,, Rö Hembygdsförening - Platser - Okända platser
   Du är här: Skip Navigation Links > PLATSER > Okända platser
GÄSTBOK

Okända platser

i har hittat ett antal platsnamn i Rö, som vi hittills inte lyckats lokalisera. De bevarade kartorna är ju ganska ojämnt fördelade över socknen och vissa namn verkar bara ha använts ett fåtal år.

Här är listan över de okända platserna - allt vi vet om dem står i platsregistret; Du kommer dit genom att klicka på namnet. Om någon hört talas om någon av platserna så vore vi mycket tacksamma för ett tips!

Angbytorpet
Arvidshus
Beatebergs soldattorp
Björkboda
Björkhägnan
Björkhättan
Björkkulla
Björklund
Björktorp (på Härsby ägor)
Bladlund (på Mälby ägor)
Bolby soldattorp
Dammtorp (= Riksgäldsfors)
Gullbergby soldattorp
Gustavslund
Gälsby soldattorp
Härsby soldattorp
Kapellangården
Klockarbolet
Kraftborg
Lillvreten (torp på Härsby ägor)
Lugnet (torp på Näs' ägor)
Mälby båtsmanstorp
Mälby krog (= Röbacka krog?)
Mälbytorp
Nyboda
Nydal
Näs badstuga
Näs grindstuga
Näsbacka
Nässtugan
Pettersborg
Riksgäldsfors (= Dammtorp)
Risby backstuga
Rosenström
Snår
Solbacka (på Väsby ägor)
Stenbro
Stentorp
Strand
Stången
Söderby soldattorp
Söderbytorp
Södertorp
Talltuppen
Ticksta soldattorp
Utanlåsa
Visna
Visnebo soldathus (ej säkert i Rö)
Väsby backstuga
Väsbytorp
Åsta (på Härsby ägor)
Ösby backstuga
Östanbro

Sidan först publicerad 2009-06-09, senast uppdaterad 2014-05-23