,, Rö hembygdsförening - Folk - Generalmönsterrulla Hundra Härads kompani 1719
   Du är här: Skip Navigation Links > DOKUMENT > Hundra härads kompani 1719
GÄSTBOK

Generalmönsterrulla för Hundra härads kompani av Upplands regemente 1719

et här är en avskrift av 1719 års generalmönsterrulla för Hundra Härads kompani av Upplands regemente. Den är långt ifrån ordagrann, för alla detaljer om vilka klädesplagg och utrustningsdetaljer soldaterna saknade har vi inte tagit med, och inte heller alla långrandiga redogörelser för vem som efterträtt vem och vilken dag. Men alla namnen finns här, och det som finns noterat om deras ursprung, ålder och karriär.

General Besicktnings Mönster Rulla Öfwer Upplands Ordinarie Regemente till foot, Som blef Munstrat Aff Högwälborne Herr Baron och General Majoren Gabriel Ribbing I Campementet wid Stocksund denn 14 September ANNO 1719.

Befattning Rote Titel Namn Ålder Tjänsteår Född i Anmärkning
Kompanichef Major Casper Wrede 31 Ålder från källa 2
Kapten Johan Schlott 29 Ålder från källa 2
Löjtnant Johan Wilhelm Elgenstierna 22 Ålder från källa 2
Löjtnant Vakant
Fänrik Nils Lenander 20 Ålder från källa 2
Grenadjärchef Fänrik Lars Fleming 24 Ålder från källa 2
Fänrik Erik Wessling 31 F d fältväbel, ålder från källa 2
1. Fältväbel Anders Graan 32 12 Stockholm F d sergeant
2. Fältväbel Henrik Löfving 29 2 samma?
1. Sergeant Isak Blom 26 6 Kurland Fd Furir
2. Segeant Anders Erbman 23 2 Västergötland F d Förare
1. Förare Mats Dahl 30 9 1/2 Stockholm
2. Förare Vakant
Förare Erik Walbom 28 8 Östergötland
Furir Olof Blåberg 32 9 1/4 Dalarna F d korpral
Rustmästare Olof Alström 23 3/4 Uppland
Mönsterskrivare Anton Wijkman 18 1/6 Stockholm
Fältskärsgesäll Martin Heeres 28 4 Berlin
Pipare Carl Falk Död i Åmål 26/12 1718
Pipare Johan Matsson Öhrling 18 1/4 Uppland
1. Trumslagare Jonas Palmborg 26 7 Skåne
2. Trumslagare Anders Jacobsson Ekelöf 20 Uppland
Furirskytt Anders Hartvigsson Enbom Återgått till rote 29
Furirskytt Johan Ersson Bärg
Furirskytt Göran Andersson Ernvall Återgått till rote 80
Furirskytt Mårten Johansson Lundgren Återgått till rote 14
Furirskytt Petter Larsson Lillieblad Återgått till rote 114
Furirskytt Erik Ersson Söderbergh Återgått till rote 142
1 Bergby Östuna Korpral Anders Göransson Malm Död hemma 28/3 1719
Korpral Johan Lindgren 22 4 Uppland Trädgårdsdräng Ogift
2 Högby Lagga Lars Wulfsson Velander 27 4 1/2 Västergötland Student Ogift
3 Säby Lagga Nils Johansson Äfverman 21 1 Uppland Bonde Ogift
4 Säby Lagga Anders Gudmundsson Sääf 53 9 3/4 Uppland Bonde Gift
5 Årby Lagga Johan Johansson Leijon 22 2 1/6 Uppland Bonde Ogift
6 Örby Lagga Bertil Larsson Nordman 26 3 1/6 Skåne Bonde Gift
7 Marma Lagga Lars Johansson Sundman 25 4 3/4 Östergötland Sadelmakare Gift
8 Marma Lagga Mats Persson Klarberg 28 9 1/3 Uppland Bonde Gift
9 Mörby Lagga Anders Andersson Öhrn Död på marschen från Norge 18/12 1718
10 Olunda Lagga Erik Olofsson Dunderkrantz Död på marschen från Norge 14/12 1718
11 Brunby Östuna Johan Johansson Riddare 27 2 Uppland Skomakare Gift
12 Brunby Östuna Anders Andersson Tröögh Död vid Fredrikshald 16/11 1718
13 Eggeby Östuna Petter Johansson Holm 24 6 Närke Bonde Gift
14 Åsby Östuna Anders Johansson Åsberg Förkommen i Norge 9/12 1718
Kristoffer Mickelsson Stålpe 39 3 1/3 ? ? Gift Fd Trossdräng
15 Lunda Östuna Daniel Andersson Grijp 32 2 1/3 Åland Bonde Gift
16 Östhamra Östuna Anders Ersson Kiempe Död i Åmål 27/12 1718
Nils Andersson Hutt 20 1/4 Stockholm Plåtslagare Ogift
17 Väppeby Östuna Johan Johansson Frööman 33 8 1/2 Sörmland Bonde Gift
18 Täby Östuna Mats Danielsson Fält 29 9 1/2 Uppland Bonde Gift
19 Hällby Östuna Olof Matsson Tengström Död i Åmål 31/12 1718
Lars Karlsson Hälbom 18 0 Uppland Bonde Ogift
20 Lundby Husby-Lh Johan Johansson Lindroth 25 2 1/4 Uppland Bonde Gift
21 Ovike Husby-Lh Mats Persson Öhrn 32 1/4 Stockholm Skomakare Gift
22 Hemsgärde Husby-Lh Bent Ersson Bärg Död på marchen från Strömstad 4/1 1719
Johan Ersson Speelman 19 1 1/3 Uppland Bonde Ogift F d trossdräng
23 Hjälmsta Husby-Lh Erik Ersson Westerberg 27 5 1/3 Uppland Bonde Gift
24 Vackerberga Husby-Lh Erik Andersson Waaker 34 9 1/4 Uppland Bonde Gift
25 Nyby Esterna Korpral Hans Hansson Bank 27 9 Östergötland Bonde Gift F d nr 28
26 Åby Husby-Lh Erik Persson Åberg 29 4 Uppland Bonde Gift
27 Bålsta Husby-Lh Mats Johansson Lindberg 29 5 1/3 Finland Bonde Gift
28 Tarv Husby-Lh Nils Olofsson Nyman 26 5 Uppland Bonde Gift
29 Ändeberga Husby-Lh Anders Hartvigsson Enbom 21 4 1/3 Bohuslän Ogift F d furirsskytt
30 Mälby Gottröra Erik Bengtsson Mälberg 34 9 1/2 Uppland Bonde Gift
31 Skalhamra Gottröra Mats Jakobsson Nyman 34 9 1/2 Nyland Pergamentsmakare Gift
32 V Rickeby Gottröra Mats Samuelsson Vässman Död i Norge 8/12 1718
33 Trosta Gottröra Mårten Andersson Roos 29 9 1/2 Uppland Bonde Gift
34 Hagby Gottröra Erik Ersson Hagman 21 3 1/4 Uppland Bonde Gift
35 Gottröra Gottröra Anders Johansson Bärgh Död på marschen från Strömstad 24/12 1718
36 Nifsta Gottröra Mats Ersson Skoogh 27 9 1/2 Norrland Guldsmed Gift
37 Håsta Gottröra Karl Andersson Dräng Håller sig undan
38 Ö Rickeby Gottröra Johan Johansson Yrväder Död på marschen från Strömstad 19/1 1719
39 Mjölsta Esterna Johan Johansson Åkerblad Död vid Strömstad 19/12 1718
40 Mjölsta Esterna Mickel Ersson Hälbergh 23 3 1/4 Uppland Bonde Ogift
41 Alby Esterna Anders Svensson Florin 24 5 1/3 Uppland Bonde Gift
42 Ösby Esterna Lars Johansson Fastman 30 9 1/2 Uppland Bonde Ogift
43 Mörby Esterna Erik Andersson Lindstet 24 3 1/4 Uppland Bonde Ogift
44 Källberga Esterna Olof Johansson Kiellbergh 31 9 1/2 Uppland Bonde Gift
45 Tjäran Esterna Anders Andersson Tiäder 23 9 1/2 Uppland Bonde Gift
46 Ubby Esterna Erik Andersson Fastman 28 6 2/3 Uppland Bonde Gift
47 Varleda Esterna Johan Gabrielsson Spennare 28 9 1/2 Uppland Bonde Gift
48 Mörby Esterna Per Matsson Estman 28 9 1/4 Uppland Skomakare Gift
49 Närtuna Närtuna Korpral Petter Larsson Forsman Död på marschen från Strömstad 26/12 1718
Korpral Adam Adamsson Enroth 22 3 1/4 Stockholm Bagare Gift F d nr 62
50 Svärlinge Fasta Erik Johansson Holm 35 9 1/4 Uppland Bonde Gift
51 Söderby Fasta Erik Ersson Söderholm 20 3/4 Uppland Bonde Gift
52 Råby Fasta Hans Ersson Krook 40 10 Uppland Bonde Gift
53 Norrbyggeby Fasta Johan Mårtensson Noorman Död på marschen från Strömstad 26/12 1718
54 Gullbergby Mats Ersson Dostberg Död på marschen från Åmål 18/3 1719
55 Väsby Anders Persson Westman Död i Åmål 22/12 1718
56 Ticksta Mats Andersson Springare Förkommen i tranchén vid Fredrikshald 29/11 1718
57 Närtuna Närtuna Johan Ersson Modigh 27 7 1/4 Uppland Bonde Gift
58 Vardala Närtuna Johan Johansson Dahlman 38 9 1/2 Uppland Bonde Gift
59 Ingelsta Närtuna Olof Amundsson Ny rekryt från Bohuslän
60 Fiskeså Närtuna Olof Johansson Sommar Död vid Åmål 20/12 1718
61 Söderby Närtuna Per Larsson Coral Död vid Fredrikshald 27/11 1718
62 Mälhamra Närtuna Karl Karlsson Grubb 33 9 1/4 Uppland Bonde Gift F d nr 82
63 Härshamra Närtuna Mats Persson Malm Död vid Åmål 15/12 1718
Johan Ersson Bärgh 23 1 Uppland Bonde Gift F d furirsskytt
64 Kålsta Närtuna Sven Jonsson Pijpare 23 1 Uppland Bonde Ogift
65 Lunda Närtuna Sven Johansson Lundgren 33 9 1/4 Uppland Trädgårdsdräng Gift
66 Stora Åby Närtuna Olof Matsson Åhman 36 9 1/2 Uppland Bonde Gift
67 Stora Åkerby Närtuna Erik Persson Råbock Död på marschen från Norge 12/12 1718
68 Lilla Åkerby Närtuna Mårten Larsson Enbergh 40 9 1/2 Uppland Bonde Gift
69 Bälinge Närtuna Olof Ersson Bärgh 24 6 3/4 Uppland Skomakare Gift
70 Lilla Åkerby Närtuna Kristoffer Andersson Åkerbergh 24 4 2/3 Stockholm Skomakare Gift
71 Bergby Skepptuna Elias Andersson Broman Död i ? 30/12 1718
72 Bergby Skepptuna Johan Larsson Öström 19 0 Uppland Bonde Ogift
73 Gådersta Skepptuna Korpral Klas Johansson Gille 26 8 2/3 Roslagen ?vävare Gift F d nr 110
74 Gådersta Skepptuna Jöns Nilsson Bärgman 34 5 1/2 Småland Gift + 5 tjänsteår "Dansken"
75 Valla Skepptuna Johan Ersson Bärgh Förkommen i tranchén vid Fredrikshald 29/11 1718
76 Valla Skepptuna Erik Persson Wall "Absenterade sig" vid Strömstad 10/12 1718
77 Sursta Skepptuna Johan Andersson Wantman 35 9 3/4 Roslagen Bonde Gift
78 Ulltuna Skepptuna Johan Andersson Lind Död hemma 18/1 1719
79 Fröby Skepptuna Erik Johansson Fröman 33 9 1/2 Uppland Bonde Gift
80 Ånsta Skepptuna Göran Andersson Ernvall 36 9 Uppland Bryggare Gift F d furirsskytt
81 Ista Skepptuna Per Ersson Lindbergh Förkommen i tranchén vid Fredrikshald 30/11 1718
82 Kogsta Skepptuna Korpral Forsman Död 26/12 1718
83 Vasa Skepptuna Per Ersson Risbergh 28 9 1/2 Uppland Bonde Gift
84 Herrsta Skepptuna Olof Ersson Frånvarande
85 Örby Skepptuna Mats Persson Säfström 29 5 1/2 Uppland Bonde Gift
86 Krogsta Vidbo Per Ersson Rustibus 22 1 Uppland Bonde Ogift
87 Bista Vidbo Mats Larsson Flink 34 9 Sörmland Bonde Ogift
88 Karby Vidbo Per Johansson Ahnström Död i Stocksund 14/7 1719
89 Rickeby Vidbo Jakob Jakobsson Lillia Död vid Fredrikshald 24/11 1718
Jonas Godvastsson Lindqvist 19 0 Bergslagen Skräddare Gift
90 Åsby Vidbo Johan Johansson Åkerblad 25 4 Uppland Bonde Gift
91 L Söderby Lunda Johan Ersson Norrman 25 7 2/3 Uppland Skräddare Gift
92 Mörby Lunda Erik Jakobsson Lööf 28 9 1/4 Uppland Bonde Gift
93 Ösby Lunda Mats Nilsson Frisk 25 5 Uppland Bonde Gift
94 Trosta Lunda Olof Andersson Östman 25 3 1/4 Uppland Mjölnare Ogift
95 Skrävsta Frösunda Mårten Ersson Wassman 29 5 2/3 Finland Gift
96 Tarby Frösunda Johan Olsson Falk 32 2 1/2 Uppland Bonde Gift
97 St Söderby Lunda Korpral Anders Andersson Arnbergh 31 10 2/3 Dalarna Strumpvävare Gift
98 Fågelsunda Frösunda Per Johansson Fogel Död på marschen från Norge 4/1 1719
Måns Andersson Morin Rymt från roten 29/3 1719
99 Rolsta Frösunda Vakant
100 Vreda Frösunda Sven Svensson Holmgren 24 3 1/3 Roslagen Strumpvävare Gift
101 Torsholma Frösunda Erik Ersson Blom 30 0 Uppland Gift
102 Bergby Frösunda Olof Matsson Broholm Död på marschen från Norge 11/10 1718
103 Solsta Frösunda Henrik Andersson Bärgman 28 9 1/2 Bergslagen Bonde Gift
104 Lundby Orkesta Erik Nilsson Engman 39 3 1/2 Stockholm Skomakare Gift
105 Orkesta Orkesta Anders Johansson Wijbom Död på marschen från Åmål 25/2 1719
106 Viggby Orkesta Fredrik Ersson Lindbergh 28 9 Bergslagen Skräddare Gift
107 Söderby Orkesta Anders Johansson Söderman 24 5 1/3 Uppland Bonde Ogift
108 Granby Orkesta Mats Andersson Lustig Död i Norge 7/12 1718
109 Finnberga Orkesta Johan Larsson Lindström Död i Norge 9/12 1718
110 Vivelsta Markim Per Ersson Husman F d nr 121, avsked 5/8 1719
111 Husby Markim Erik Svensson Ernberg Avsked 5/8 1719
112 Lundby Markim Anders Matsson Lundh Död vid Fredrikshald 1/12 1718
113 Ekeby Markim Per Andersson Dunder 30 3/4 Roslagen Bonde Ogift
114 Lena Markim Erik Ersson Bruse Död på marschen från Norge 10/12 1718
Petter Larsson Lillieblad 27 8 2/3 Närke Bonde Gift
115 Viby Markim Lars Larsson Orm 44 8 Närke Bonde Gift
116 Harg Skånela Anders Ersson Hurtigh 22 2 1/3 Uppland Bonde Ogift
117 Sälna Skånela Johan Johansson Gieting 26 4 Uppland Bonde Gift
118 Kysinge Skånela Hans Ersson Hammar Död på marschen från Strömstad 10/1 1719
119 Skalmsta Skånela Johan Ersson Eek 24 3/4 Uppland Bonde Gift
120 Ekeby Skånela Staffan Staffansson Underberg Avsked 5/8 1719
121 Husby Husby-Äh Korpral Göran Henriksson Sotterström 33 8 2/3 Bergslagen Skräddare Gift
122 Bensta Skånela Johan Johansson Brask 23 5 1/2 Uppland Bonde Gift
123 Brista Norrsunda Johan Ersson Prijs Död vid Åmål 7/2 1719
124 Ström Norrsunda Mårten Mickelsson Gåse 25 1 Uppland Bonde Ogift
125 Söderby Norrsunda Johan Göransson Bärnhoff 25 6 1/2 Finland Gift
126 Säby Norrsunda Erik Ersson Åman 47 9 1/2 Roslagen Bonde Gift
127 Lindsunda Norrsunda Sven Olsson Lindborn 26 3 1/2 Bergslagen Bonde Gift
128 Lindsunda Norrsunda Per Persson Frimodig Död på marschen från Norge 16/12 1718
129 Viggeby Norrsunda Olof Mickelsson Spennare 32 4 3/4 Roslagen Bonde Ogift
130 Norslunda Norrsunda Anders Johansson Siungare 18 1 Roslagen Bonde Ogift
131 Åshusby Norrsunda Anders Olsson Telningh 26 8 1/2 Närke Bonde Gift
132 Valsta Husby-Äh Karl Fredriksson Kieck "Absenterade sig" på marschen från Strömstad
133 Arnberga Husby-Äh Lars Larsson Höök 27 2 1/4 Uppland Bonde Gift F d nr 97
134 Brunnby Husby-Äh Erik Ersson Brunbergh 27 6 Uppland Bonde Gift
135 Elgesta Husby-Äh Vakant
136 Broby Husby-Äh Anders Nilsson Blom 40 9 2/3 Roslagen Bonde Gift
137 Kettesta Husby-Äh Johan Ersson Roligh Död på marschen från Norge 12/12 1718
138 Måby Husby-Äh Erik Hansson Måbergh 33 9 1/2 Uppland Bonde Gift
139 Rolsta Husby-Äh Erik Ersson Reen 23 1 3/4 Uppland Bonde Gift
140 Harg Odensala Hans Persson Steen 26 9 1/2 Uppland Bonde Gift
141 Rickeby Odensala Magnus Hansson Wijman 27 9 1/2 Östergötland Bagare Gift
142 Söderby Odensala Erik Ersson Söderbergh Död vid Fredrikshald 4/12 1718
Erik Ersson Söderbergh 41 9 3/4 Stockholm Gift F d furirsskytt
143 Vennesta Odensala Mats Matsson Tulberg 24 3/4 Uppland Bonde Ogift
144 Slåsta Odensala Lars Ersson Slåberg 31 9 1/2 Roslagen Bonde Gift
145 Tibble Husby-Lh Johan Hansson Österbergh 23 5 2/3 Uppland Bonde Ogift
146 Medevi Esterna Olof Persson Osterman 27 7 Uppland Bonde Ogift
147 Vålsta Skepptuna Anders Nilsson Wadman Dödskjuten vid Fredrikshald 30/11 1718
Hans Andersson 22 1 Uppland Bonde Ogift F d trossdräng
148 Åttesta Frösunda Lars Johansson Ståndare Kasserad, är på Vaxholms skans
149 Kysinge Skånela Per Ersson Skånberg 27 8 3/4 Uppland Bonde Gift
150 Skörsta Odensala Jöns Ersson Bärgh Död på marschen från Norge 3/1 1719
Trossdräng Erik Gabrielsson Åkerman Död vid Strömstad 7/12 1718
Trossdräng Johan Larsson Brooman Död hemma 27/1 1719
Trossdräng Per Mårtensson Friskon Död vid Strömstad ?/12 1718
Trossdräng Johan Ersson Spelman Satt till soldat nr 22 6/4 1719
Trossdräng Anders Hansson Dansare Död vid Fredrikshald 8/12 1718
Trossdräng Erik Andersson Lekare Död på marschen från Norge 10/12 1718
Trossdräng Erik Börjesson Löpare Död vid Strömstad 10/12 1718
Trossdräng Johan Persson Alltidglad "Absenterade sig" på marschen från Norge 22/12 1718
Trossdräng Anders Johansson Siungare Satt till soldat nr 130 6/4 1719
Trossdräng Anders Persson Wahlström Död vid Fredrikshald 20/11 1718
Trossdräng Erik Ersson Bärgh Död vid Strömstad 5/1 1719
Trossdräng Per Andersson Prytz Död vid Strömstad 21/12 1718
Trossdräng Hans Matsson Rosenbom Död vid Strömstad 21/12 1718
Trossdräng Per Johansson Stårmhatt Död på marschen från Norge 8/1 1719
Trossdräng Erik Karlsson Hane Sjuk hemma
Trossdräng Kristoffer Mickelsson Stålpe Satt till soldat nr 1 30/5 1719
Trossdräng Johan Ersson Rosenqvist Död vid Strömstad ?/12 1718
Trossdräng Benjamin Nilsson Bergman 28 8 1/2 Sörmland "Karlen fånig, kasseras"
Trossdräng Erik Persson Dahlström Död vid Strömstad 19/12 1718
Trossdräng Gustav Gustavsson Sandberg Död vid Strömstad 29/12 1718
Trossdräng Johan Johansson Brask Satt till soldat nr 122 6/4 1719
Trossdräng Per Persson Eek Förkommen i Norge 9/12 1718
Trossdräng Jonas Ersson Högman Död hemma 7/2 1719
Trossdräng Karl Mickelsson Ström Satt till trumslagare ?/9 1718
Trossdräng Johan Johansson Söderström 20 1 1/4 Uppland
Trossdräng Hans Andersson Satt till soldat nr 147 6/4 1719
Källor:
1) Generalmönsterrulla för Hundra härads kompani 1719 (SVAR)
2) Sten Gillgren: "Kungl. Upplands regementes officerare", ISBN 978-91-633-2585-4

Sidan först publicerad 2013-12-13.