,, Rö Hembygdsförening - Folk - Kyrkoherdar och komministrar
   Du är här: Skip Navigation Links > FOLK > Kyrkoherdar och komministrar
GÄSTBOK

Kyrkoherdar och komministrar i Rö

de två första kyrkböckerna i Rimbo (LI:1 och LI:2) finns förteckningar över församlingens kyrkoherdar och komministrar från reformationen till slutet av 1700-talet. Eftersom Rö såvitt vi vet var annexförsamling till Rimbo under hela den tiden bör det alltså vara samma personer som representerade kyrkan här i Rö.

Förteckningarna är till största delen på latin och bladen delvis trasiga, vilket gör det litet knepigt att tolka dem rätt. I "Svenska bygder" nr 6 1907 finns en fyllig redogörelse över Rö och där nämns också många kyrkoherdar och komministrar. Likaså finns en del uppgifter att hämta i Yngve Berzéns sockenbeskrivning, även om mycket verkar komma just från Svenska bygder.

Vi har också gått igenom Rimbos och Rös husförhörslängder och församlingsböcker och hittat ett antal kyrkoherdar och komministrar som inte är med i Berzéns lista och kunnat fylla i en del datum och annat om prästerna från det tidiga 1700-talet till 1934 och 1941 som är de aktuella slutåren för Rimbos respektive Rös skannade kyrkböcker. Här följer det vi hittills lyckats lista ut.

Kyrkoherdar

Nicolaus
Olaus, tillträdde efter reformationen.
Petrus, tjänstgjorde i 9 (eller 5) år.
Ericus, tjänstgjorde i 4 (eller 3) år.
Ericus, tjänstgjorde i 20 år.
Mattias Nicolai, från Roslagen, tjänstgjorde i 10 år.
Nicolaus Jonae, från Hälsingland, tillträdde 1577, död 1608.
Jonas Nicolai, son till den förre, först komminister, sedan kyrkoherde från 1591. Död 1609.
Johannes Erici, från Roslagen, tillträdde 1610, död 1631.
Olaus Andreae, från Roslagen, tillträdde 6/11 1632 (Samma dag som slaget vid Lützen!), död 1674.
Nicolaus Andreae Kjellman, från Södermanland, tillträdde 13/5 1675, död 8/7 1738.
Ture Matthiae Unander, från Roslagen, tillträdde 7/5 1691, tidigare komminister i Husby-Sjuhundra, död 31/5 1712.
Andreas Andreae Lodin, från Roslagen, tillträdde 15/5 1714, kontraktsprost 1729, död 26/4 1743.
Ericus Bryn: Tegman, från Uppland, tillträdde 15/5 1744, tidigare regementspastor vid Livregementet till häst, transporterad till Närtuna och Gottröra församling 1751 och till Gävle 1764.
Simon Carsberg, från Stockholm, tillträdde 15/6 1751, tidigare komminister i Solna, prost 1763, död 29/3 1778.
Teodor Tegman, född 26/10 1729 i Stockholm, tillträdde 15/5 1780, tidigare komminister i Vidbo och Husby, prost 1809, död 16/11 1817. Var präst i 63 år, kyrkoherde i 38 år.
Johan Wilhelm Örner, född 12/1 1772 i Film, tillträdde 1818, kontraktsprost 1824, död 14/8 1838.
Carl Wilhelm Cederberg,född 15/4 1807 i Stockholm, tillträdde 1839, till Långtora 1856.
Bror Magnus Wallinder, född 25/6 1810 i Tierp, från Stockholm 1856, till Lagga 1/5 1863.
Johan Mattias Blombergsson, född i Hanebo 23/4 1807, från Estuna 1863, död 27/4 1875.
Johan Axel Wallin, född 30/8 1841 i Fasterna, komminister 1869, kyrkoherde 1875-1897, sedan kyrkoherde i Frötuna.
Erik Axel Lindgren, född 14/7 1851 i Jumkil, komminister 1886, kyrkoherde 1897, död 23/11 1918.
Johan Oscar Albert Englund, född 21/10 1859 i Lärbro, från Tortuna 15/5 1870, död 4/4 1930.
Johan Titus Emanuel Ek, född 4/1 1896 i Ovansjö, till Rimbo 1/11 1931, kvarstod 1934.

Komministrar

Petrus Erici Kuut, från Häverö, tillträdde 1589.
Jonas Nicolai, tillträdde 1591, senare kyrkoherde.
Johannes Nicolai, den förres bror?
Olaus Andreae, från Estuna, tillträdde 1616, kyrkoherde 1632.
Andreas Johannis Hielm, från Roslagen, blev kyrkoherde i Vätö 1652 - han var suspenderad en tid enligt Svenska bygder, troligen på grund av en tvist med Gustaf Taubenfelt på Näs.
Ericus Michaelis Bergius, tillträdde 1652, tidigare komminister i Vätö församling och så populär att församlingsborna vägrade släppa in hans efterträdare i kyrkan. Död 5/4 1680.
Ericus Johannis Hussius, från Roslagen, tillträdde 1/5 1681, död 9/3 1722.
Salomon Huss, dotterson till den förre, tillträdde 1723, bötfälld för otidighet mot magistraten i Norrtälje 1725, död 6/4 1742.
Johannes Brolin, skaffade sig som student en förfalskad venia (tillstånd att predika), körde i prästexamen 1730 men blev ändå prästvigd 1731, blev komminister på Singö 1734 och i Rö 1/5 1743, 1752 kyrkoherde i Arnö.
Caspar Linker, född 1712, tillträdde 1/5 1752, död 2/2 1772.
Petrus Edström, född 18/1 1719 i Uppland, tillträdde 1/5 1773, tidigare pastorsadjunkt i Rimbo och Rö, död 18/7 1796
Andreas Petri Holm, född 8/5 1754 i Stockholm, tillträdde 1/5 1798, tidigare pastorsadjunkt i Rimbo, död 1819.
Johan Gabriel Öberg, född 9/1 1795 i Holm, tillträdde 1820, kyrkoherde i Riala 1838, död 1842.
Henrik Vilhelm Söderbaum, född i Österlövsta 7/3 1810, tillträdde som komminister i Rö 1838, blev kyrkoherde i Forsmark 1843, kyrkoherde och kontraktsprost i Estuna 1869, död i Estuna 18/4 1901. Det var Söderbaum som för egna pengar köpte mark på Nibble och byggde ett hus som sedan med bidrag från församlingen rustades upp till komministerboställe. Fredrika Silverstolpe på Näs löste sedan alla de dryga lån församlingen dragit på sig för bygget och gården kallades en tid Fredrikelund efter henne.
Napoleon Fredrik Helmer Wistrand, född 8/5 1809 i Klosters fg, tillträdde 1846, till Husby-Ärlighundra 1/5 1858.
Johan P Berlin, född 17/5 1817 i Malsta fg, inflyttad från Söderby-Karl 1/5 1858, till Vätö 1/5 1860.
Claes Alfred Öhrn, född 22/10 1823 i Gävle, tillträdde 1859, kyrkoherde i Harbo 1867, flyttade dit 28/4 1870, död 25/10 1907.
Johan Axel Wallin, född 30/8 1841 i Fasterna fg, tillträdde 1869, kyrkoherde i Rimbo 6/11 1878.
Karl Gustav Gehlinder, född 29/7 1842 i Håtuna, pastorsadjunkt i Rimbo 1/7 1875, till Forsmark 16/9 1876, tillträdde 22/11 1878, död 15/8 1886.
Karl Gustav Broberg, född 10/5 1852 i Söderfors, tillträdde 1887, flyttade till 24/4 Ovansjö 1899.
Henning Dahlin, född 23/5 1862 i Häverö, tillträdde 1/8 1899, till Gamla Uppsala 18/8 1909.
Johan Otto (Lyckberg) Ljungsjö, född 9/4 1871 i Ljungby, tillträdde 5/7 1917, kvarstod 1941.

Sidan först publicerad 2011-10-30,senast uppdaterad 2018-04-05.