20 Brev från Krister Horn - Nils Källman död 8/7 1688, rekommenderar Nils Lenaeus 130  
78 1689-01-30 Brev från 19 sockenmän i Rimbo och Rö - ber om ny kyrkoherde 132  
79 1689-01-30 Ansökan från Ture Unander om kh-tjänsten i Rimbo och Rö 134  
80 1689-06-30 Brev från kr Strokirch på Ekebyholm om Källmans änka och barn 135  
81 1689-07-16 Brev från Krister Horn om Källmans änka Kerstin Kaspersdotter och deras barn 137  
82 1690-05-14 Brev från komm Erik Huss om hans innehållna lön 139  
83 1690 Brev från komm Erik Huss - vill komma i åtanke som kh, tjatar om lönen 140  
84 1690-08-06 Brev från allmogen i Rimbo - ber om ny kyrkoherde 143  
85 1690-08-19 Brev från Katarina Oxenstierna om ny kyrkoherde 145  
86 1690-09-07 Sockenstämmoprotokoll från Rimbo om kyrkoherde 147  
87 1690-09-07 Brev från kh Erik Hammarin om kyrkoherde till Rimbo 149  
88 1690-09-13 Brev från J? Carell om kyrkoherde i Rimbo 151  
89 1690-09-16 Brev från Erik Soop om kyrkoherde i Rimbo 154  
90 1690-11-15 Brev från kh Ture Unander om prästgårdens inventarier? 156  
91 1691-03-08 Brev från Katarina Oxenstierna om [Gustaf] Taubenfelts och hans 3 barns lik som efter 14 år fortfarande står obegravna i koret i Rö kyrka 158 Avskrivet
92 1691-07-25 Brev från kh Ture Unander - begär instruktioner om Taubenfelts grav 159 Avskrivet
93 1694-09-14 Brev från komm Erik Huss - klagar på lönen 161  
94 1696-07-19 Brev från kh Ture Unander om kapellanslönen 162  
95 odaterat Brev från komm Erik Huss om kapellanslönen 163  
96 1695-05-08 Brev från kh Ture Unander om kapellanslönen 165  
97 1695-05-02 Utdrag ur Rimbo kyrkobok 1687-05-02 167  
98 1691-01-25 Intyg om kapellanslön från 3 bönder 168  
99 odaterat Brev från kh Ture Unander om kapellanslönen 169  
100 1695-05-01 Brev från kh David Rimming om kapellanslönen 171  
101 1695-05-01 Intyg från sockenmännen i Rö om kapellanslönen 172  
102 odaterat Brev från kh Erik Huss om kapellanslönen 173  
103 1695-05-05 Intyg av 5 Röbönder om kapellanslönen 175  
104 1695-03-13 kh Unander uppmanas förlika sig med Huss; annars skall han inställa sig i domkapitlet 8 maj 176  
105 1694-11-02 Brev från David Rimming om kapellanslönen 177  
106 1687-07-02 Intyg från David Rimming om kapellanslönen 178  
107 1691-01-28 Brev från komm Erik Huss om kapellanslönen med ärkebiskopens resolution att Unander skulle inställa sig i domkapitlet och förklara sig 18/9 1694 179  
108 ca 1694 Brev från kh Ture Unander om upphävande av trolovning mellan Lorens Stahl och Dordi Johansdotter 181  
109 1695-08-27 Intyg av Olof Berg att det ovannämnda paret sagt upp trolovningen 182  
110 odaterat Intyg av Erik Eriksson om trolovningen 183  
111 1695-08-29 Intyg av Daniel Kristoffersson om förlovningen 183  
112 1696-03-10 Brev från J? Carell om trolovningen 184  
113 1695-08-08 Brev från Barbro Cruus om trolovningen 185  
114 1695-09-12 kh Ture Unander - Redovisar intäkter och utgifter för Rimbo prästbord, klockarnas och kapellanens uppbörd 188  
115 1695-10-24 kh Ture Unander anmäler äktenskapsbrott i Rö (Lars Falk och Margareta Persdotter) 195  
116 1695-10-21 Kh Erik M Gåses intyg i ärendet 196  
117 1696-02-29 Intyg från Anders Olofsson Berg om fallet Lars Falk och Margareta Persdotter 197  
118 1696-02-29 Intyg från Olof Skog? om fallet Lorens Stahl och Dordi Johansdotter 198  
119 1695-12-14 Intyg från Axel Sparre att Lorens Stahl vistas i Halland 199  
120 1696-03-03 Brev från Kristina Schoberg [Källmans änka] 200  
121 1699-09-24 Brev från kh Ture Unander om Kerstin Johansdotters äktenskap med smeden Johan Andersson 202  
122 1699-09-25 Intyg från Johan Johansson om Kerstin Johansdotter och Johan Andersson 204  
123 1702-03-30 Brev från komm Erik Huss - anhåller om venia för Erik Qvick och något ledigt pastorat för sig själv emedan han är sjuk 205  
124 1705-06-11 Brev från Sven Silverberg, Jost Gagge och kyrkvärdarna i Rö med anhållan om att Unanders son skall bli hjälppräst 207  
125 1708-12-06 Brev från Olof Rimming med anhållan om bättre kapellanstjänst 209  
126 1708-12-08 Brev från kh Ture Unander - anhåller att sonen Johan skall bli klockare emedan klockaren är alldeles oduglig 211  
127 1709-01-04 Brev från prosten A Hagberg tillstyrker Unanders anhållan mm 213  
128 1710-03-09 Brev från Erik Huss - klagar igen på lönen 215  
129 1710-11-25 Inventarievärdering för Rimbo prästgård 217  
130 1710-12-12 Brev från kh Hagberg om frivilliga gåvor till de fattiga 218  
131 1711-01-20 Kh Hagberg kvitterar bidrag från Rimbo och Rö 219  
132 1711-03-13 Brev från Johan Gezelius om Johannes Huss 220  
133 1713-06-10 Brev från Elisabet Balck [Unanders änka] - ber om rekommendation för sonen Johan 222  
134 1712-06-14 Brev från Nils Lagerfelt - ber om förord för Erik Huss 224  
135 1712-06-16 Brev från prosten Hagberg - förordar Johannes Molstadius till kh och Johan Unander till kapellan 226  
136 1712-06-15 Brev från David Lind? i Växjö med förord för Erik Huss 228  
137 1712-09-22 Brev från A Hagberg - förordar att Lars Knoge skall konservera Unanders dotter och rekommenderar Huss, Johan Molstadius och Johan Unander till prästtjänster 230  
138 1712-09-01 Brev från Erik Drissel - Rekommenderar Huss 231  
139 1712-11-26 Brev från bönder i Rimbo - förordar Johan Unander som kh 232  
140 1713-04-10 Brev från bönder i Rimbo - förordar Johan Unander som kh 236  
141 1713-09-16 Brev från bönder i Rimbo - rekommenderar Johan Unander 238  
142 1714-05-26 Brev från Anders Lodin - begär syneman efter sin utnämning till kh i Rimbo 240  
143 1714-09-15 Brev från Anders Lodin - begär utlåtande om att han vill släppa in Hälsinge bataljon till gudstjänst före eller efter den ordinarie 241  
144 1714-11-14 Brev från Elisabet Balck - ber om änkehjälp 242  
145 1715-01-23 Brev från Anders Lodin - begär utlåtande om en änklings omgifte 244  
146 1715-03-13 Brev från Anders Lodin - begär instruktion hur man skall rädda kyrkans inventarier om fienden kommer mm 246  
147 1715-06-29 Brev från Anders Lodin om kapellanslönen 248  
148 1710-04-16 Brev från Erik Huss om kapellanslönen 249  
149 odaterat kh Ture Unanders förteckning över kyrkans intäkter 251  
150 1699-10-12 kh Ture Unanders redogörelse för klockarens inkomster i Rimbo 252  
151 1715-08-28 Brev från Anders Lodin om inventering i Rimbo och Rö 254  
152 1716-02-15 Brev från Erik Huss - klagar på lönen, begär venia för Lars Engberg 255  
153 1699-10-11 Brev från Erik Huss - sammanställning över lönen, klockaren Gabriel Persson har vare sig åker eller äng utan sitter i sockenstugan 257  
154 1716-03-12 Avskrift ur kyrkoboken 1687 vidimerad av Erik Drissel 258  
155 1716-03-21 Brev från Anders Lodin m a a Erik Huss’ senaste klagoskrift 259  
156 1716-03-22 Brev från Erik Drissel om bl a kapellanen och klockaren i Rö 262  
157 1716-03-13 Brev från Sven Sölfverberg, Jost Gagge mfl om Erik Huss’ och Gabriel Malms boställen [flera dubbletter, följande 2 inlagda i detta] 264  
158 1712-05-16 Brev om kapellansbostället mm 266  
159 1712-01-20 Brev från Johan Hoghusen om kapellansbostället 268  
160 1716-03-08 Brev från Rö sockenmän med försvar för Gabriel Malm och anklagelser mot Erik Huss 270  
161 1716-03-04 Intyg av Rö sockenmän att Gabriel Malm inte säljer öl på helgdagar 271  
162 1716-03-08 Brev från Rö sockenmän att de vill att klockarens hus på Härsby skall behållas 272  
163 1716-07-11 Brev från Anders Lodin - Sven Sölfverberg vill köpa gravställe i vapenhuset 273  
164 1716-09-06 Brev från Erik Drissel om anklagelser mot Gabriel Malm och Erik Huss 275  
165 1716-10-03 Brev från Gabriel Malm m a a att Huss vräkt honom från Klockarstugan 277  
166 1716-10-03 Brev från J Hielm? om bråket mellan Malm och Huss 279  
167 1716-10-15 Brev från Anders Lodin - har uppmanat Malm och Huss att sluta fred 281  
168 1716-09-26 Sjuhundra häradsrätts dom i målet mellan Anders Lodin och kyrkvärdarna mot Gabriel Malm 282  
169 1718-05-28 Brev från Anders Lodin om byte av plåtar mot mynttecken 284  
170 1721-07-16 Brev från Anders Lodin om Eva Gadds kyrktagning 285  
171 1722-07-09 Brev från Anders Lodin - Anders Persson i Eke vill gifta om sig med syskonbarnet Erik Anderssons änka i Väsby 287  
172 1722-09-10 Brev från Eva Gadd om kyrktagning 289  
173 1723-02-22 Brev från Anders Lodin om val av komminister i Rö (Erik Huss död 1722) 291  
174 1724-01-29 Brev från Anders Lodin om lysningen mellan Anders Ersson Ek och Anders Erikssons änka 293  
175 1724-03-01 Brev från Anders Lodin - utredning om Anders Ersson Eks lysning 295  
176 1729-10-20 Brev från Anders Lodin - om Anders Eriksson i Finnby och änkan Maja Nilsdotters lysning 297  
177 1725-02-22 Brev från Borgmästaren i Norrtälje - Stadsfiskalen Karl Baij har stämt komm Salomon Huss för missfirmelse av Rådhusrätten, begär representant från Domkapitlet till förhandlingen 1/3 299  
178 1725-06-15 Brev från Salomon Huss - ursäktar att han inte kom till förhör och förklarar sitt uppträdande i Norrtälje 301  
179 1725-07-17 Brev från Olof Bruhn om Gabriel Malm 303  
180 1725-10-06 Brev från sockenmän i Rö om Gabriel Malm - vill behålla Malm 305  
181 1725-06-25 Brev från fogden Jonas Almroth på Näs - försvar för Gabriel Malm 307  
182 1725-06-23 Brev från sockenmän i Rö - vill behålla Malm 308  
183 1725-10-03 Brev från Sven Sölfverberg - vill behålla Malm 309  
184 1725-06-27 Brev från Salomon Huss - vill behålla Malm 310  
185 1725-06-23 Brev från ? på Ticksta - försvar för Malm 310  
186 1725-09-26 Protokoll från sockenstämma i Rö fört av prosten Olof Åberg i Bro 311  
187 1725-10-18 Brev från prosten Olof Åberg om sockenstämman 26/9 1725 321 Avskrivet
188 1726-04-20 Brev från Gabriel Malm till Olof Åberg 322 Avskrivet
189 1725-06-23 Attest från Lars Bergbom på Ticksta 323  
190 1725-06-23 Attest från sockenmän i Rö [=nr 182] 324  
191 1725-11-01 Attest från Sven Sölfverberg - vill behålla Malm 325  
192 1725-06-27 Attest från Salomon Huss - vill behålla Malm 326  
193 1725-06-25 Attest från Jonas Almroth [=nr 181] 327  
194 odaterat Relation angående klockaren Gabriel Malm [slutet fattas?] 328  
195 1725-10-15 Sjuhundra häradsrätts dom mot Malm för skällsord till ryttaren Erik Thunberg 332  
196 1725-09-25 Memorial av Olof Bruhn 333  
197 1725-06-12 Utdrag ur Sjuhundra häradsrätts protokoll angående Malms tvist med Beateberg om några åkerstycken 335  
198 1722-10-26 Utdrag ur Sjuhundra häradsrätts protokoll angående Malms tvist med Mälby-bönderna 337  
199 1722-12-03 Svea hovrätts utslag rörande ett mål där Malm och hans son anklagats för att kasta igen en grav före begravningen 338 Avskrivet
200 1726-05-06 Brev från Erik Drissel om bråket mellan Malm och Bruhn 340  
201 1725-12-10 Brev från Erik Drissel om bråket mellan Malm och Bruhn 342  
202 1726-02-28 Brev från Olof Bruhn om Gabriel Malm 344  
203 1726-05-16 Brev från C U Torstensson om tvisten med Malm 350  
204 1726-05-06 Kh Anders Lodins försvar mot Bruhns anklagelser i nr 202 352 Avskrivet
205 1725-06-27 Protokoll från sockenstämma i Rö 354 Avskrivet
206 1726-06-18 Brev från O Törnflycht om bidrag till klockstapel, klockor mm 358  
207 1726-12-10 Brev från Anders Lodin - Malm har inte förbättrats 360  
208 1723-04-29 Avskrift av brev från C U Torstensson om Malm 362  
209 1723-04-27 Avskrift av brev från Erik Drissel om Malm 362  
210 1726-07-19 Avskrift av brev från Gustaf Horn om Malm 363  
211 1722-12-03 Avskrift av hovrättens dom mot Malm 363  
212 1727-06-12 Brev från Olof Bruhn om Gabriel Malm - häradsrätten vill inte godkänna domkapitlets avsättningsbeslut 364  
213 1726-05-23 Bilaga till nr 212: Protokoll från Sjuhundra häradsrätt - Brun har stämt hela socknen för att man beslutat behålla Malm men avvisas av rätten 370 Avskrivet
214 1726-07-19 Bilaga till nr 212: Brev från Gustaf Horn - han vill se en annan klockare 375  
215 1729-01-16 Brev från Anders Lodin om Rö kyrkas eländiga skick 376  
216 1729-03-23 Brev från landshövding F Ehrenstrahl - begär kopia av syneprotokoll på kyrkan 378  
217 1731-10-31 Brev från Anders Lodin: Hans Jonsson i Fasta vill inte gifta sig med änkan Karin Andersdotter i Rimbo mm 380  
218 1732-03-27 Brev från Anders Lodin - tackar för att sonen Andreas blivit kapellan i Hagby och Ramsta och ber om råd beträffande ihjällegade tvillingar 382  
219 1732-10-14 Brev från Anders Lodin om kontraktskollekten till Rö kyrka 384  
220 1733-02-05 Brev från Anders Lodin om hinderslöshet för båtsman Anders Johansson Söderberg från Småland 386  
221 1733-04-21 Brev från Anders Lodin om Rö kyrkas tillstånd 388  
222 1733-06-17 Brev från Anders Lodin om ihjällegat barn 390  
223 1734-02-11 Brev från Landshövdingen om rikskollekt för Rö kyrka 392  
224 1734-06-10 Brev från Anders Lodin - frågar om giftermål i förbjudna led 394  
225 1734-05-20 Brev från Anders Lodin - frågar om giftermål i förbjudna led 395  
226 1734-10-21 Brev från Anders Lodin - frågar om hinderslöshet för Johan Jakobsson Hellqvist 397  
227 1734-10-18 Bilaga till 225: Utdrag ur Sjuhundra härads dombok 398  
228 1734-12-04 Brev från Daniel Lundius m fl om Johan Jakobsson Hellqvist 400  
229 1734-11-19 Brev från kh Tiburtius Tiburtius i Vingåker om Johan Jakobsson Hellqvist 401  
230 1734-11-18 Brev från Erik Brander [domkapitlet i Strängnäs] om Johan Jakobsson Hellqvist 403  
231 1735-01-03 Brev från Anders Lodin om Johan Jakobsson Hellqvist och hans trolovade Brita Andersdotters kristendomskunskap 405  
232 1735-04-21 Brev från Anders Lodin om drängen Johan Johansson som inte vill gifta sig med båtsmansdottern Margareta Johansdotter 407  
233 1734-10-21 Bilaga till 231: Utdrag ur Sjuhundra härads dombok - trolovningen bör upplösas av konsistoriet 408  
234 1734-04-23 Bilaga till 231: Utdrag ur Sjuhundra härads dombok - trolovningen bör upplösas av konsistoriet 410  
235 1736-05-19 Brev från Anders Lodin om kollekt för Rö kyrka 412  
236 1736-12-03 Brev från Anders Lodin om kollekt för Rö kyrka 414  
237 1737-06-04 Brev från Anders Lodin - frågar om giftermål i förbjudna led 416  
238 1737-11-07 Brev från Anders Lodin om prästänkehjälp 418  
239 1740-09-11 Brev från Anders Lodin om avvittring efter Margareta Ström 420  
240 1740-09-20 Brev från Salomon Huss - behöver hjälp pga sjukdom 422  
241 1740-10-07 Brev från kh i Fasta om hjälp till Salomon Huss 424  
242 1740-10-08 Brev från Anders Lodin - kh i Fasta vill inte släppa David Rimming till Rö 425  
243 1742-09-01 Rösträkning vid komministerval i Rimbo 427  
244 1743-03-31 Brev från sockenborna i Singö - vill inte släppa Johan Brolin 433  
245 1743-08-28 Brev från Johan Brolin m a a tillträdet i Rö 438  
246 1743-08-13 Bilaga till nr 245: Brev från Johan Brolin m a a tillträdet i Rö 439  
247 1743-05-16 Brev från David Rimming: Vill ha 500 daler av Salomon Huss' änka 442  
248 1743-07-23 Brev från Andreas Welstadius om riksdagsmän i Rimbo 444  
249 1743-08-21 Rösträkning vid kyrkoherdeval i Rimbo 446  
250 1743-08-29 Bilaga till nr 249: Brev från sockenbor som varit frånvarande vid kyrkoherdevalet 448  
251 1743-08-21 Bilaga till nr 249: Brev från Adam Horn - röstar på Tegman (dessutom fler bilagor, fullmakter mm) 449  
252 1744-02-29 Brev från Erik Tegman m a a inventering i Rimbo 453  
253 1744-03-31 Brev från Andreas Welstadius om inventering i Rimbo 455  
254 1744-04-11 Brev från Birgitta Johansdotter - mannen har rymt 457  
255 1744-04-11 Brev från Domkapitlet - Birgitta Johansdotters man skall infinna sig 23/5 458  
256 1744-04-28 Brev från Erik Tegman - mannen kan inte återfinnas mm 459  
257 1744-05-24 Inventering av Rimbo prästgård 461  
258 1744-09-22 Utdrag ur Sjuhundra häradsrätts dombok om inventeringen 467  
259 1744-06-02 Brev från kh Anders Vaselius om kyrkornas skick mm 470  
260 1744-05-10 Rimbo kyrkas inventarier 472  
261 1744-06-25 Brev från Erik Tegman om kyrkans tillsånd 476  
262 1744-05?-20 Brev från bönder i Rimbo om kyrkans tillstånd 479  
263 1744-07-18 Brev från Lars Knoge om Röborna vill överge sin kyrka och gå till Rimbo i stället 480  
264 1744-09-19 Brev från Rö kyrkvärdar och sexmän om att överge kyrkan 482  
265 1733-12-02 Protokoll från besiktning av Rö kyrka 485  
266 1733-11-12 Kalkyl för reparation av Rö kyrka 488  
267 1745-04-24 Brev från Olov Ekman - ansöker om kh-beställning i Riala och Kulla 491  
268 1745-09-27 Brev från Lars Knoge - rekommenderar komm Johan Brolin 493  
269 1745-10-09 Protokoll från prostvisitation i Rimbo och Rö 494  
270 1745-11-06 Brev från ärkebiskopen till landshövdingen om kapellansbordet Ösby i Rö [Jost Gagge sålde det!] 497  
271 odaterat Utlåtande från häradshövding Johan Linderstedt om Ösbys försäljning (fastebrev) 499  
272 1746-04-07 kh Erik Tegman rekommenderar Johan Brolin och tackar för stiftskollekten 502  
273 1746-04-12 Brev från Johan Brolin - ber om befordran 504  
274 1746-08-20 Brev från landshövding Ankarcrona om kapellansbordet i Rö 507  
275 1716-08-28 Brev från Salomon Huss till Kammarkollegiet - om Ösby 508  
276 1746-08-02 Brev från Johan Brolin - saknar bostad och inkomst 510  
277 1688-08-18 Karl XI:s brev om kapellansbord i Rö [Ösby reducerades från Hamilton] 512  
278 1689-05-30 Brev från Peter Haag - Lars Falk i Ösby skall betala sin skatt till kapellanen, dock först sedan Falk betalat sina skatteskulder 513  
279 1716-06-06 Domkapitlets dom mellan Erik Huss och Gabriel Malm 513  
280 1747-06-15 Brev från kh Erik Tegman om reparationen av Rö kyrka 516  
281 1747-10-21 Brev från kh Erik Tegman om reparationen av Rö kyrka 518  
282 1748-03-01 Brev från Johan Brolin om Ösby 520  
283 1748-08-19 Brev från landshövding Ankarcrona om Rö kyrka 523  
284 1749-10-14 Protokoll från ärkebiskopens visitation i Rimbo och Rö 525  
285 1750-02-10 Brev från kh Tegman om inrättandet av en barnaskola i Rimbo 539  
286 1751-02-27 Brev från Carl Broman om kommande husesyn på Rimbo prästgård 542  
287 1751-03-12 Brev från kh Tegman om kollekt för kyrkoreparationer 544  
288 1751-05-11 Brev från Anders Vaselius om prästval i Rimbo med utdrag ur jordeboken 546  
289 1752-05-31 Resultat av komministervalet i Rimbo och Rö 551  
290 1752-09-09 Brev från Anders Vaselius om kapellansbordet i Rö 554  
291 1754-03-06 Brev från Olof M Sandel - klagar sin nöd 556  
292 1754-11-18 Brev från kh Simon Carsberg om drängen Anders Andersson i Gälsby mm - flera bilagor 558  
293 1754-08-26 Anders Anderssons försvarsskrift 565  
294 1752-10-21 Utdrag ur Jönåkers häradsrätts dombok i målet mellan Anders Andersson och Anna Christina Roos 567  
295 1754-08-04 Intyg från häradshövding Sereen om Anders Andersson 568  
296 1755-06-09 Brev från Sven Wetman och Petter Falck - om kostnader för Rö kyrka 571  
297 1754-12-27 Brev från häradshövding Sereen - Anders Andersson har rymt 573  
298 1755-03-26 Anders Andersson stäms till domkapitlet 9/4 575  
299 1749-01-23 Utdrag ur Sjuhundra häradsrätts dombok i målet mellan Johan Brolin och två bönder i Rimbo [med avskrifter av Kungens och Senatens resolutioner] 576  
300 1754-12-14 Brev från Simon Carsberg om drängen Anders Andersson 577  
301 1756-03-20 Brev från Simon Carsberg om en torpare som inte kan betala böter 578  
302 1756-05-26 Brev från kh Simon Carsberg om otillåten klockringning vid dödsfall 580  
303 1756-08-04 Brev från kh Simon Carsberg - blir ifrågasatt för protokoll från prosttinget 1752 582  
304 1756-11-13 Brev från kh Anders Vaselius om en man med fallandesot får gifta sig 584  
305 1757-04-06 Salpetersjudaren Erik Eklund med anhållan om skiljebrev [med 3 intyg] 586  
306 1757-09-18 Protokoll från prostvisitation i Rimbo 592  
307 1757-09-21 Protokoll från prostvisitation i Rö 594  
308 1759-09-05 Brev från Simon Carsberg - Baron Gustaf Adolf Horn har låtit förstöra kyrkoherdens hus 596  
309 1760-11-29 Utdrag ur Sjuhundra häradsrätts dombok i målet mellan Gustaf Adolf Horn m fl och kh Simon Carsberg 598  
310 1761-08-07 Komminister Nils Humbles rapport till domkapitlet om målet mellan Gustaf Adolf Horn m fl och kh Simon Carsberg 616  
311 1761-06-23 Utdrag ur Sjuhundra häradsrätts dombok i målet mellan Gustaf Adolf Horn m fl och kh Simon Carsberg 617  
312 1761-09-12 Brev från Simon Carsberg om äganderätten till Malmhägnan 622  
313 1761-10-2? Brev från Svea Hovrätt om skilsmässa mellan Mats Hersberg och Maria Persdotter 624  
314 1762-03-07 Protokoll från Prostting i Rimbo kyrka 626  
315 1762-11-13 Brev från Simon Carsberg om Per Gabrielssons omkomna hustru 628 Avskrivet
316 1763-06-08 Utdrag ur Sjuhundra häradsrätts dombok i målet mellan Olof Persson i Lisingetorp och Sven Olofsson i Näs som rymt från trolovning med Olofs dotter Karin 630  
317 1764-02-29 Kungl. Maj:ts avslag på Mats Hersbergs och Maria Persdotters begäran om skilsmässa 636  
318 1765-03-02 Brev från Simon Carsberg om Mats Hersberg och Maria Persdotter 637  
319 1765-11-18 Brev om frälsebonden Erik Olofsson i Kundby som vägrar gå i nattvarden 639  
320 1766-04-24 Brev från Carl Nordenstam om Mats Hersberg och Maria Persdotter 642  
321 1765-06-10 Utdrag ur Sjuhundra häradsrätts dombok i målet om Mats Hersberg och Maria Persdotter 643  
322 1765-11-08 Utdrag ur Sjuhundra häradsrätts dombok i målet om Mats Hersberg och Maria Persdotter 647  
323 1766-01-14 Utdrag ur Sjuhundra häradsrätts dombok i målet om Mats Hersberg och Maria Persdotter 649  
324 1766-02-03 Intyg av Kronolänsman Olof Törnros att Maria Persdotter avtjänat tolv dagars fängelse på vatten och bröd 653  
325 1765-03-15 Utdrag ur Uppsala Domkapitels protokoll från förhör med Mats Hersberg och Maria Persdotter 654  
326 1766-05-15 Domkapitlets kallelse till nytt förhör med Mats Hersberg och Maria Persdotter 656  
327 1766-05-24 Intyg av nämndemännen Jan Jansson och Anders Ersson att stämningen framförts till Mats och Maria 656  
328 1768-07-31 Utdrag ur protokoll från sockenstämma i Rimbo och Rö 659  
329 1769-09-30 Brev från kh Simon Carsberg om ett tveksamt lägersmål i Kundby 661  
330 1769-10-28 Brev från kh Simon Carsberg i samma ärende 663  
331 1770-01-06 Brev från kh Simon Carsberg med intyg att nämndemannen och änklingen Mats Ersson i Eke levt ärbart och anständigt med sin piga Katarina Matsdotter 665  
332 1769-12-04 Brev från änklingen Mats Ersson i Eke och pigan Katarina Matsdotter med anhållan att Domkapitlet löser dem från sin avtalade trolovning. 669  
333 1770-01-15 Brev från Johan Henrik Bruun om Mats Erssons och Katarina Matsdotters trolovning 669  
333 1769-11-18 Avtal mellan Mats Ersson och Katarina Matsdotter att upphäva trolovningen 672  
334 1770-07-21 Brev från kh Simon Carsberg i samma ärende 674  
335 1770-08-15 Domkapitlet kallar Mats Eriksson och Katarina Matsdotter till förhör 19/9 1770 676  
336 1772-02-22 Brev från kh Simon Carsberg med anhållan om nådeår för Caspar Linckers änka 677  
337 1772-11-07 Brev från kh Simon Carsberg om kapellansbordet med flera bilagor 679  
338 1772-05-12 Brev från kh Simon Carsberg om kyrkvärdarna i Rimbo och Rö 687  
339 1772-08-08 Brev från kh Simon Carsberg om kapellansvalet 688  
340 1772-10-13 Protokoll från kapellansval i Rimbo och Rö 689  
341 1772-09-20 Utdrag ur domkapitlets protokoll angående kapellansval i Rimbo och Rö 690  
342 1772-09-10 Brev från Jakob Hvennborg? angående kapellansval i Rimbo och Rö 692  
343 1772-08-21 Vallängd för kapellansvalet 693  
344 1772-09-24 Brev från kh Nils Humble angående kapellansval i Rimbo och Rö med bilagt protokoll 698  
345 1772-11-13 Brev från Andreas Arhell: klagar på Linckers änka 700  
346 1773-01-13 Brev från Andreas Arhell: klagar på Linckers änka, bifogar räkning 703  
347 1773-01-15 Brev från kh Simon Carsberg om osämjan mellan Arhell och Linckers änka 705  
348 1773-03-13 Brev från kh Simon Carsberg om upphävande av trolovningar mellan Mats Eriksson och Stina Matsdotter samt mellan Anders Olofsson och Märta Olofsdotter 707  

Text och avskrift: Björn Bergström. Sidan först publicerad 2013-01-24, senast uppdaterad 2014-07-05.