,, Rö Hembygdsförening - 1638 års kartor - Härsby
   Du är här: Skip Navigation Links > RÖ SOCKEN > Kartor > 1638 års kartor > Härsby
GÄSTBOK

Karta över Härsby 1638

Beteckningar i kartan (Notarum Explicatio):

A Hertsby 3 heman
1 Frelsseheman 16½ öresland
B Wtsedhe det ena åhret 13¼ tnr
C det andra åhret 11 15/16 tna
D höö till 52 lass
E Af engieshagarna 11 lass
2 Kroneheman 4¾ öresland
  Wtsedhe det ena åhret 3¾ tnr
  det andra åhret 3 7/16 tna
D höö till 14 lass
3 Kroneheman 10½ öresland
  Wtsedhe det ena åhret 8½ tna
  det andra åhret 7 5/8 tna
  Af byengien höö till 33 lass
F een ?hage till 2 lass
G Torpet kommer hela byn till efter deras öretal, heter Kullungen
H Wtsäde ¾ tna
J höö till 6 lass
K Een squalte quarn höst och wåår, kommer Hertsby och Wäsby lijka till
Skog och mulbeete till Nödtorften. Gott fiskewatn.
Härsby 1638

Kartan finns också på Historiska kartor i bättre upplösning.

Sidan uppdaterad 2011-12-03