,, Rö Hembygdsförening - Folk - Mantalslängd 1709
   Du är här: Skip Navigation Links > FOLK > Mantalslängder > 1709
GÄSTBOK

Mantalslängd för Rö socken år 1709

Bild 93 - 94 i SVAR:s skannade version.

antalslängden för 1709 är den första skannade efter ett nästan trettioårigt uppehåll; den föregående är 1680 års längd. Bara fem åbor i Rö är desamma 1709 som 1680, sex torp har tillkommit och några försvunnit, och dessutom har flera gårdar delats. På några platser kan vi av namnen ana att det är söner som tagit över gården, men i de flesta fall kan vi inte avgöra hur den nya åbon kommit till gården.

Näs och Beateberg, som inte togs upp 1680 för att de var frälsejord, har nu kommit med. Ticksta har också blivit säteri, men brukas av två hälftenbrukare; de fick dela avkastningen lika med ägaren. Torparna listas för sig och "fördubblingsbåtsmännen" också. I armén fick varje rote skaffa en ny soldat när den gamla dog eller fick avsked, i flottan gjorde man annorlunda: där skulle varje båtsmansrote sätta upp en extra båtsman som fick stanna hemma tills de behövdes. Det är de som kallas fördubblingsbåtsmän.

Antalet redovisade personer har stigit från 90 till 155 - det avspeglar nog inte någon dramatisk befolkningsökning, utan snarare att en mängd torp blivit skattlagda. Man kan utgå ifrån att den faktiska folkmängden var minst dubbelt så stor - inga barn eller gamla tas ju med i längden.

Det har tillkommit en kolumn för hemmantalet, och sist i tabellen en för Inhyses folk, fast det fanns tydligen inga 1709. Anmärkningen "Mod" i hustrukolumnen betyder att det är bondens mor, och inte hans hustru som redovisas. I samma kolumn för Lars Larsson i Härsby står ett "E" - vad det betyder är inte solklart, men Lars Larsson dog 1709, så det kan vara att man markerat att hustrun blivit änka. Näs' ryttare var en av dem som stupade i Ryssland detta år, och rusthållet hade tydligen inte ännu satt upp någon ny, för det är bara Lisinges ryttare som nämns.

By eller gård Hmn Namnen B H S D M Sh Dr P I Anmärkning
Klockaren Gabriel Persson 1 1
Härsby 1/2 Lars Larsson 1 E 1 1
1/2 Lars Olsson 1 1 1
1 Erik Nilsson 1 1
Gösta Ersson 1 1 1
Klockarbacken 1/2 Per Nilsson 1 1
Olof Lustig 1 Båtsman
Väsby 1/2 Erik Ersson 1 1 1 1
1/4 Erik Johansson 1 1
1/4 Johan Johansson 1
1/2 Anders Svensson 1 1 1 1
1/2 Anders Ersson 1 1 1
1/2 Per Nilsson 1 1 1 1
Näs 1 Joust Gagge 1 1 2 2
Ösby 1/2 Hr. Erik Huss 1 1 1 1 1
1/2 Mats Andersson 1 1
Per Östman 1 Båtsman
Nibble 1 Anders Matsson 1 1
Ticksta 3 Högvälborna fröken Maria Horns säteri
Hälftenbrukare Erik Persson 1 1
Olof Hansson 1 1 1
Mälby 1/2 Nils Hansson 1 1 1 1
1/2 Erik Ersson 1 1
Eke 1/2 Anders Matsson 1 1 1 1
1/2 Per Olsson 1 1
Gullbergby 1/2 Erik Andersson 1 1 1 1
Byle 1/4 Johan Tomasson 1 1
Risby 1 Anders Persson 1 1 1
1/2 Johan Andersson 1 1 Mod
1/2 Erik Andersson 1 1 1
Gälsby 1/2 Erik Persson 1 1 1 1
1/2 Nils Ersson 1 1 1
Söderby 1 Anders Ersson 1 1 1 1
Anders Bengtsson 1 Soldat
Molnkulla 1/2 Grevinnan högvälborna Stina Oxenstiernas
fogde (1)
dräng (2)
pigor (2)
trädgårdsmästare (1)
Båtmanby 1/2 Anders Ersson 1 1 1
Bolby 1 Anders Ersson 1 1 2 1
Virboda 1/4 Anders Andersson 1 1
fadren 1
Mälsättra 1/4 Johan Johansson 1 1 1
Vik 1/4 Anders Bengtsson 1 1
Bolbytorp 1/8 Johan Ersson 1 1
Kullungen 1/8 Johan Larsson 1 1
Lisinge 1/2 Nils Hansson 1 1 Mod 1 1
1/2 Måns Vigg 1 1 1 1 1
Johan Vigg 1 Ryttare
Torpare
Agneby Anders? Andersson 1 1
Sunnanbro Erik Ersson 1 1
Vretarna Per Ersson 1 1
Tickstatorp Hans Persson 1 1
Per Johansson 1 1
Mats Andersson 1 1
Erik Bengtsson 1
Nora Johan Ersson 1
Åsen Erik Ersson 1 1
Västanbro Abraham Hustrun
Rökrogen Öde
Agnmora Gustav Ersson 1 1
Ösby backstuga Erik Matsson 1
Fördubblingsbåtsmän
Olof Holm 1 1
Anders Skerping 1

Längden är underskriven av kyrkoherde Ture Unander, Anders Ersson i Väsby, Anders Persson i Risby, Olof Hansson i Ticksta och Anders Ersson i Bolby.

Text och avskrift: Björn Bergström. Sidan först publicerad 2013-04-10.