,, Rö Hembygdsförening - Folk - FR1930 - Inledning
   Du är här: Skip Navigation Links > FOLK > Folkräkningen 1930 > Inledning
GÄSTBOK

Folkräkningen 1930

Register över Röbor i Folkräkningen 1930

edan 1749 har folkräkningar genomförts i Sverige. I början var man högst ambitiös och gjorde folkräkningar varje år, men efterhand mattades ambitionen och sedan 1860 är det folkräkning vart tionde år. Folkräkningarna genomfördes genom att prästerna fick skriva av uppgifter i sina husförhörslängder (från 1900 församlingsböcker) och skicka in dem till Statistiska Centralbyrån och dess föregångare. I folkräkningen 1860 infördes en viktig nyhet: Då började man rapportera varje individ med namn, yrke, familjeförhållanden och bostadsort - tidigare hade man bara skickat in statistiska tabeller, där befolkningen beskrevs antalsmässigt fördelat på olika yrken och andra kategorier.

Folkräkningarna 1880, 1890,1900 och 1910 finns tillgängliga som databaser på SVAR:s hemsida - där kan man söka på församling, namn, födelseår och en rad andra begrepp. I år blev man också klar med att skanna originalen till 1930 års folkräkning, men det enorma arbetet att skriva in alla uppgifterna i en databas är ännu inte klart. För Rö socken har vi gått händelserna i förväg och kan här presentera sökbara listor över befolkningen i Rö den 31 december 1930.

Arbetet har gått till så att vi skrivit av de 17 sidor i SVAR:s scannade material som handlar om Rö, bildid A0001164_00189 till A0001164_00206 och lagt in uppgifterna i ett Excelark. Från detta Excelark har vi sedan skapat en Accessdatabas där Du kan söka efter förnamn, efternamn, plats, födelsår och födelseförsamling.

För att förstå materialet rätt behöver man dock veta litet mer om hur vi har gått tillväga:

Förklaringar

Personerna är indelade i hushåll, där varje hushåll fått ett nummer från 1 till 212 i den ordning de står i originalet. I varje hushåll är en person "hushållsföreståndare", för det mesta mannen i familjen. För alla andra personer i hushållet anges vilken relation de har till hushållsföreståndaren, t ex hustru, son, dotter, svärmor etc. För varje person står också bostadsort, förnamn, efternamn, tidigare efternamn (oftast gifta kvinnors flicknamn), yrke, födelseår, födelseförsamling och -län. För gifta står vigselår, för änkor och änklingar vilket år de blev det. För många står också när och varifrån de flyttade till Rö. Dessutom finns också en anmärkningskolumn, där vi lagt vissa uppgifter som inte passar i de övriga kolumnerna.

Personerna visas med de viktigaste uppgifterna i en lista där Du kan bläddra fram och tillbaka och sortera efter de olika fälten. Från den listan kan Du också nå sidor som visar alla uppgifter om en person eller alla medlemmar i ett visst hushåll.

Vanliga förnamn och efternamn har vi normaliserat, d v s Carl Carlsson är inskriven som Karl Karlsson. Ovanliga förnamn (dvs vi har aldrig sett dem förr) och andra efternamn är däremot bokstavstroget inskrivna. Platsnamn står med den stavning som finns i Platslistan här på Rö-sajten.

Vissa saker har vi inte skrivit in: Vi har inte tagit med diverse anteckningar om fastigheternas juridiska status (t ex "avsöndrad från Risby") - titta i Platslistan i stället, där står allt vi hunnit ta reda på. Vi har inte tagit med anteckningar som kan väcka anstöt och inte heller anteckningar om barn som oäkta - det orsakar ju inte många höjda ögonbryn i våra dagar.

Ett fåtal uppgifter har vi tvingats kontrollera i födelseböckerna för att få rätsida på och i bland har vi tillfogat egna kommentarer, som i så fall står inom hakparenteser. Tyvärr är det också så, att mängder av uppgifter är skrivna med så svag skrift, att vi tvingats kasta in handduken och sätta ut ett frågetecken där vi inte alls kan se vad det står. SVAR:s bildvisningsprogram är ju ganska primitivt, så man kan inte reglera ljusstyrka eller kontrast i de skannade bilderna.

Allt som allt handlar det ju om att läsa handskrift i en skannad bild av ett ganska slitet papper där mängder av obegripliga sifferkoder klottrats dit efteråt av statistikerna på SCB, så det finns självklart fel i våra listor. Läs själv i originalet när Du hittat något intressant!

Kunskapen om de gamla bilnumrens länsbokstäver verkar vara på utdöende, så vi har hittat på egna länsbeteckningar för att göra det lättare för dem som inte var med före 1973:

Sverige
Ble Blekinge län
Got Gotlands län
G&B Göteborgs och Bohus län
Gäv Gävleborgs län
Jäm Jämtlands län
Jön Jönköpings län
Kal Kalmar län
Kop Kopparbergs län
Kro Kronobergs län
Mal Malmöhus län
Nor Norrbottens län
Ska Skaraborgs län
Stl Stockholms län
Sts Stockholms stad
Söd Södermanlands län
Upp Uppsala län
Vär Värmlands län
Väb Västerbottens län
Vnl Västernorrlands län
Väs Västmanlands län
Älv Älvsborgs län
Öre Örebro län
Öst Östergötlands län
Ett fåtal platser utomlands:
Kan Kanada
Tys Tyskland
Åla Åland

Sidan först publicerad 2008-11-28, senast uppdaterad 2012-07-29