,, Rö Hembygdsförening - Folk - Mantalslängd 1800
   Du är här: Skip Navigation Links > FOLK > Mantalslängder > 1800
GÄSTBOK

Mantalslängd för Rö socken år 1800

Sid 308 f (bild 325 f i SVAR:s skannade version)

antalslängderna var listor över skattskyldiga, inte över alla innevånare. I princip var man skattskyldig från 15 till 63 år, men det fanns en mängd undantag. Det kanske viktigaste undantaget var förstås adeln och deras tjänstefolk, men också statsanställda som soldater och ryttare. Det är därför som det bara är en hustru upptagen på deras rader. Vid den här tiden hade man också infört diverse speciella skatter som tobaksskatt, skatt på fönster och skatt på fickur. En märklig skatt var också att det kostade extra om soldaternas hustrur ägde klädesplagg av siden! För vanliga bondhustrur gick det däremot bra att klä sig i siden (om man nu hade råd!)

På 1700-talet började man numrera gårdarna i byarna. Man hade väl kommit på att "Mats Erssons gård" kanske ägdes av någon annan nästa år, och då blev det ju problem att hålla reda på vilken gård det var. Gårdarnas storlek angavs i mantal, en siffra som från början betydde att gården kunde försörja en familj, men senare kunde sex- sju familjer mycket väl dela på en gård om ett mantal. Samtidigt räknades Beateberg, Rös största gård, bara som 1/2 mantal - det har som man säger "historiska orsaker". Röktalet är en annan svårbegriplig siffra - det angav i stort sett antalet hushåll, men till exempel komministerns, torparnas och adelsmännens hushåll gavs inget röktal.

Man sparade skrivarbete genom att bara skriva in kolumnrubrikerna på första sidan i häradets mantalslängd; på alla följande sidor står bara en siffra, vilket gör att man får ha gott minne när man läser längden. För att underlätta det här är förklaringar inlagda i den här webbsidan - pekar Du på en siffra så visas vad den står för.

Hemman Nr Sk Kr Fr Rök Namnen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Byle 1 1/4 1 Anders Andersson 1 1 1 3 3 3
Komminister Holm 1 1 1 1 4 4 6 1
Eke 1 1/4 1 Erik Nilsson 1 1 1 3 3 7
1/4 1 Mats Matsson 1 1 1 1 4 4 7
1/6 1 Nils Nilsson 1 1 2 2 5
1/6 1 Anders Andersson 1 1 2 2 4
1/6 1 Jan Andersson 1 1 1 3 3 6
Lisinge 1 1/2 1 Nils Nilsson 1 1 1 1 1 5 5 8
1/4 1 Karl Andersson 1 1 2 1 3 1 5
1/4 1 Mats Andersson 1 1 1 3 3 1 3
Ryttaren Karl Lijsings hustru 1 1 1 1
Näs 1+2 2 1 August Mannerheim (1) 14 25 1
hans hustru (1) 1
hushållerska (1)
Lakej (1)
Pigor (9)
Drängar (6)
Dränghustrur 4 4 4
Nibble 1 1/4 1 Erik Ersson 1 1 1 1 4 1 5 1 6
1/4 1 Jan Andersson 1 1 1 3 3 5
1/4 1 Karl Jansson 1 1 2 4 4 6
1/4 1 Erik Andersson 1 1 1 1 1 5 5 1 1 5
Väsby 1 1/3 1 Per Persson 1 1 1 3 3 1 6
1/6 1 Per Jansson 1 1 2 2 1 5
1/2 1 Erik Gabrielsson 1 1 1 1 4 4 7
2 1/4 1 Slaktaren Ekrots hustru 1 1 2 2 5
3/4 1 Unge Erik Ersson 1 1 2 2 1 9
3 1/2 1 Jan Ersson 1 1 2 2 1 4
Magnus Matssons piga (Utfattig, lidit brandskada)
Väsbylund torp 1 Mats Ersson 1 1 1 1 1 3
Torparen 1 Hans Nilsson 1 1 2 1 1 1 2
Ösbytorp 1 Erik Ersson 1 1 2 2 1 2 3
Västanbro 1 Anders Matsson 1 1 2 1 1 2 3 4
Sunnanbro 1 Anders Gottlind 1 1 2 2 1 3 2
Lisingetorp 1 Anders Andersson 1 1 2 2 1 1 2
Båtmanby 1 1/2 1 Jan Ersson 1 1 2 1 5 5 1 1 8
Bolby 1 "
Matstorp 1 Erik Ersson 1 1 2 2 1 2 3
Gälsby 1 1 Brukas under Beateberg
T:n? Gälsbytorp 1 Anders Andersson 1 1 1 3 3 2 2
Gullbergby 1 1/4 1 Erik Andersson 1 1 1 3 3 1 2
På fördel? 1 Axel Andersson 1 1 2 2 1 2
1 Per Andersson 1 1 1 3 3 5
1 Unge Mats Jansson 1 1 1 2 5 5 1 1 5
1 Gamle Mats Jansson 1 1 1 3 3 1 3
Härsby 1 1/2 12m Anders Andersson 1 1 1 1 4 1 5 1 7
1/4 1 Erik Ersson 1 1 1 1 1 5 5 1 8
1/8 1 Olof Matsson 1 1 2 2 4
1/8 1 Mats Matsson 1 1 2 1 3 1 5
2 1/2 1 ½br Jan Jansson 1 1 1 3 3 1 6
Klockarbacken 1 1/4 "
1/4 1 ½br Erik Jansson 1 1 1 1 4 4 1 1 6
Härsby 2 1/2 "
Mälby 1 1/4 1 Per Andersson 1 1 1 3 3 1 5
1/4 1 Jakob Jakobsson 1 1 1 3 1 4 1 6
1/2 1 Nils Nilsson 1 1 2 1 1 4 1 6
Risby 1 1/2 1 Per Kristoffersson 1 1 1 3 3 1 3
1/2 1 Erik Kristoffersson 1 1 1 1 4 4 1 1 3
2 1/2 1 Bengt Hansson 1 1 2 1 5 5 1 2 4
1/4 1 Nils Jansson 1 1 2 1 3 1 3
1/4 1 Gamle Erik Erssons dotter 1 1 2 1 3 1 5
Söderby 1 1 1 Erik Ersson 1 1 2 2 6 6 1 1 7
Agneby Olof Persson 1 1 2 2 1 2 2
Hallboda Jan Mårtensson 1 1 2 2 2 2
Kråkhättan Jan Isaksson 1 1 1 1 1 1 2 2
Stora Denan Erik Ersson 1 1 2 2 1 1/2 3
Lilla Denan Per Anderssons dotter 1 1 1 2 1 2
Röbacka kvarn Mjölnardr Johan Wahlström 1 1 2 2 4
Ord. Båtsman Jan? Ömans hustru 1 1 1 1
Agnmora Olof Nilsson 1 1 2 2 1 2 3
Åsen Olof Ersson 1 1 2 2 1 2 3
Nytorp? Jan Jansson 1 1 1 2 1 2 2
Agnelund Mats Larsson 1 1 2 2 1 2 4
Beatebergs säteri 1 1/2 Greve Bunge (1) 20 31 1
hans hustru (1) 1
Kusken Wahlström (1)
Lakejer (2)
Gamle Mårten Bunge (1) 1
hans hustru (1) 1
Hovmästaren (1)
Kock (1)
Kammarpiga (1)
Lakejer (2)
Skräddaren Sjögren (1) 1 1 2 2 5
Skomakaren Palmgren (1) 1 1 2 2
Trädgårdsdräng (1) 1 1 1 3
Gårdsdrängar (14)
Dränghustrur 2 2 2
Pigor (11)
Inspektorn Erik Asplund 1 1 1 1
Stålbrännaren Mats Stålberg 1 1 2 1 5 5
Stålsmeden Anders Hellman 1 1 2 4 4
Liesmeden Anders Wehrström 1 1 1 3 3
Tunnbindaren Lars Friström 1 1 2 2
Dagkarlen Olof Nilsson 1 1 2 2
Ticksta 1-3 3 ½br Mats Larsson 1 1 1 3 1 1 5 1 1 2 6
Bolbytorp r&r 1 1/8 1 Per Olsson 1 1 2 2 1 2
Kullunge r&r 1 1/8 1 Mats Andersson 1 1 1 3 3 1 4
Mälsättra r&r 1 1/4 Brukas under Beateberg
Drängar (3)
Dränghustrur 1 1 1
Piga (1)
Vik 1 1/4 1 Brukas under Beateberg
Virboda r&r 1 1/4 1 Anders Olsson 1 1 1 3 3 1 5
Ösby 1 1/2 1 Erik Ersson 1 1 2 1 5 5 1 6
1/2 1 Jan Ersson 1 1 1 1 4 4 1 1 3
Klockaren Anders Peter Ekenberg 1 1 2 2 2
Viralund Mats Erssons hustru 1 1 1 2 1 2 4
Kolboda Per Ersson 1 1 1 1 ½ 3
Ristantorp? Jan Andersson 1 1 2 2 1 2 2
Ord. Soldaten Jan Stares hustru 1 1 1 1
Ord. Soldaten Jan Bergs hustru 1 1 1 1
Ekelund Per Nilsson 1 1 2 2 1 3 2
Skärvik Anders Andersson 1 1 2 2 3
Nora Mats Andersson 1 1 2 2 1 2 2
Ord. Soldaten Erik Qvists hustru 1 1 1 1

Text och avskrift: Björn Bergström. Sidan först publicerad 2013-03-25, senast uppdaterad 2013-04-10.