,, Rö Hembygdsförening - Forska - Uppsala domkapitels arkiv
   Du är här: Skip Navigation Links > FORSKA > Uppsala domkapitel
GÄSTBOK

Uppsala domkapitels arkiv

omkapitlen är stiftens centrala organ för juridiska och administrativa frågor. De har funnits sedan 1200-talet och var statliga myndigheter tills kyrkan skildes från staten år 2000. I domkapitlet sitter stiftets biskop, domprost, lektorerna vid stiftsgymnasier och professorer i teologi. De handlingar som berör Rö ingår i Uppsala domkapitels arkiv, som förvaras i Landsarkivet i Uppsala.

En hel del av det arkivet är skannat, mestadelen finns på SVAR och en enstaka volym på Arkiv Digital. Protokollen (serie AI) är bara kronologiskt ordnade, och för att hitta något om Rö får man leta sig igenom alltihop, om man inte har turen att hitta ett datum eller annan hänvisning någonstans. Handlingar som har med ett speciellt pastorat att göra (serie EV) är dock sorterade på pastorat, så därför finns bara de tre volymer som berör Rimbo och Rö med i listan nedan. I serien finns också ett otal volymer som berör andra pastorat. På Arkiv Digital finns en volym allmänna handlingar, som egendomligt nog inte finns med i NAD, den Nationella Arkivdatabasen. Om den innehåller något om Rö vet vi inte ännu.

Det är inte alldeles lätt att hitta dessa handlingar på SVAR: lättast är att söka på bildid. De som står nedan avser första sidan i varje volym.

.
Volbet Årtal Mikrokort Bildid Genline Arkiv Digital Anmärkning
Protokoll, huvudserie
AI:1 1593-1608 C0074640_00001 Prot. saknas 1597 och 1606. Ofullständiga 1604-1605 och 1607-1608. Innehåller även en förteckning över studenter inskrivna vid Uppsala universitet 1595-1636.
AI:2 1634-1642 C0074641_00001
AI:3 1643-1652 C0074642_00001
AI:4 1653-1660 C0074643_00001
AI:5 1661-1665 C0074644_00001
AI:6 1665-1670 C0074645_00001
AI:7 1670-1674 C0074646_00001
AI:8 1675-1678 C0074647_00001
AI:9 1678-1681 C0074648_00001
AI:10 1681-1686 C0074650_00001
AI:10 ½ 1687-1688 C0074649_00001 1687 endast protokoll från december.
AI:11 1688 C0074650_00001
AI:12 1689-1692 C0074652_00001
AI:13 1692-1694 C0074653_00001
AI:14 1694-1697 C0074654_00001
AI:15 1698-1700 C0074655_00001
AI:16 1700-1705 C0074656_00001
AI:17 1706-1709 C0074657_00001
AI:18 1709-1711 C0074658_00001
AI:19 1711-1712 C0074659_00001
AI:20 1712-1714 C0074660_00001
AI:21 1715 C0074661_00001
AI:22 1716 C0074662_00001
AI:23 1717-1718 C0074663_00001
AI:24 1719-1721 C0074664_00001
AI:25 1722 C0074665_00001
AI:26 1723-1724 C0074666_00001
AI:27 1725-1726 C0074667_00001 Pkt 33 6/10 1725 avskriven
AI:28 1727-1728 C0074668_00001
AI:29 1729-1730 C0074669_00001
AI:30 1731 C0074670_00001
AI:31 1732 C0074671_00001
AI:32 1733 C0074672_00001
AI:33 1734 C0074673_00001
AI:34 1735 C0074674_00001
AI:35 1736 C0074675_00001
AI:36 1737 C0074676_00001
AI:37 1738 C0074677_00001 Med register i slutet.
AI:38 1739 C0074678_00001 Med register i slutet
AI:39 1740 C0074679_00001 Med register i slutet
AI:40 1741 C0074680_00001 Med register i slutet
AI:41 1742-1743 C0074681_00001 Med register i slutet
AI:42 1744-1745 C0074682_00001 Med register i slutet
AI:43 1746-1747 C0074683_00001 Med register i slutet
AI:44 1748-1749 C0074684_00001 Med register i slutet
AI:45 1750 C0074685_00001 Med register i slutet
AI:46 1751 C0074686_00001 Med register i slutet
AI:47 1752-1753 C0074687_00001 Med register i slutet
AI:48 1754 C0074688_00001 Med register i slutet
AI:49 1755 C0074689_00001 Med register i slutet
AI:50 1756-1757 C0074690_00001 Med register i slutet
AI:51 1758 C0074691_00001 Med register i slutet
AI:52 1759 C0074692_00001 Med register i slutet
AI:53 1760-1761 C0074693_00001 Med register i slutet
AI:54 1762 C0074694_00001 Med register i slutet
AI:55 1763 C0074695_00001 Med register i slutet
AI:56 1764 C0074696_00001 Med register i slutet
AI:57 1765 C0074697_00001 Med register i slutet
AI:58 1766 C0074698_00001 Register saknas
AI:59 1767 C0074699_00001 Med register i slutet
AI:60 1768 C0074700_00001 Med register i slutet
AI:61 1769 C0074701_00001 Med register i slutet
AI:62 1770 C0074702_00001 Med register i slutet
AI:63 1771 C0074703_00001 Med register i slutet
AI:64 1772 C0074704_00001 Med register i slutet
AI:65 1773 C0074705_00001 Med register i slutet
AI:66 1774 C0074706_00001 Med register i slutet
AI:67 1775-1776 C0074707_00001 Protokoll saknas 7/9 1775-1/10 1776. Med register i slutet
AI:68 1777 C0074708_00001 Med register i slutet
AI:69 1778 C0074709_00001 Med register i slutet
AI:70 1779 C0074710_00001 De flesta protokoll detta år saknas. De som finns är konceptprotokoll.
AI:71 1780 C0074711_00001 Med register i slutet
AI:72 1781 C0074712_00001 Med register i slutet
AI:73 1782 C0074713_00001 Med register i slutet
AI:74 1783 C0074714_00001 Med register i slutet
AI:75 1784 C0074715_00001 Med register i slutet
AI:76 1785 C0074716_00001 Med register i slutet
AI:77 1786 C0074717_00001 Med register i slutet
AI:78 1787 C0074718_00001 Med register i slutet
AI:79 1788 C0074719_00001 Med register i slutet
AI:80 1789 C0074720_00001 Med register i slutet
AI:81 1790 C0074721_00001 Med register i slutet
AI:82 1791 C0074722_00001 Med register i slutet
AI:83 1792 C0074723_00001 Med register i slutet
AI:84 1793 C0074724_00001 Med register i slutet
AI:85 1794 C0074725_00001 Med register i slutet
AI:86 1795 C0074726_00001 Med register i slutet
AI:87 1796 C0074727_00001 Med register i slutet
AI:88 1797 C0074728_00001 Med register i slutet
AI:89 1798 C0074729_00001 Med register i slutet
AI:90 1799 C0074730_00001 Med register i slutet
AI:91 1800 C0074731_00001 Med register i slutet
AI:92 1801 C0074732_00001 Med register i slutet
AI:93 1802 C0074733_00001 Med register i slutet
AI:94 1803 C0074734_00001 Med register i slutet
AI:95 1804 C0074735_00001 Med register i slutet
AI:96 1805 C0074736_00001 Med register i slutet
AI:97 1806 C0074737_00001 Med register i slutet
AI:98 1807 C0074738_00001 Med register i slutet
AI:99 1808 C0074739_00001 Med register i slutet
AI:100 1809 C0074740_00001 Med register i slutet
AI:101 1810 C0074741_00001 Med register i slutet
AI:102 1811 C0074742_00001 Med register i slutet
AI:103 1812 C0074743_00001 Med register i slutet
AI:104 1813 C0074744_00001 Med register i slutet
AI:105 1814 C0074745_00001 Med register i slutet
AI:106 1815 C0074746_00001 Med register i slutet
AI:107 1816 C0074747_00001 Med register i slutet
AI:108 1817 C0074748_00001 Med register i slutet
AI:109 1818 C0074749_00001 Med register i slutet
AI:110 1819 C0074750_00001 Med register i slutet
AI:111 1820 C0074751_00001 Innehåller även "Rotulus" för år 1820. Med register i slutet
AI:112 1821 C0074752_00001 Med register i slutet
AI:113 1822 C0074753_00001 Med register i slutet
AI:114 1823 C0074754_00001 Med register i början
AI:115 1824 C0074755_00001 Med register i slutet
AI:116 1825 C0074756_00001 Med register i slutet
AI:117 1826 C0074757_00001 Med register i slutet
AI:118 1827 C0074758_00001 Med register i slutet
AI:119 1828 C0074759_00001 Med register i slutet
AI:120 1829 C0074760_00001 Med register i slutet
AI:121 1830 C0074761_00001 Med register i slutet
AI:122 1831 C0074762_00001 Med register i slutet
AI:123 1832 C0074763_00001 Med register i slutet
AI:124 1833 C0074764_00001 Med register i slutet
AI:125 1834 C0074765_00001 Med register i slutet
AI:126 1835 C0074766_00001 Med register i slutet
AI:127 1836 C0074767_00001 Med register i slutet
AI:128 1837 C0074768_00001 Med register i slutet
AI:129 1838 C0074769_00001 Med register i slutet
AI:130 1839 C0074770_00001 Med register i slutet
AI:131 1840 C0074771_00001 Med register i slutet
AI:132 1841 C0074772_00001 Med register i slutet
AI:133 1842 C0074773_00001 Med register i slutet
AI:134 1843 C0074774_00001 Med register i slutet
AI:135 1844 C0074775_00001 Med register i slutet
AI:136 1845 C0074776_00001 Med register i slutet
AI:137 1846 C0074777_00001 Med register i slutet
AI:138 1847 C0074778_00001 Med register i slutet
AI:139 1848 C0074779_00001 Med register i slutet
AI:140 1849 C0074780_00001 Med register i slutet
AI:141 1850 C0074781_00001 Med register i slutet
AI:142 1851 C0074782_00001 Med register i slutet
AI:143 1852 C0074783_00001 Med register i slutet
AI:144 1853 C0074784_00001 Med löst register
AI:145 1854 C0074785_00001 Med register i slutet
AI:146 1855 C0074786_00001 Med register i slutet
AI:147 1856 C0074787_00001 Med löst register
AI:148 1857 C0074788_00001 Register finns i volym 150
AI:149 1858 C0074789_00001 Register finns i volym 150
AI:150 1859 C0074790_00001 Med löst register för åren 1857-1859
AI:151 1860 C0074791_00001 Med löst register
AI:152 1861 På gång Med löst register
AI:153 1862 På gång Med löst register
AI:154 1863 På gång Med löst register
AI:155 1864 På gång Med löst register
AI:156 1865 På gång Med löst register
AI:157 1866 På gång Register saknas fr.o.m. denna volym
AI:158 1867 På gång
AI:159 1868 På gång
AI:160 1869 På gång
AI:161 1870 På gång
AI:162 1871 På gång
AI:163 1872 På gång
AI:164 1873 På gång
AI:165 1874 På gång
AI:166 1875 På gång Med en lös bilaga till prot. 28/4 1875 ang. revision av kyrkolagen.
AI:167 1876 På gång
AI:168 1877 På gång
AI:169 1878 På gång
AI:170 1879 På gång
AI:171 1880 På gång
AI:172 1881 På gång
AI:173 1882 På gång
AI:174 1883 På gång
AI:175 1884 På gång
AI:176 1885 På gång
AI:177 1886 På gång
AI:178 1887 På gång
AI:179 1888 På gång
AI:180 1889 På gång
AI:181 1890 På gång
AI:182 1891 På gång
AI:183 1892 På gång
AI:184 1893 På gång
AI:185 1894 På gång
AI:186 1895 På gång
AI:187 1896 På gång
AI:188 1897 På gång
AI:189 1898 På gång
AI:190 1899 På gång
AI:191 1900 På gång
AI:192 1901 På gång
AI:193 1902 På gång
Administrativa handlingar och handlingar av allmän karaktär
EII:1 1579-1762 Ja Register i början
Handlingar ordnade efter pastorat
EV:107:1 1443-1800 C0075243_00001 Rimbo och Rö (se register)
EV:107:2 1749-1849 C0075244_00001 Rimbo och Rö
EV:107:3 1850-1900 På gång Rimbo och Rö

Sidan först publicerad 2012-12-20, senast uppdaterad 2014-07-05.