,, Rö Hembygdsförening - Forska - Upplands handlingar 1538 - 1626
   Du är här: Skip Navigation Links > FORSKA > Upplands handlingar
GÄSTBOK

Upplands handlingar

är Gustav Vasa efter hand bringade ordning i Sveriges administration ledde det bland annat till att fogdarna på olika håll i landet fick upprätta skrivna redovisningar över de skatter de samlade in. Dessa redovisningar arkiverades och kallas nu Landskapshandlingar. De är i huvudsak ordnade landskapsvis, men systemet är inte särskilt stringent. Ofta ingår till exempel härader i Södermanland i Upplands handlingar.

Landskapshandlingarna innehåller en mängd olika material; jordeböcker, tiondelängder, sammanställningar över insamlade skatter och omkostnader, kvittenser och mycket mer. Det är inte alldeles lätt att hitta i dem, men oftast hittar man en innehållsförteckning över härader och socknar i början. Många volymer är fukt- och brandskadade så att en del innehåll är borta för alltid.

Landskapshandlingarna finns skannade på SVAR:s digitala forskarsal. Du hittar dem i enklast genom att söka på bildid på forskarsalens startsida.

Nedan följer en lista över de volymer vi granskat hittills, med SVAR:s bildid till den första sidan som berör Rö.

Volym Härad SVAR bildid Anmärkning
1538:2 Sjuhundra A0044664_00070 Jordebok över kyrkogods
1540:5 Sjuhundra A0044677_00049 Jordebok
1540:5 Långhundra A0044677_00077 Jordebok
1540:5 Sjuhundra A0044677_00154 Skattelängd
1540:5 Långhundra A0044677_00172 Skattelängd
1541:8 Sjuhundra A0044691_00040 Jordebok
1541:8 Långhundra A0044691_00078 Jordebok
1542:2 Sjuhundra A0044691_00078 Jordebok
1542:2 Långhundra A0044691_00106 Jordebok
1542:2 Långhundra A0044691_00183 Skattelängd
1543:12 Sjuhundra A0044718_00036 Jordebok
1543:12 Långhundra A0044718_00064 Jordebok
1544:6 Sjuhundra A0044729_00053 Jordebok
1544:6 Långhundra A0044729_00068 Jordebok
1544:6 Sjuhundra A0044729_00158 Jordebok för landbor
1545:1 Sjuhundra A0044737_00063 Jordebok
1545:1 Långhundra A0044737_00074 Jordebok
1545:1 Långhundra A0044737_00113 Skattelängd
1546:5 Sjuhundra A0044755_00075 Jordebok
1546:5 Långhundra A0044755_00094 Jordebok
1547:10 Sjuhundra A0044775_00063 Jordebok
1547:10 Långhundra A0044775_00086 Jordebok
1548:7 Sjuhundra A0044787_00076 Jordebok
1548:7 Långhundra A0044787_00098 Jordebok
1548:7 Sjuhundra A0044787_00114 Skattelängd för kyrkolandbor
1549:5 Sjuhundra A0044801_00095 Jordebok
1549:5 Långhundra A0044801_00122 Jordebok
1550:4 Långhundra A0044820_00036 Jordebok
1550:4 Sjuhundra A0044820_00091 Jordebok
1551:9 Långhundra A0044843_00041 Jordebok
1551:9 Sjuhundra A0044843_00111 Jordebok
1552:1 Långhundra A0044858_00033 Jordebok
1552:1 Sjuhundra A0044858_00078 Jordebok
1553:8 Långhundra A0044891_00036 Jordebok
1553:8 Sjuhundra A0044891_00092 Jordebok
1554:24 Långhundra A0044934_00054 Jordebok
1554:24 Sjuhundra A0044934_00102 Jordebok
1556:1 Långhundra A0044975_00048 Jordebok
1556:1 Sjuhundra A0044975_00103 Jordebok
1556:1 Långhundra A0044975_00048 Jordebok
1554:24 Sjuhundra A0044934_00102 Jordebok
1554:24 Sjuhundra A0044934_00136 Saköreslängd
1559:18 Sjuhundra A0045035_00128 Saköreslängd
1566:25 Långhundra A0045078_00131 Jordebok
1566:25 Sjuhundra A0045078_00189 Jordebok
1567:14 Långhundra A0045098_00064 Jordebok
1567:14 Sjuhundra A0045098_00120 Jordebok
1567:14 Sjuhundra A0045098_00170 Tiondelängd
1568:11 Sjuhundra A0045121_00044 Tiondelängd
1568:11 Långhundra A0045121_00095 Jordebok
1568:11 Sjuhundra A0045121_00139 Jordebok
1569:14 Långhundra A0045136_00037 Jordebok
1569:14 Sjuhundar A0045136_00077 Jordebok
1572:3 Långhundra A0045164_00049 Jordebok
1572:3 Sjuhundra A0045164_00092 Jordebok
1573:1 Långhundra A0045186_00041 Jordebok
1573:1 Sjuhundra A0045186_00077 Jordebok
1573:1 Sjuhundra A0045186_00174 Skattelängd (silverskatt)
1573:1 Sjuhundra A0045186_00213 Tiondelängd
1574:9 Sjuhundra A0045211_00031 Jordebok för Hertig Karls arv och eget
1578:19 Sjuhundra A0045251_00057 Tiondelängd
1578:19 Långhundra A0045251_00102 Jordebok
1578:19 Sjuhundra A0045251_00141 Jordebok
1578:24 Sjuhundra A0045255_00013 Jordebok för Hertig Karls arv och eget
1579:16 Långhundra A0045264_00037 Jordebok
1579:16 Sjuhundra A0045264_00070 Jordebok
1583:2 Sjuhundra A0045285_00020 Jordebok
1583:23 Sjuhundra A0045294_00053 Jordebok för Hertig Karls arv och eget
1584:27 Sjuhundra A0045297_00049 Jordebok för Hertig Karls arv och eget
1585:22A Långhundra A0045302_00036 Jordebok
1585:22A Sjuhundra A0045302_00069 Jordebok
1589:14 Långhundra A0045311_00034 Jordebok
1585:14 Sjuhundra A0045311_00066 Jordebok
1591:1 Långhundra A0045333_00038 Jordebok
1591:1 Sjuhundra A0045333_00072 Jordebok
1592:14 Långhundra A0045337_00083 Jordebok
1592:14 Sjuhundra A0045337_00115 Jordebok
1592:19 Sjuhundra A0045340_00022 Jordebok för Hertig Johans arv och eget
1593:19 Sjuhundra A0045351_00065 Jordebok
1593:19 Sjuhundra A0045351_00158 Tiondelängd
1594:2 Långhundra A0045367_00038 Jordebok
1594:2 Sjuhundra A0045367_00072 Jordebok
1594:5 Sjuhundra A0045356_00052 Jordebok för Hertig Karls arv och eget
1598:16 Sjuhundra A0045386_00013 Jordebok för Hertig Karls arv och eget
1598:18 Långhundra A0045387_00090 Jordebok
1598:18 Sjuhundra A0045387_00126 Jordebok
1599:8 Långhundra A0045398_00037 Jordebok
1599:8 Sjuhundra A0045398_00068 Jordebok
1599:8 Sjuhundra A0045398_00186 Tiondelängd
1600:2 Sjuhundra A0045415_00021 Tiondelängd
1600:2 Långhundra A0045415_00187 Jordebok
1600:2 Sjuhundra A0045415_00219 Jordebok
1600:22 Sjuhundra A0045433_00018 Jordebok för Hertig Karls arv och eget
1600:24 Sjuhundra A0045435_00020 Jordebok för Hertig Johans arv och eget
1601:22 Långhundra A0045460_00068 Jordebok
1601:22 Sjuhundra A0045460_00098 Jordebok
1601:24 Sjuhundra A0045462_00024 Jordebok för Hertig Johans arv och eget
1602:8 Sjuhundra A0045477_00088 Jordebok för Hertig Johans arv och eget
1602:19 Långhundra A0045486_00035 Jordebok
1602:19 Sjuhundra A0045486_00067 Jordebok
1603:3 Sjuhundra A0045496_00259 Tiondelängd
1603:5 Långhundra A0045497_00065 Jordebok
1603:5 Sjuhundra A0045497_00097 Jordebok
1604:13 Långhundra A0045520_00037 Jordebok
1604:13 Sjuhundra A0045520_00072 Jordebok
1604:19 Sjuhundra A0045524_00140 Tiondelängd
1605:8 Sjuhundra A0045533_00012 Jordebok för arv och eget
1607:1 Långhundra A0045547_00042 Jordebok
1607:1 Sjuhundra A0045547_00082 Jordebok
1607:12A Sjuhundra A0045556_00112 Tiondelängd
1608:10A Sjuhundra A0045574_00137 Tiondelängd
1609:19 Sjuhundra A0045606_00085 Hjonelagslängd för Hertig Johans arv och eget
1609:19 Sjuhundra A0045606_00170 Jordebok för Hertig Johans arv och eget
1610:4 Sjuhundra A0045620_00023 Hjonelagslängd
1610:4 Sjuhundra A0045620_00049 Hjonelagslängd
1610:4 Långhundra A0045620_00175 Jordebok
1610:4 Sjuhundra A0045620_00215 Jordebok
1610:20A Sjuhundra A0045634_00180 Tiondelängd
1610:23 Långhundra A0045637_00012 Jordebok för arv och eget
1610:26 Sjuhundra A0045640_00064 Jordebok för Hertig Johans arv och eget
1611:4 Långhundra A0045644_00040 Jordebok
1611:4 Sjuhundra A0045644_00077 Jordebok
1611:10B Sjuhundra A0052977_00106 Tiondelängd
1612:3 Långhundra A0045661_00131 Jordebok för arv och eget
1612:6 Långhundra A0045664_00237 Jordebok
1612:6 Sjuhundra A0045664_00275 Jordebok
1613:9 Sjuhundra A0045690_00016 Jordebok för arv och eget
1613:20 Långhundra A0045701_00048 Jordebok
1613:20 Sjuhundra A0045701_00088 Jordebok
1613:20 Sjuhundra A0045701_00291 Tiondelängd
1614:9 Långhundra A0045710_00041 Jordebok
1614:9 Sjuhundra A0045710_00080 Jordebok
1614:11 Sjuhundra A0045712_00124 Jordebok för arv och eget
1615:4 Långhundra A0045727_00037 Jordebok
1615:4 Sjuhundra A0045727_00070 Jordebok
1615:6 Sjuhundra A0045729_00029 Jordebok för Hertig Johans arv och eget
1615:11 Sjuhundra A0045734_00012 Jordebok för arv och eget
1617:18 Långhundra A0045778_00044 Jordebok
1617:18 Sjuhundra A0045778_00080 Jordebok
1618:18 Långhundra A0045786_00041 Jordebok
1618:18 Sjuhundra A0045786_00076 Jordebok
1618:25 Sjuhundra A0045788_00020 Jordebok för Hertig Johans arv och eget
1623:6 Sjuhundra A0045841_00161 Tiondelängd
1626:16 Långhundra A0045865_00034 Jordebok
1626:16 Sjuhundra A0045865_00071 Jordebok

Sidan först publicerad 2011-02-02, senast uppdaterad 2013-12-29.