,, Rö hembygdsförening - Platser - Koordinater
   Du är här: Skip Navigation Links > PLATSER > Koordinater
GÄSTBOK

Koordinater

På detaljsidorna anges platsens belägenhet i två olika koordinatsystem (om vi vet var den låg, förstås) - RT90 och SWEREF99. RT90 är ett äldre koordinatsystem som allt mer börjat ersättas av det nyare SWEREF99; lantmäteriets moderna kartor har oftast SWEREF inlagt i kartbilden, men det finns förstås mängder av kartor i bruk som har RT90 (eller ännu äldre koordinatsystem) i stället. I GPS-mottagare kan man oftast välja vilket man vill använda. I GPS-sammanhang använder man ofta latitud och longitud i stället för dessa svenska koordinatsystem, men det har den nackdelen att latitud och longitud bara är antydda i svenska landkartor och kräver en massa mätning och beräkning för att pricka in en plats i kartan. Därför har vi inte med latitud och longitud i platsregistret.

Båda systemen anger normalt positionen på en meter när, då har koordinatvärdena sju siffror vardera. Nu är det ju litet fånigt att ange läget av t ex en sjö som är flera kvadratkilometer stor på en meter när, så om man vill ange läget mindre noggrant kan man utelämna en eller fler av de sista siffrorna. Med sex siffror är noggranheten 10 m, med fem siffror 100 m och så vidare.

De flesta koordinaterna är mätta i fastighetskartan, några är inmätta med GPS och ett hundratal SWEREF-koordinater är omräknade från RT90. Säkerheten är därför inte hundraprocentig, man kan behöva se sig om en stund innan man hittar en försvunnen plats om man letat sig dit med hjälp av sin GPS.

Sidan först publicerad 2012-07-31