,, Rö Hembygdsförening - Folk - Bou - Lista
   Du är här: Skip Navigation Links > FOLK > Bouppteckningar > Sök > Lista
GÄSTBOK

Bouppteckningsregister för Rö socken

Vill Du göra en ny sökning så klicka på "Sök" i panelen ovanför.

  Epitet Förnamn Efternamn Tidigare efternamn Plats År Volym Folio Anmärkning
  Smed A Andersson Kristinelund 1881 F II:8 833
Make: Brita Adelina Andersson Gustavsdotter
  Smed A Andersson Risby 1888 F II:8 1347
Make:
  A F Jansson Karlberg 1888 F II:8 1345
Make: Johanna Jansson
  Lägenhetsägare Abraham Andersson Bergbylund 1875 F II:8 725
Make:
  Johan Almgren Härsby 1808 F II:2b 727
Make: Brigita Maria Almgren
  Inhyseman Anders Andersson Väsby 1776 F II:2a 106
Make: Katarina Olofsdotter
  Anders Andersson Eke 1802 F II:2b 351
Make:
  Anders Runqvist Andersson Mälsättra 1805 F II:2b 612
Make: Anna Margareta Jansdotter
  Frälsebonde Anders Andersson Mälby 1809 F II:2b 781
Make: Kristina Nilsdotter
  Skattebonde Anders Andersson Eke 1817 F II:3 489
Make: Margareta Jakobsdotter
  Skattebonde Anders Andersson Härsby 1829 F II:4 339
Make:
  Inhyseman Anders Andersson Grindstugan 1839 F II:5 442
Make: Stina Andersdotter
  Dräng Anders Andersson Bolby 1850 F II:6 616
Make:
  Torpare Anders Andersson Agnelund 1859 F II:7 261
Make: Anna Sofia Andersdotter
  Arbetskarl Anders Andersson Skärvik 1864 F II:7 645
Make: Katarina Lovisa Larsdotter
  Anders Andersson Gullbergby ägor 1867 F II:7 900
Make: Margareta Stina Karlsdotter
  Frälsebonde Anders Eriksson Risby 1815 F II:3 394
Make: Kristina Jansdotter
  Dräng Anders Eriksson Brotorp 1823 F II:3 821
Make:
  Nämndeman f d Anders Eriksson Väsby torp 1829 F II:4 460
Make: Anna Margareta Kunberg
  Torpare Anders Eriksson Kalängen 1844 F II:6 74
Make: Kristina Eriksdotter
  Slöjdare Anders Eriksson Sandal 1868 F II:7 953
Make:
  Lägenhetsägare Anders Eriksson Kullungen 1869 F II:7 1021
Make: Katarina Kristina
  Bonde Anders Jansson Väsby 1877 F II:8 639
Make: Kristina Andersson
  Statdräng Anders Johansson Beateberg 1863 F II:7 577
Make: Anna Brita Mellander
  Torpare Anders Matsson Nora 1811 F II:3 184
Make: Anna Larsdotter
  Rusthållare Anders Nilsson Lisinge 1806 F II:2b 646
Make:
  Anders Persson Gullbergby 1763 F II:1 119
Make: Brita Eriksdotter
  Inhyseman Anders Persson Eke 1773 F II:2a 71
Make:
  Anders Persson Nibble 1782 F II:2a 184
Make: Brita Jansdotter
  Anders Persson Gullbergby 1785 F II:2a 207
Make: Anna Johansdotter
  Inhyseman Anders Persson Gullbergby 1837 F II:5 195
Make: Maria Eriksdotter
  Skattebonde Anders Persson Nibble 1850 F II:6 553
Make: Katarina Eriksdotter
  Torpare Anders Erik Andersson Stora Denan 1867 F II:7 909
Make: Sofia Andersson
  Anders Fredrik Jansson 1882 F II:8 1013
Make:
  Torpare Anders Fredrik Persson Stora Denan 1859 F II:7 224
Make: Lovisa Andersdotter
  Arbetskarl Anders Gustav Andersson Bolby 1887 F II:8 1314
Make: Sofia Vilhelmina Jansson
  Lägenhetsägare Anders Petter Persson Rökrogar 1885 F II:8 1126
Make: Johanna Karlsdotter
  Anna Andersdotter Eke 1814 F II:3 303
Make: Nils Nilsson
  Änka Anna Ekström Andersdotter Mälby 1835 F II:5 17
Make:
  Anna Andersdotter Söderby 1851 F II:6 684
Make: Bonde Erik Eriksson
  Änka Anna Andersdotter Risby 1852 F II:6 828
Make: Bonde f d Nils Jansson Död
  Änka Anna Eriksdotter Risby 1831 F II:4 569
Make: Skattebonde Nils Nilsson Död
  Rusthållaränka Anna Eriksdotter Lisinge 1840 F II:5 447
Make:
  Änka Anna Jansdotter Norrtorp 1845 F II:6 206
Make:
  Piga Anna Nilsdotter Eke 1837 F II:5 220
Make:
  Anna Persdotter Byle 1764 F II:1 121
Make: Karl Eriksson
  Anna Persdotter Väsby 1787 F II:2a 220
Make: Postbonde Per Andersson
  Änka Anna Brita Jansdotter Gullbergby 1887 F II:8 1291
Make:
  Anna Margareta Jansdotter Lovisedal 1880 F II:8 815
Make: Statdräng C E Andersson
  Änka Anna Margareta Karlsdotter Nytorp 1840 F II:5 513
Make:
  Anna Kajsa Eriksdotter Virboda 1851 F II:6 691
Make: Hemmansbrukare Anders Jansson
  Anna Katarina Eriksdotter Lisinge 1871 F II:8 70
Make: Rusthållare Nils Nilsson
  Anna Katarina Karlsdotter Härsby 1850 F II:6 632
Make: Bonde Anders Persson
  Anna Kristina Andersdotter Gullbergby 1816 F II:3 425
Make: Skattebonde Per Andersson
  Anna Kristina Andersdotter Hallboda 1832 F II:4 577
Make: Torpare Jan Nilsson
  Anna Kristina Jansdotter Norrtorp 1820 F II:3 648
Make: Torpare Per Jansson
  Änka Anna Kristina Persdotter Sandal 1884 F II:8 1122
Make:
  Anna Lena Persdotter Lisingetorp 1859 F II:7 259
Make: Torpare Jan Eriksson
  Anna Margareta Eriksdotter Huvan 1839 F II:5 417
Make: Torpare Erik Eriksson
  Anna Margareta Jansdotter Väsby 1838 F II:5 237
Make: Frälsebonde Hans Larsson
  Änka Anna Maria Andersdotter Väsby 1864 F II:7 663
Make:
  Anna Maria Svensdotter Agneby 1864 F II:7 637
Make: Torpare Erik Jonsson
  Anna Stina Bengtsdotter Agnemora 1857 F II:7 57
Make: Torpare Anders Hansson
  Anna Stina Eriksdotter Angarlund 1840 F II:5 451
Make: Torpare Lars Jansson
  Änka Anna Stina Eriksdotter Söderlund 1850 F II:6 662
Make: Bonde Erik Persson Död
  Anna Stina Eriksdotter Rökrogar 1861 F II:7 370
Make: Sockenskomakare Axel Adam Lundin
  Änka Anna Stina Nilsdotter Björktorp 1860 F II:7 309
Make: Båtsman Lundström Död
  Axel Andersson Gullbergby 1827 F II:4 147
Make: Kristina Andersdotter
  Skattebonde Bengt Larsson Risby 1808 F II:2b 788
Make: Helena Nilsdotter
  Soldat Abraham Berg Stenberga 1853 F II:6 925
Make: Maja Margareta Danielsdotter
  Korpral Johan Berg Söderby soldathus 1822 F II:3 746
Make: Kristina Eriksdotter
  Änka Stina Berg Fattighuset 1836 F II:5 65
Make:
  Gårdssmed Tomas Berggren Näs 1813 F II:3 290
Make: Katarina Andersdotter
  Gustav Bergström Beateberg 1798 F II:2b 264
Make: Kristina Bergström
  Änka Kristina Bergström Beateberg 1831 F II:4 557
Make:
  Hushållerska Lovisa Bergström Härsby 1852 F II:6 799
Make:
  Rättare Karl Björklund 1808 F II:2b 761
Make:
  Johanna Björkman Gullbergby ägor 1857 F II:7 86
Make: Odlingstorpare Jonas Ågren
  Anna Brita Blom Näs 1854 F II:6 992
Make: Statdräng Johan Åsbom
  Änka Lotta Boberg Söderlund 1846 F II:6 326
Make:
  Kronobåtsman Johan Boman Röbacka 1811 F II:3 174
Make: Sara Larsdotter
  Statdräng Anders Boström Lovisedal 1852 F II:6 757
Make: Stina Persdotter
  Inspektor Louis Bouché Beateberg 1838 F II:5 255 Hovmästare
Make: Sara Margareta Bouché Frisk
  Änka Sara Margareta Bouché Friske Beateberg 1849 F II:6 531
Make:
  Änka Brita Eriksdotter Väsby torp 1815 F II:3 411
Make: Jan Matsson Död
  Brita Eriksdotter Nytorp 1805 F II:2b 568
Make: Torpare Jakob Jansson
  Brita Jansdotter Granlund 1814 F II:3 296
Make: Inhyseman Mats Jansson
  Brita Jansdotter Lisingetorp 1829 F II:4 298
Make: Torpare Lars Andersson
  Brita Karlsdotter Väsbylund 1868 F II:7 974
Make: Arbetskarl Jan Jansson
  Änka Brita Nilsdotter Risby 1807 F II:2b 725
Make:
  Brita Nilsdotter Lisinge 1847 F II:6 348
Make: Rusthållare Erik Jansson
  Änka Brita Persdotter Gullbergby 1831 F II:4 601
Make:
  Brita Persson Beateberg 1874 F II:8 229
Make: Kusk f d Per Lindström
  Änka Brita Kajsa Andersdotter Granlund 1837 F II:5 156
Make:
  Brita Kristina Nilsdotter Näs 1838 F II:5 293
Make: Gårdssmed Abram Granberg
  Änka Brita Kristina Nilsdotter Eke 1876 F II:8 470
Make: Nils Nilsson Död
  Änka Brita Maria Andersdotter Väsby 1876 F II:8 468
Make: Gabriel Eriksson Död
  Brita Maria Persdotter Karlberg 1851 F II:6 734
Make: Karl Gustav Eriksson
  Brita Sofia Persdotter Gullbergby 1869 F II:7 1036
Make: Hemmansägare Gustav Jansson
  Piga Brita Stina Andersdotter Mälby 1840 F II:5 464
Make:
  Änka Brita Stina Danielsdotter Stenbacken 1863 F II:7 560
Make: Erik Andersson Död
  Ladugårdspiga Brita Stina Jansdotter Beateberg 1829 F II:4 274
Make:
  Brita Stina Jansdotter Kråkhättan 1857 F II:7 84
Make: Torpare Nils Nilsson
  Piga Brita Stina Matsdotter Gullbergby 1859 F II:7 263
Make:
  Brita Stina Olofsdotter Ösby 1853 F II:6 955
Make: Hemmansbrukare Jan Jansson
  Inhyseman Anders Brodin Jansberg 1854 F II:6 989
Make:
  Mårten Bunge 1798 F II:2b 268
Make:
  Sockenskomakare Johan Becklund Enelund 1806 F II:2b 618 Kyrkvaktare
Make: Margareta Matsdotter
  Charlotta Larsdotter Näs 1887 F II:8 1298
Make: Statdräng Johan Erik Granberg
  Charlotta Ulrika Jansson Gullbergby ägor 1866 F II:7 805
Make: Magnus Svensson
  Backstuguman Jakob Denis Granhättan 1849 F II:6 467
Make: Brita Denis Lundin
  Organist E A Eriksson Klockargården 1875 F II:8 330
Make: Edla Sofia Eriksson Wahlberg
  Hemmansägare Gustav Ekberg Eke 1886 F II:8 1171
Make:
  Murare Per Eklund Matsson Gransättra 1847 F II:6 330
Make: Kristina Persdotter
  Lantbrukare Agaton Ekstam Beateberg 1878 F II:8 625
Make: Anna Augusta Sofia Ekstam Enberg
  Inhyseman Erik Ekström Matstorp 1828 F II:4 208
Make: Anna Andersdotter
  Änka Margareta Stina Ekström Beateberg 1838 F II:5 235
Make:
  Frälseinspektor f d Johan Ekström Bolby ägor 1822 F II:3 771
Make: Margareta Stina Ahl
  Elisabet Karlsdotter Nibble 1838 F II:5 207
Make: Erik Eriksson
  Torpardotter Emma Lovisa Andersdotter Denan 1862 F II:7 527
Make:
  Bonde Erik Andersson Nibble 1812 F II:3 202
Make:
  Frälsebonde Erik Andersson Mälby 1827 F II:4 156
Make:
  Fördelsman Erik Andersson Stenbacken 1847 F II:6 353
Make: Brita Stina Danielsdotter
  Frälseskattebonde Erik Eriksson Mälby 1789 F II:2b 76
Make: Anna Eriksdotter
  Skattebonde Erik Eriksson Risby 1799 F II:2b 278
Make: Maria Jansdotter
  Skattebonde Erik Eriksson Nibble 1813 F II:3 292
Make:
  Erik Eriksson Mälsättra 1766 F II:1 187
Make: Katarina Olofsdotter
  Bonde Erik Eriksson Risby 1773 F II:2a 50
Make: Anna Andersdotter
  Torpare Erik Eriksson Ösby torp 1811 F II:3 171
Make: Katarina Larsdotter
  Skattebondeson Erik Eriksson Nibble 1818 F II:3 532
Make:
  Frälsebonde Erik Eriksson Ösby 1825 F II:4 23
Make: Märta Matsdotter
  Torpare Erik Eriksson Kråkhättan 1830 F II:4 448
Make: Anna Stina Persdotter
  Torpare Erik Eriksson Nytorp 1836 F II:5 61
Make: Anna Margareta Karlsdotter
  Inhyseman Erik Winqvist Eriksson Söderlund 1845 F II:6 208
Make: Lotta Boberg
  Torpare Erik Eriksson Huvan 1852 F II:6 831
Make:
  Bonde Erik Eriksson Söderby 1856 F II:7 27
Make:
  Torpare Erik Eriksson Skärvik 1858 F II:7 185
Make:
  Torpare Erik Eriksson Björksättra 1880 F II:8 770
Make: Anna Eriksdotter
  Bonde Erik Eriksson Eke 1885 F II:8 1151
Make: Johanna Ulrika Eriksson
  Postbonde f d Erik Gabrielsson Väsby 1837 F II:5 163
Make: Stina Olofsdotter
  Torpare Erik Jansson Gälsby 1823 F II:3 798
Make: Sara Andersdotter
  Frälsebonde Erik Jansson Väsby 1825 F II:4 57
Make:
  Torpare Erik Jansson Väsbylund 1835 F II:4 968
Make: Brita Karlsdotter
  Nämndeman Erik Johansson Ösby 1795 F II:2b 162
Make: Märta Matsdotter
  Dräng Erik Karlsson Väsby 1838 F II:5 228
Make:
  Frälsebonde Erik Kristoffersson Risby 1813 F II:3 242
Make: Kajsa Matsdotter
  Skogvaktare Erik Larsson Lovisedal 1836 F II:5 93
Make:
  Inhyseman Erik Matsson Härsby ägor 1844 F II:6 53
Make:
  Fördelsman Erik Nilsson Eke 1836 F II:5 78
Make:
  Nämdeman Erik Olofsson Risby 1764 F II:1 144
Make: Märta Persdotter
  Erik Persson Ösby 1843 F II:5 836
Make: Anna Stina Eriksdotter
  Gästgivare Erik Persson Lisingetorp 1844 F II:6 119
Make: Katarina Eriksdotter
  Eva Charlotta Andersdotter Beateberg 1875 F II:8 418
Make: Torpare Jan Petter Jansson
  Komminister Pontus Floderus 1845 F II:6 199
Make:
  Änka Anna Forsberg Matstorp 1835 F II:5 19
Make:
  Kusk Jakob Forsberg Beateberg 1829 F II:4 276
Make: Anna Forsberg
  Änka Sara Margareta Friske Beateberg 1849 F II:6 531
Make:
  Inhyseman Johan From Andersson Vik 1852 F II:6 833
Make:
  Brita Kajsa Fröberg Väsby 1832 F II:4 632
Make: Vagnmakare Mikael Stålberg
  Statdräng Per Frölund Lovisedal 1850 F II:6 660
Make: Ulrika Ekman
  Postbonde Gabriel Eriksson Väsby 1850 F II:6 637
Make: Brita Maria Andersdotter
  Gabriel Persson Nibble 1766 F II:1 170
Make: Margareta Persdotter
  Änka Anna Lovisa Granberg Lovisedal 1878 F II:8 682
Make:
  Smed Erik Granberg Granlund 1863 F II:7 575
Make:
  Maria Kristina Grefberg Angarlund 1837 F II:5 143
Make: Torpare Lars Jansson
  Margareta Eriksdotter Näs 1813 F II:3 279
Make: Oxdräng Jan Ulrik Ullström
  Margareta Eriksdotter Kullungen 1830 F II:4 398
Make: Torpare Olof Persson
  Änka Margareta Eriksdotter Härsby soldathus 1836 F II:5 44
Make:
  Änka Margareta Eriksdotter Matstorp 1851 F II:6 736
Make:
  Piga Margareta Eriksdotter Mälsättra 1852 F II:6 867
Make:
  Piga Margareta Jakobsdotter Eke 1846 F II:6 251
Make:
  Margareta Matsdotter Skärvik 1857 F II:7 82
Make: Torpare Erik Eriksson
  Margareta Stina Eriksdotter Nibble 1839 F II:5 407
Make: Nils Eriksson
  Margareta Stina Eriksdotter Härsby 1853 F II:6 933
Make: Hemmansbrukare Mats Karlsson
  Änka Margareta Stina Hansdotter Granlund 1875 F II:8 414
Make: Olof Olofsson Död
  Änka Margareta Stina Klasdotter Jansberg 1854 F II:6 990
Make: Båtsman Munter Död
  Piga Margareta Stina Persdotter Lisinge 1872 F II:8 157
Make:
  Brita Kristina Grundvall Lovisedal 1860 F II:7 303
Make: Inspektor Johan Erik Lindgren
  Änka Brita Gröning Beateberg 1811 F II:3 65
Make:
  Amalia Matilda Hedblom Sandal 1878 F II:8 563
Make: Handlande Johan Erik Andersson
  Änka Hedvig Gustava Andersdotter Väsby 1863 F II:7 617
Make: Mats Matsson Död
  Helena Andersdotter Ticksta 1809 F II:2b 773
Make: Hälftenbrukare Mats Larsson
  Helena Hansdotter Lisinge 1766 F II:1 182
Make: Rusthållare Nils Nilsson
  Helena Nilsdotter Risby 1811 F II:3 154
Make: Skräddare Anders Thunström
  Helena Nilsdotter Risby 1812 F II:3 197
Make: Skräddare Anders Thunström
  Bondedotter Henrika Matilda Karlsdotter Härsby 1882 F II:8 963
Make:
  Änkling Karl Fredrik Hersberg Rökrogen 1863 F II:7 618 Lägenhetsägare
Make: Maria Kristina Andersdotter Död
  Nybyggare Johan Erik Hesselgren Mälby ägor 1870 F II:7 1096
Make: Anna Brita Andersdotter
  Dräng Henrik Jansson Byle 1809 F II:2b 868
Make: Lotta Jansdotter
  Änka Anna Margareta Holmberg Beateberg 1848 F II:6 457
Make:
  Ulrika Holmberg Beateberg 1810 F II:3 55
Make: Trädgårdsmästare Erik Holmberg
  Hushållerska Eva Beata Charlotta Hård Näs 1861 F II:7 405
Make:
  Torpare Karl Johan Elfstrand Matstorp 1875 F II:8 312
Make: Anna Sofia Jansdotter
  Nämndeman Jakob Jakobsson Mälby 1815 F II:3 406
Make: Kristina Eriksdotter
  Frälsebonde Jakob Jakobsson Risby 1836 F II:5 55
Make: Anna Lena Persdotter
  Nämndeman Jakob Jakobsson Väsby 1855 F II:6 1082
Make: Katarina Jansdotter
  Skattebonde Jan Andersson Eke 1839 F II:5 423
Make: Brita Jansdotter
  Hemmansägare Jan Andersson Gullbergby 1849 F II:6 538
Make:
  Torpare f d Jan Andersson Vik 1851 F II:6 739
Make:
  Frälsebonde Jan Eriksson Ösby 1813 F II:3 237
Make: Anna Matsdotter
  Bonde Jan Eriksson Rö krogar 1863 F II:7 583
Make: Charlotta Dalman
  Arbetskarl Jan Eriksson Vikängen 1868 F II:7 972
Make: Anna Brita Gabrielsdotter
  Arbetskarl Jan Hansson Åsen 1868 F II:7 955
Make:
  Inhyseman Jan Jansson Väsby ägor 1829 F II:4 442
Make: Katarina Andersdotter
  Inhyseman Jan Jansson Väsby ägor 1829 F II:4 464
Make: Katarina Andersdotter
  Fiskare Jan Sundin Jansson 1838 F II:5 258
Make:
  Hemmansägare Jan Jansson Eke 1870 F II:7 1124
Make:
  Bonde Jan Jansson Ösby 1878 F II:8 598
Make:
  Fördelsman Jan Jansson Eke 1886 F II:8 1263
Make: Margareta Gabrielsdotter
  Bonde f d Jan Göransson Väsby 1874 F II:8 320
Make:
  Torpare Jan Matsson Broby 1803 F II:2b 459
Make: Brita Persdotter
  Skattebonde f d Jan Matsson Gullbergby 1820 F II:3 676
Make:
  Skattebonde Jan Matsson Eke 1841 F II:5 523
Make: Margareta Stina Andersdotter
  Skattebonde Jan Matsson Gullbergby 1850 F II:6 641
Make: Johanna Andersdotter
  Fördelsman Jan Olofsson Eke 1864 F II:7 685
Make: 1610 Kristina Matsdotter
  Torpare Jan Persson Kråkhättan 1785 F II:2b 35
Make: Stina Eriksdotter
  Frälsebonde Jan Ulriksson Mälsättra 1817 F II:3 482
Make:
  Arbetskarl Jan Erik Andersson Mälsättra 1866 F II:7 788
Make: Anna Kristina Andersdotter
  Statdräng Jan Erik Eriksson Lovisedal 1874 F II:8 282
Make: Anna Lovisa Granberg
  Hemmansägare Jan Erik Jansson Gullbergby 1866 F II:7 868
Make: Anna Göransdotter
  Torpare Jan Petter Jansson Beateberg 1875 F II:8 418
Make: Eva Charlotta Andersdotter
  Torpare J E Pettersson Stora Denan 1880 F II:8 798
Make: Ulrika Lovisa Allgolin
  Torpare Jeremias Nilsson Denan 1819 F II:3 602
Make: Kristina Andersdotter
  Inhyseman Johan From Andersson Vik 1852 F II:6 833
Make:
  Jan Petter Persson Karlberg 1887 F II:8 1289
Make: Johanna Persson
  Statdräng f d Johan Eriksson Kallö, Lovisedal 1886 F II:8 1249
Make: Kristina Lovisa Andersson
  Johan Eriksson Lisingetorp 1882 F II:8 971
Make: Birgitta Kristina Persdotter
  Nämndeman Johan Jansson Väsby 1769 F II:1 243
Make: Margareta Matsdotter
  Bonde Johan Karlsson Nibble 1778 F II:2a 127
Make: Karin Andersdotter
  Torpare Johan Matsson Väsby torp 1814 F II:3 322
Make: Brita Eriksdotter
  Inhyseman Johan Ulriksson Norrtorp 1825 F II:4 50
Make: Katarina Eriksdotter
  Hemmansbrukare Johan Erik Jansson Ösby 1875 F II:8 376
Make: Margareta Stina Jansdotter
  Torpare Johan Fredrik Larsson Beatebergs ägor 1882 F II:8 943
Make: Katarina Jansson
  Stalldräng Johan Gustav Pettersson Beateberg 1874 F II:8 292
Make: Johanna Andersdotter
  Änka Johanna Andersdotter Gullbergby 1851 F II:6 679
Make: Bonde Jan Matsson Död
  Johanna Katarina Eriksdotter 1883 F II:8 993
Make: Johan Magnus Samuelsson
  Johanna Sofia Gustavsdotter Härsby 1886 F II:8 1197
Make: Hemmansbrukare Johan August Andersson
  Kajsa Jansdotter Gullbergby 1837 F II:5 171
Make: Anders Persson
  Änka Kajsa Larsdotter Mälsättra 1852 F II:6 759
Make:
  Änka Kajsa Matsdotter Karlberg 1837 F II:5 188
Make:
  Camilla Cecilia Hansson Åsen 1866 F II:7 814
Make: Arbetskarl Jan Hansson
  Rusthållare Karl Andersson Lisinge 1804 F II:2b 545
Make:
  Hemmansbrukare Karl Andersson Härsby 1879 F II:8 750
Make: Karolina Margareta Larsdotter
  Klockare Karl Eriksson Nibble 1764 F II:1 135
Make: Anna Olofsdotter
  Änkling Karl Eriksson Karlberg 1880 F II:8 817
Make:
  Karl Jansson Risby 1826 F II:4 78
Make: Maja Lena Bengtsdotter
  Skattebonde Karl Jansson Nibble 1830 F II:4 420 Kyrkvärd
Make: Margareta Jansdotter
  Änkling Karl Jansson Eke 1872 F II:8 143
Make:
  Torpare Karl Olofsson Kalängen 1837 F II:5 193
Make: Margareta Gabrielsdotter
  Torpare Karl Persson Gullbergby ägor 1857 F II:7 87
Make:
  Postbonde Karl Erik Gabrielsson Väsby 1853 F II:6 947
Make:
  Hemmansägare Karl Erik Persson Härsby 1870 F II:7 1168 Kyrkvärd
Make: Johanna Olofsdotter
  Hemmansägare Karl Johan Jansson Gullbergby 1884 F II:8 1020
Make: Johanna Kristina Eriksdotter
  Arbetskarl Karl Johan Karlsson Ösby 1885 F II:8 1138
Make: Lovisa Kristina Karlsson
  Hemmansägare Karl Magnus Jansson Jälnsättra 1884 F II:8 1093
Make: Lovisa Matsdotter
  Statdräng Karl Petter Andersson Åsen 1852 F II:6 869
Make: Anna Brita Lund
  Styvdotter Anna Helena Carlström Risby 1812 F II:3 199
Make:
  Gosse Nils Carlström Lisinge 1812 F II:3 200
Make:
  Karolina Kristina Andersdotter Åsen 1885 F II:8 1169
Make: Arbetskarl Johan Andersson
  Katarina Andersdotter Gullbergby 1769 F II:1 225
Make:
  Katarina Andersdotter Eke 1778 F II:2a 131
Make: Bonde Anders Andersson
  Katarina Andersdotter Nibble 1811 F II:3 99
Make: Bonde Erik Andersson
  Katarina Andersdotter Väsby 1819 F II:3 604
Make: Skattebonde Jan Eriksson
  Änka Katarina Andersdotter Jansberg 1839 F II:5 400
Make:
  Änka Katarina Andersdotter Härsby 1865 F II:7 785
Make: Kyrkvärd Per Andersson Död
  Änka Katarina Eriksdotter Nibble 1837 F II:5 184
Make: Rotebåtsman Östman Död
  Katarina Eriksdotter Angarlund 1828 F II:4 321
Make: Torpare Jan Andersson
  Katarina Eriksdotter Nibble 1844 F II:6 116
Make: Skattebonde Anders Persson
  Änka Katarina Eriksdotter Lisingetorp 1869 F II:7 1000
Make: Erik Persson Död
  Katarina Gabrielsdotter Nibble 1788 F II:2b 47
Make: Skattebonde Erik Eriksson
  Katarina Gabrielsdotter Södertorp 1863 F II:7 581
Make: Lägenhetsägare Jan Jansson
  Änka Katarina Jansdotter 1813 F II:3 264
Make:
  Änka Katarina Jansdotter Kalängen 1832 F II:4 687
Make:
  Änka Katarina Jansdotter Grindstugan 1839 F II:5 396
Make:
  Änka Katarina Jansdotter Väsby 1868 F II:7 985
Make:
  Änka Katarina Jansdotter Kullungen 1884 F II:8 1088
Make:
  Katarina Jonsdotter Ektorp 1844 F II:6 72
Make: Torpare Klas Torslund
  Änka Katarina Karlsdotter Lisinge 1860 F II:7 291
Make: Mats Larsson Död
  Katarina Matsdotter Eke 1769 F II:1 229
Make: Nämndeman Mats Eriksson
  Katarina Matsdotter Väsby 1824 F II:3 862
Make: Frälsebonde Erik Jansson
  Katarina Matsdotter Asplund 1826 F II:4 133
Make: Erik Eriksson
  Katarina Matsdotter Brotorp 1854 F II:6 1013
Make: Backstuguman Anders Andersson
  Katarina Mickelsdotter Näs 1839 F II:5 401
Make: Gårdssmed Erik Ganberg
  Katarina Nilsdotter Väsby 1773 F II:2a 67
Make: Bonde Anders Eriksson
  Katarina Nilsdotter 1841 F II:5 597
Make: Torpare Anders Brodin
  Katarina Olofsdotter Byle 1767 F II:1 193
Make: Bonde Karl Eriksson
  Katarina Persdotter Kullungen 1805 F II:2b 565
Make: Torpare Mats Andersson
  Änka Katarina Persdotter Mälby 1815 F II:3 401
Make:
  Katarina Persdotter Gullbergby 1818 F II:3 576
Make: Fördelsman Jan Matsson
  Katarina Persdotter Byle 1820 F II:3 670
Make: Frälsebonde Per Kristoffersson
  Katarina Lovisa Larsson Skärvik 1875 F II:8 379
Make: C J Sundström
  Kerstin Andersdotter Eke 1784 F II:2a 200
Make: Anders Andersson
  Kerstin Jansdotter Väsby 1783 F II:2a 149
Make: Bonde Anders Jansson
  Selma Margareta Kjellberg Sparrens banvaktsstuga 1887 F II:8 1333
Make: Banvakt A J Kjellberg
  Änka Kristina Andersdotter Gullbergby 1828 F II:4 231
Make:
  Änka Kristina Andersdotter Mälby ägor 1850 F II:6 627
Make:
  Kristina Danielsdotter Mälby 1806 F II:2b 716
Make: Kyrkvärd Nils Larsson
  Änka Kristina Eriksdotter Väsby 1827 F II:4 261
Make:
  Kristina Eriksdotter Mälby 1848 F II:6 383
Make: Kyrkvärd Anders Andersson
  Kristina Eriksdotter Kullungen 1885 F II:8 1178
Make: Torpare Hans Jansson
  Kristina Isaksdotter Gransättra 1831 F II:4 493
Make: Murarmästare Petter Eklund Matsson
  Kristina Jansdotter Lisinge 1832 F II:4 642
Make: Rusthållare Nils Nilsson
  Kristina Jansdotter Agnemora 1838 F II:5 232
Make: Torpare Jan Andersson
  Änka Kristina Jansdotter Karlberg 1838 F II:5 324
Make:
  Änka Kristina Jansdotter Bolby 1841 F II:5 537
Make:
  Kristina Jansdotter Söderby 1875 F II:8 329
Make: Kyrkvärd Karl Eriksson
  Änka Kristina Jansson Karlsdotter Härsby 1887 F II:8 1325
Make:
  Kristina Göransdotter Eke ägor 1834 F II:4 875
Make: Bonde Erik Andersson
  Änka Kristina Karlsdotter Nora 1843 F II:5 807
Make:
  Kristina Karlsdotter Lisinge 1844 F II:6 125
Make: Rusthållare Mats Andersson
  Änka Kristina Karlsdotter Härsby 1887 F II:8 1325
Make:
  Änka Kristina Matsdotter Eke 1883 F II:8 996
Make:
  Lantbondeänka Kristina Nilsdotter Mälby 1809 F II:2b 881
Make:
  Änka Kristina Olofsdotter Väsby 1845 F II:6 151
Make:
  Kristina Ulrika Andersdotter Kråkhättan 1882 F II:8 984
Make: Torpare A E Lundin
  Lovisa Kullman Beateberg 1884 F II:8 1068
Make: Smed Fr Kullman
  Anna Margareta Kundberg Väsby torp 1849 F II:6 469
Make: Jan Eriksson
  Maria Lang Klockargården 1824 F II:3 834
Make: Klockare Erik Sjögren
  Orgeltrampare Knut Johan Lans Lisinge ägor 1881 F II:8 889 f d dragon
Make: Anna Brita Eriksdotter
  Torpare Lars Andersson Lisinge ägor 1838 F II:5 330
Make: Anna Stina Persdotter
  Stalldräng Lars Andersson Näs 1875 F II:8 397
Make: Maria Margareta Andersson Mellberg
  Torpare Lars Jansson Angarlund 1848 F II:6 463
Make: Katarina Jansdotter
  Trädgårdsmästare Lars Johansson Beateberg 1773 F II:2a 41
Make: Katarina Eriksdotter
  Lars Larsson Granhättan 1804 F II:2b 525
Make: Sigrid Olofsdotter
  Bonde Lars Olofsson Härsby 1805 F II:2b 562
Make: Brita Matsdotter
  Odlingstorpare Lars Fredrik Hansson Svenstorp 1857 F II:7 140
Make: Kajsa Margareta Jansdotter
  Arbetskarl Lars Ulrik Matsson Kullungen 1857 F II:7 59
Make:
  Dragon f d C A Lindberg Lindberg 1881 F II:8 891 Näs ägor
Make: Anna Katarina Lindberg Näs ägor
  Lovisa Maximiliana Lindell Holman 1887 F II:8 1316
Make: Torpare Johan Magnus Ekman
  Kyrkvärd Anders Lindgren Väsby 1856 F II:7 51
Make: Maria Kristina Matsdotter
  Anna Katarina Lindholm Eke 1885 F II:8 1111
Make: J P Lindholm
  Ryttare Johan Linqvist Lisinge