,, Rö Hembygdsförening - Forska - Folkräkningar
   Du är här: Skip Navigation Links > FORSKA > Folkräkningar
GÄSTBOK

Källor: Folkräkningar

å SVAR:s webbplats finns vissa folkräkningar i form av databaser, där man kan söka på namn, födelseår, hemort och andra kriterier. Även om man kan välja att söka på ungefärlig stavning så verkar namnen inte vara normaliserade, så om man söker en Karlsson måste man söka både på Karlsson och Carlsson.

För vissa län finns 1860 och 1870 års folkräkningar registrerade, men för Rö finns bara 1880, 1890, 1900 och 1910. Dessutom finns 1920 och 1930 års folkräkning skannad. 1920 års folkräkning börjar på SVAR bildid A0056301_00458, 1930 års på bildid A0001164_00189.

Det är litet krångligt att hitta en församling i de folkräkningar (1920 och 1930) som SVAR inte hunnit skriva in i sina databaser, men för de åren har vi gjort jobbet åt er - ni hittar databaserna under Folk/Folkräkningen 1920 respektive Folk/Folkräkningen 1930.

Som en sorts folkräkning kan man väl också räkna den förteckning över personer som är upptagna i den första husförhörslängden som finns under menyn Folk/"Folkräkningen 1749". Den är inte en avskrift av husförhörslängden, som omfattar åren 1749 - 1772, utan ett försök att lista alla som bodde i Rö någon gång under året 1749 - alla noteringar från 1750 - 1772 är alltså avsiktligt bortrensade. Genom att alla som flyttade inom församlingen, från Rö eller till Rö eller dog under 1749 är med så är det sammanlagda antalet notiser fler än de 438 personer som är upptagna i Tabellverkets befolkningsstatistik för 1749.

Sidan först publicerad 2012-11-05