,, Rö Hembygdsförening - Platser - Förkortningar
   Du är här: Skip Navigation Links > PLATSER > Förkortningar
GÄSTBOK

Förkortningar i Platsregistret

BB "Bygdeboken Norrtälje kommun 2005". Sollentuna 2006
CMR C M Rosenberg:"Geografiskt-statistiskt handlexikon öfver Sverige". CD-utgåva 2005
d med årtal död år ...
Dkmt Daler kopparmynt
DOMB Dombok
Dsmt Daler silvermynt
EbA Eriksbergsarkivet (i RA)
Eget Ett namn vi själva hittat på för att kunna ange andra platsers belägenhet
EK Ekonomiska kartan i skala 1:10000 (1952)
f följande sida
FB Födelsebok
FsB Församlingsbok
ff flera följande sidor
FK Lantmäteriets Fastighetskarta i skala 1:10000 (2008)
FL Flyttningslängd
FR Folkräkningen
GK Generalstabskartan i skala 1:100000 (1867/1879)
Grill Claes Grill: "Statistiskt sammandrag af svenska indelningsverket". Faksimilutgåva, Göteborg 1998
HEK Häradsekonomiska kartan i skala 1:20000 (1906,delvis 1863)
HFL Husförhörslängd
HLL Hjonelagslängd
HR Häradsrätt
HS Hundare och Skeppslag
IFL Inflyttningslängd
JAA Johan Axel Almqvist: "Frälsegodsen i Sverige under storhetstiden". Stockholm 1931.
JB Jordebok
LMM Lantmäterimyndigheternas arkiv
LMS Lantmäteristyrelsens arkiv
MB Ministerialbok
Mg Morgongåva
MTL Mantalslängd.
mtl Mantal, gammalt sätt att ange en gårds storlek. En gård om 1 mantal ansågs ursprungligen kunna föda en familj.
N Nord
NNO Nordnordost
NNV Nordnordväst
NO Nordost
NV Nordväst
O Ost
ONO Ostnordost
ONR Institutet för språk och folkminnen (SOFI): "Ortnamnsregistret"
OSO Ostsydost
RA Riksarkivet
RAÄ Riksantikvarieämbetet
RUL Roterings- och utskrivningslängd
S Syd
s sida
SD Svenskt Diplomatarium
SDMB Svenskt Diplomatariums kartotek över medeltidsbreven
Sepelius Lars Sepelius' och Nils Celsius' avhandling om Roslagen, Uppsala 1721. (Refererad i HS XII)
SHHR Sjuhundra häradsrätt
SjS Sjöholmssamlingen (i RA)
SK Sockenkarta över Rö socken i skala 1:20000 (1845-59)
SL Skattelängd
SO Sydost
SSO Sydsydost
SSV Sydsydväst
StJb Stockholms stads jordebok
StTb Stockholms stads tänkeböcker
SV Sydväst
SÖL Saköreslängd
TK Lantmäteriets Terrängkarta i skala 1:50000 (2010)
TL Tiondelängd
UFL Utflyttningslängd
UH Upplands handlingar
V Väst
VNV Västnordväst
VFT Västergötlands fornminnesförenings tidskrift
VSV Västsydväst
åu Åldersuppgift
ÄL Skattelängd för Älvsborgs lösen 1571.
öl Öresland

Sidan först publicerad 2010-12-28, senast uppdaterad 2014-02-13.