,, Rö Hembygdsförening - Dokument - Lista
   Du är här: Skip Navigation Links > DOKUMENT > Förteckning
GÄSTBOK

Gamla dokument

är hittar Du avskrifter av gamla dokument som berör Rö. Originalen har vi i de flesta fall förstås hittat på nätet, men det är ju inte alltid så lätt att läsa dem och ofta är de inte alldeles lätta att hitta heller. Våra avskrifter innehåller säkert fel och misstolkningar, men man kan ju inte göra mer än sitt bästa. Klicka på de understrukna länkarna för att öppna dokumenten.

F W Radloffs beskrivning av Rö socken

Från Anders Norberg i Norrtälje släktforskarförening har vi fått den här skannade kopian av Radloffs beskrivning av Rö socken från 1805. Fredric Wilhelm Radloff föddes i Finland 1765, studerade till läkare i Uppsala och verkade som provinsialläkare i Roslagen från 1799. Han skrev bland annat en beskrivning över Åland och en över norra delen av Stockholms län; ur den senare är detta avsnitt om Rö hämtat. Radloff bodde på sin ålderdom i Norrtälje och dog där 1838.

För att läsa den här filen måste Du ha Adobe Reader installerad på Din dator. Om Du inte har det kan Du hämta den gratis här. Tycker Du att en del ord stavas konstigt, så tänk på att man 1805 ibland skrev lilla s som ett litet f utan tvärstrecket!

Carl Linnerhielms resebrev från besök på Näs och Beateberg 1807

Bland de böcker vi fick i gåva av Roland de Thorey på årsmötet 2014 fanns en faximilutgåva av Carl Linnerhielms brev från resor i Sverige i tre band. I ett av banden finns ett brev som handlar om hans besök på Näs och Beateberg. Läs vad han tyckte var vackert (och fult) i våra trakter.

Wilhelm Thams beskrivning av Rö socken

Vid Linköpings universitet drivs ett projekt som kallas Runeberg, som genom frivilliga arbetsinsatser publicerar gammal nordisk litteratur. Där hittade vi Wilhelm Thams beskrivning över Stockholms län från 1850.

Carl Wilhelm August Tham föddes 22 juli 1812 och dog hastigt på resa i Österrike den 12 juli 1873. Han doktorerade i unga år i Uppsala och verkade som lärare, historiker och geograf. Man kan läsa en hel del om honom om man söker på projekt Runebergs hemsida.

Beskrivning av Rö socken i "Sverige"

Under åren 1908 till 1924 utkom ett stort verk i sex band med den något långa titeln "Sverige : geografisk, topografisk, statistisk beskrifning". De första banden redigerades av Karl Ahlenius (1866-1906) och Arvid Kempe (1854-1909), de senare av Otto Sjögren (1881-1975). I band 4, som kom ut 1909 och behandlar Södermanlands, Stockholms och Uppsala län samt Stockholm, finns den här beskrivningen av Rö socken.

Händelsevis är alltså beskrivningen samtida med huvuddelen av den Häradsekonomiska kartan över Rö.

Svea Johanssons berättelse

Svea Johansson i Härsby arbetade i trettio år på en berättelse om gårdarna och människorna i Rö år 1929. Hennes anteckningsbok lämnades nyligen in till Norrtälje stadsarkiv. Vi har fått en kopia och skrivit av den, Du kan läsa den här.

Intervju med David Lindberg 1938

I Norrtelje Tidning från den 31 maj 1938 finns en intervju med David Lindberg på Nibble om tillståndet i Rö socken vid den tiden.

Yngve Berzéns beskrivning av Rö socken

Till del III av verket "Sveriges Bebyggelse, Stockholms län" som utgavs 1952 skrev auktionsutroparen Yngve Berzén en lång artikel om Rö socken. Hasse Sandersen, som skapat den stora webplatsen upplandia.se, har skrivit av artikeln och vi kan nu publicera den här på Rösajten. Vi har inte gjort några ändringar utom att ändra typsnitten till Rösajtens, fast det finns en del frågeteckan att reda ut.

1540 års skattelängd

På Gustav Vasas tid började staten på allvar försöka få kontroll på finanserna. Man förtecknade gårdar och skatter i längder som kallas jordeböcker. Den tidigaste vi hittat på nätet är en lista över skattebönderna i Rö 1540 och hur mycket jord de ägde och vad de betalade i skatt, "Årliga räntan 1540".

Alla måste betala 1/10 av allt de äger för att lösa tillbaka Älvsborgs fästning från danskarna

År 1571 skulle fästningen Älvsborg lösas tillbaka från danskarna med 150 000 riksdaler. En tiondel av den deklarerade förmögenheten skulle var och en betala till kronan. År 1613 var det dags att än en gång betala en lösensumma för fästningen till danskarna, denna gång 1 miljon riksdaler. Nu upptogs en personskatt. Hantverkare fick t ex betala 6 daler, drängar 2. [OFS]

Riksdaler var ett silvermynt med ca 25 g rent silver, som höll sig rätt stabilt i värde till skillnad från markmynten. 1571 var en riksdaler värd ungefär 6 1/2 mark, vilket var en halv årslön för en piga. [VKD]

Penningsummorna i skattelängden är räknade i mark, öre (1/8 mark) och penningar (1/24 öre), silver i lod (13,3 g) och kvintin (3,3 g).

Förordning angående slagsmål mm

Kyrkoherden genomdriver 1675 en särskild regelsamling för det han uppfattar som de verkligt stora problemen i Rö. Läs och förundras.

Besiktning av kyrkan 1733

Kyrkan förföll allt mer under slutet av 1600-talet och början av 1700-talet. Till sist blev det så illa att domkapitlet föreslog att Röborna skulle överge kyrkan och gå till Rimbo i stället, men det ville man inte. 1733 gjordes en besiktning för att dokumentera kyrkans skick. Läs protokollet här.

Receptbok från Eke

Vi har skrivit av en underbar liten anteckningsbok från Eke, med recept på allsköns dunderkurer för människor och djur.

Generalmönsterrulla för Roslags kompani av Livregementet till häst 1704

Hur stod det till med ryttarna från Roslagen efter tre års krig i Baltikum och Polen?

Generalmönsterrulla för Hundra härads kompani av Upplands regemente 1719

Stormaktstiden har tagit slut. Karl XII är död och de uppländska soldaterna får komma hem efter 18 års krig. Här kan Du läsa om några som kom hem.

Fastebrev på Byle och ett hemman i Risby 1748

Anna Margareta Oxenstierna på Beateberg köpte 1745 Byle och ett hemman i Risby. Ulf Hurtig i Byle gav oss en kopia på fastebrevet.

Slaget vid Narva 20/11 1700

I Rialas kyrkoräkenskaper (!) hittade vi en berättelse om slaget vid Narva, skriven bara en vecka efter slaget.

Dragonkontrakt 2/2 1885

Den siste dragonen för Näs, Alfred Svärd, skrev kontrakt med arrendatorn på Näs 1885. Läs om Alfred och hans öden och om villkoren i hans kontrakt.

JUF:s sommarting på Näs 29/6 1941

Sommaren 1941, när Tyskland just gått till angrepp mot Sovjetunionen, höll Jordbrukare-ungdomens förbund sitt sommarting på Näs. Läs reportaget här!

Sidan först publicerad 2011-09-20, senast uppdaterad 2015-06-20.