,, Rö Hembygdsförening - Forska - Domstolsarkiv
   Du är här: Skip Navigation Links > FORSKA > Domstolsarkiv
GÄSTBOK

Domstolsarkiv

En viktig källa i släkt- och hembygdsforskningen är alla de handlingar som finns i domstolsarkiven. Särskilt intressanta är bouppteckningarna, inte bara för att de ger så mycket information om den avlidnes levnadsomständigheter och ägodelar, utan också för att deras arvingar brukar nämnas. Ett snabbt sätt att hitta släktingar som försvunnit ur kyrkböckerna utan spår, alltså.

För röborna registrerades bouppteckningarna fram till år 1900 vid Sjuhundra häradsrätt. De finns publicerade av Arkiv Digital för perioden 1743 till 1900. Där finns också ett modernt alfabetiskt register till bouppteckningarna. Det är litet speciellt sorterat, för det är ordnat efter släktnamn om personen har ett sådant (dvs. inte patronymikon) och annars efter förnamn. Tänk på att det årtal som står i registret är det år bouppteckningen registrerades, inte dödsåret!

Även SVAR har publicerat dessa bouppteckningar, men bara till 1870, och dessutom finns inget register, vilket gör det mödosamt att hitta en viss bouppteckning. För Rö har vi skrivit av Arkiv Digitals register, som Du kan söka i här!

När det gäller personer som tillhörde adeln registrerades bouppteckningarna inte vid häradsrätten, utan vid Svea hovrätt. Även dessa finns på Arkiv Digital, liksom två register, även om dessa inte är fullt lika prydliga som häradsrättens.

Vad som finns i övrigt i domstolsarkiven kan man se i NAD - Nationella Arkivdatabasen - gå till http://www.nad.riksarkivet.se och sök på Sjuhundra häradsrätt. Domböckerna (Serie A I) för 1601 - 1651 och 1660 - 1670 finns utgivna av Norrtälje släktforskarförening och kan köpas där, men i övrigt är det såvitt vi vet inget annat som åtkomligt lika bekvämt som bouppteckningarna.

Sidan först publicerad 2011-12-10, senast uppdaterad 2012-04-17.