,, Rö Hembygdsförening - Folk - Älvsborgs lösen 1571
   Du är här: Skip Navigation Links > FOLK > Älvsborgs lösen 1571
GÄSTBOK

Älvsborgs lösen 1571

Avskriven 2007-12-05 från SVAR bilddatabas , Vol 2_13 Rö_021_026. Senare har SVAR skannat längden i färg, den finns att läsa i SVAR:s digitala forskarsal, bildid B0001001_00272 till 277. (Om Du har abonnemang på SVAR, vill säga)

Sjuhundra härad, Rö socken

Röde sokn

Erick J Lisinge
Sölff10 lod
Kopar1/2 lb
Koor7 st
3 års stutar2 st
Fåår16 st
Suin5 st
3 stod om25 mk
En hest om15 mk
Löp alz pgr172 1/2 mk
K.M: pgr17 mk 2 öre
Sölff1 lod
 
Erick J Näss
Kopar4 mk
Koo1
3 års qga1
Fåår2
Suin2
2 stod om12 1/2 mk
1 hest om11 mk
Löp alz pgr45 mk
K:M: pgr4 1/2 mk
 
Johan Pss ibid
Kopar1/2 lb
Kor2
2 års stut1
1 års stut1
Fåår4
Suin2
Ett stod om10 mk
En hest om13 mk
Löp alz pgr58 mk
K:M: pgr5 1/2 mk
2 öre – 10 p
 
Jöns J Rÿsbÿ
Kopar2 lb
Sölff8 lod
Koor2
3 års stut1 st
1 års qga1
Fåår11 st
Suin2 st
3 stod om28 mk
En hest om11 mk
Löp alz pgr96 1/2 mk
K:M: Sölff1/2 lod 1 qti
Pgr9 1/2 mk 1 öre
1 öre - 5 p
 
Matz Erss i Tigstad
Sölff9 lod
Kopar1 lb
Koo1
2 års stut1
Fåår6 st
Suin2
1 stod om10 mk
2 hestar om23 1/2 mk
Löp alz pgr63 1/2 mk
K:M: sölff1/2 lod
1 1/2 qid – 1 öre
Pgr6 mk 2 1/2 öre
7 1/2 p
 
Anders J Nÿbbela
Kopar1/2 lb
Koor3
1 års qga1 st
Fåår5
Suin1
1 stod8 1/2 mk
Löp alz pgr51 mk
K:M: pgr5 mk 19 1/2 p
 
Anders J Eke
Kopar1 1/2 lb
Koo1 st
3 års qga1 st
1 års qga2 st
Fåår4 st
Suin4 st
1 stod om10 mk
Löp alz pgr41 mk 2 öre
K:M: pgr4 mk 1 öre
 
Oloff J Ösbÿ
Sölff6 lod 1 qti
Kopar1/2 lb pd
Kor5
2 års qgor1
1 års qga1
Fåår 
Suin2
2 stod om18 mk
1 hest om13 mk
Löp alz pgr99 mk 6 öre
K:M: sölff1/2 lod 1/2 qti
Pgr9 1/2 mk 3 1/2 öre
7 1/2 p
 
Jacob J Mälbÿ
Kopar15 mk
Koor3
2 års qga1
1 års qga1
Fåår3
Suin3
2 stod om20 mk
1 hest om10 1/2 mk
Löp alz pgr77 mk 3 öre
K:M: pgr7 1/2 mk
1 1/2 öre 10 p
 
Sifferd J Härsbÿ
Kopar1 1/2 lb
Koor4
2 års stut1 st
1 års stut1
Fåår8 st
Suin2
1 stod om10 mk
1 hest om12 mk
Löp alz pgr89 mk 4 öre
K:M: pgr8 1/2 mk 3 1/2 öre
2 1/2 p
 
Erick Pss ibid
Kopar3 mk
Koo1
Ett stod om4 1/2 mk
Löp alz pgr15 mk 5 öre
K:M: pgr1 1/2 mk 12 p
 
Matz Erss J Wäsbÿ
Kopar1/2 lb
Koo1
1 års qga1
Fåår3
Suin2
2 stod om15 mkskatt
1 hest om14 mk
Löp alz pgr50 mk 2 öre
K:M: pgr5 mk 5 p
 
Nils Olss ibid
Kopar3 mk
Koo1
Fåår2
Suin1
En hest om8 mk
Löp alz pgr22 1/2 mk
3 öre
K:M: pgr2 mk 2 öre
7 1/2 p
 
Erick i Gudberbÿ
Sölff3 lod 3 qti
Kopar5 mk
Koor4
3 års stut1
2 års stutar3 st
1 års qgr och stutar4
Fåår6
Suin2
1 stod om10 mk
1 hest för18 mk
Löp alz pgr97 mk 3 öre
K:M: sölff1 1/2 qti
Pgr9 1/2 mk 1 1/2 öre
10 p
 
Erick J Båtmanbÿ
Kopar4 mk
Koor2
1 års qga1
Fåår1
1 stod om4 mk
Löp alz pgr28 mk
K:M:1 1/2 mk 2 öre
10 p
 
Hans i Bÿle
1 stod om5 1/2 mk
K:M: pgr1/2 mk 10 p
 
Summa pgr – 101 mk 2 1/2 öre
Sölff – 3 1/2 lod 1 qti 110 p
 
Kÿrke Landbönder
 
Matz Sifferdss
Kopar1 lb pd
Koor3 st
1 års qga1
Fåår8 st
Suin3 st
Ett stod om8 1/2
2 hestar om20 mk
Löp alz pgr81 mk
K:M: pgr8 mk 19 1/2 p
 
P Marcuss ibid
Kopar1 lb
Koo1
3 års qga1
1 års stut1
Suin1
Fåår1
Ett stod om10 mk
En hest om17 mk
Löp alz pgr53 mk 2 öre
K.M. pgr5 mk 2 1/2 öre
2 1/4 p
 
Lass Klockare
Kopar1/2 lb
Koo1
3 års qgor2
1 års stut1
Fåår8
Suin6
1 stod om10 mk
1 hest om10 mk
Löp alz pgr62 mk 4 öre
K:M: pgr6 mk 2 öre
 
P Siuless i Bolbÿ
Sölff3 lod
Kopar1 1/2 lb
Koor4 st
2 års qga1
1 års qga1
Fåår7
1 stod9 mk
2 hestar om23 1/2 mk
Löp alz pgr96 mk 2 öre
K:M: sölf1 qti 1 ort
Pgr9 1/2 mk 1 öre
 
K: Matz. Arff och eget
 
Erik Nilss i Väsbÿ
Kopar3 mk
Koo1
Fåår1
En hest om6 mk
Löp alz18 mk 3 öre
K:M: pengar1 1/2 mk 2 1/2 öre
5 p
 
Summa pgr31 mk 1 öre 3p
Sölff1 qti 1 ort
 
Frelse Landbönder
 
Anders J Söderbÿ
Sölff50 lod
Then5 mk
Kopar3 lb
Pgr10 mk
Koor5 stn
3 års qga1
2 års stutar2 stn
1 års stutar och qgor3
Fåår10 stn
Suin5 stn
3 stod om28 mk
2 hestar om28 mk
Löp alz pgr173 mk 4 öre
K:M: sölff5 lod
Pgr17 mk 2 1/2 öre
7 1/2 p
 
P Andss ibid
Sölff15 lod
Kopar1 lb
Pgr2 mk
Koor2 stn
Fåår3 stn
Löp alz pgr56 mk 2 öra
K:M: sölff 1 1/2 lod
Pgr5 1/2 mk 1 öre
 
Erick Olss J Härssebÿ
Kopar1 lb
Koor2 stn
1 års kalff1 st
Fåår6 stn
Suin3 stn
2 stod om16 mkskattade
1 hest om11 mk
Löp alz pgr67 mk
K:M: pgr6 1/2 mk
1 1/2 öre 2 1/2 p
 
Nils i Molnekulla
Sölff8 lod
Kopar1 1/2 lb
Koor8 stn
2 års qgor 3
1 års stutar och qgor4
Fåår8 stn
Suin1 stn
Getter6 stn
2 stod20 mk
1 hest19 mk
Löp alz pgr161 mk 4 öre
K:M: sölff1/2 lod 1 qti 1 ort
Pgr16 mk 1 öre
5 p
 
Lars J Giälsby
Sölff9 lod
Kopar3 1/2 lb
Koor9 st
2 års stutar2
1 års stutar och qgor3 stn
Fåår8
Suin4
1 stod om10 mk
2 hestar om22 mk
Löp alz pgr172 mk
K:M: sölff1/2 lod 1 1/2 qti 1/2 ort
Pgr17 mk 1 1/2 öre 2 1/2 p
 
Summa pgr62 1/2 mk
3 1/2 öre 17 1/2 p
Sölff8 lod 1/2 qti 1 1/2 ort
 
Husfolck
 
P Andss i Norretorp
En koo1 mk
 
Giertrud i Biörkekulla
Koo1
 
P Olss i Härssbÿ
Koo1
 
P Erss i Nääs
Koo1
Fåår1
 
Nils Klockare
Koo1
Kopar3 mk
 
Nils i Smedzmora
Koor2
Fåår1
Kopar4 mk
 
Summa pgr 7 1/2 mk 2 1/2 p
Summa pgr 638 mk

Oloff J Ösbÿ Her Matz J Rimbo? SeljP P Olss J Ekebÿ

Summa upburet
Sölff 12 lod 1 qti 1/2 ort
Pgr 203 mk 1 öre 9 p

(Sigill med bomärke i sköld)

Sidan först publicerad 2011-02-02, senast uppdaterad 2013-12-29.