,, Rö Hembygdsförening - Forska - Flottans rullor
   Du är här: Skip Navigation Links > FORSKA > Flottans rullor
GÄSTBOK

Källor: Flottans rullor

yligen har SVAR scannat och publicerat en mängd av Flottans rullor på Internet.
De mest intressanta för Röforskningen är de följande rullorna över båtsmanskompanierna
i Roslagen, som våra båtsmän tillhörde. Flottans rullor är hopbuntade i långa serier med
material av olika slag som kan kallas för rullor. De olika volymerna (eller "buntarna")
överlappar också varandra tidsmässigt. En lång årsvis ordnad serie av generalmönsterrullor
som armén har finns alltså inte för båtsmännen.

Tydligen fanns det ursprungligen bara ett båtsmanskompani i Roslagen, men i början
av 1700-talet delades det upp i ett norra och ett södra kompani, som senare vart och ett delades i två.

Årtal Mikrofiche SVAR scannat Genline Anmärkning
Roslagskompaniet
1658 - 1834   Ja 1658 Roteringsrulla. Roslagskomp.
1661 Roslagsfördubblingen.
1665 Roteringsrulla (även förteckning över regemente).
1720 Förteckning på Avskedade Båtsmän. Roslags m.fl. komp.
1727 Extrakt. Norra Roslags. 1. och 2. del.
1765, 2 st. Namnrullor. Norra och Södra Roslags.
1787 Mönsterrulla. Norra Roslags. 1. och 2. del.
1788 Förteckning. Norra Roslags. 1. och 2. del.
1791 Förslag. Norra Roslagen och Västernorrlands kompanier.
1797 Namnrulla. Norra Roslags. 1. och 2. del.
1798, 2st. Avmönstringsrullor. Norra Roslags. 1. och 2. del.
1800, 2st. Avmönstringsrullor. Norra Roslags. 1. och 2. del.
1802 Inmönstringsrulla. Norra Roslags. 1. och 2. del.
1803, 2st. Avmönstringsrullor. Norra Roslags. 1. och 2. del.
1804 Avmönstringsrullor. Norra Roslags. 1. och 2. del.
1805 Inmönstringsrulla. Norra Roslags. 1. och 2. del.
1806 Avmönstringsrullor. Norra Roslags. 1. och 2. del.
1807 Avmönstringsrullor. Norra Roslags. 1. och 2. del.
1812, 2st. Avmönstringsrullor. Norra Roslags. 1. och 2. del.
1817-1818 Rullor (fragment) och Förteckningar. Norra Roslags. 1. och 2. del. 1826, 1827, 1828 Kvartalsförslag. Norra Roslags. 1. och 2. del. samt 1 och 2 Västernorrland:s komp.
1834 Namnrulla. Norra Roslags. 1. och 2. del.
Norra Roslags 1:a båtsmanskompani
1727 - 1833   Ja   1727 Protokoll.
1733 Förteckningar.
1748 Mönsterrulla.
1761 Beklädnadsrulla.
1777 Rekryterings- och Avmönstringsrullor (Extrakt).
1778 Extrakt.
1781 Förteckningar.
1786 Extrakt.
1787 Förteckningar.
1791 Turrulla.
(1791 Förslag. Norra Roslags 1:a och 2:a delen m.fl. kompanier, överförd till Roslagskompanier, bunten 1658 - 1834).
1791 Extrakt och Förteckningar.
1793 - 1794 Förteckningar.
1794 Extrakt.
1794 - 1795 Förteckningar.
1795 Generalmönsterrulla.
1795 Extrakt.
1796 Extrakt.
1797 Av- och Inmönstringsrullor.
1798 Av- och Inmönstringsrullor.
1798 Extrakt.
1799 Förteckningar.
1799 Avmönstringsrullor.
1800 In- och Avmönstringsrullor.
1800 Uppfordringsrulla.
1801 Avmönstringsrullor.
1802 Inmönstringsrulla.
1803 Namnrulla.
1803 In- och Avmönstringsrullor.
1804 Förteckningar.
1804 Namnrulla.
1804 In- och Avmönstringsrullor.
1805 Namnrulla.
1805 Förteckningar.
Odat. ca 1805? Rulla.
1806 Förteckningar.
1805 (1806) Extrakt.
1807 Avmönstringsrullor.
1808 Namnrulla.
1808 Förteckningar.
(1812 Avmönstringsrullor. Norra Roslags 1:a och 2:a delen m.fl. Kompanier, överförd till Roslagskompanier, bunten 1658 - 1834).
1813 Förteckningar.
1814 Avräknings- och Rekryteringsrullor. Norra Roslagskomp. 1. 2:a del.
1816 Generalmönsterrullor. 1 komp. (Rotebåtsmän).
(1817 -1818 Förteckningar m.m. 1:a och 2:a delarna överflyttade till bunten 1658 - 1834.)
1820 Norra Roslags 2:a del, Avräkningsrulla.
1821 Förteckning.
1822 1827 Rulla (fragment); Extrakt.
1833 Uträkning på Vakansavgifter.
(1834 Namnrulla. 1:a och 2:a delarna överflyttade till Roslags Kompanier, bunten 1658 - 1834.)
(Odat. ca.1805? 1:a och 2:a delarna överflyttade till Roslags kompanier, bunten 1658 - 1834.) 
Norra Roslags 2:a båtsmanskompani
1724 - 1834   Ja   1724 Förteckning.
(1727 Extrakt. Roslags 1:a och 2:a delarna överfört till Roslagskompanier, bunten 1658 - 1834).
1727, 1728, (1729) Förteckningar.
1729, (1730) (1733 Saknas 1949. Däremot finns Förteckningar 1733. Norra Roslags 1:a del , bunten 1727 - 1833).
(1748 Mönsterrulla. Saknas 1949. Däremot finns Förteckningar 1733. Norra Roslags 1:a del , bunten 1727 - 1833).
1753 - 1763 Rulla (Generalmantalsrulla?) Inbunden.
1790 Förteckning.
1761 Beklädnadsrulla.
1763 Förteckning på "efterfrågade" båtsmän.
(1765 Namn- och Avmönstringsrullor. Norra Roslags 1:a och 2:a delen m.fl. kompanier, överförd till Roslagskompanier, bunten 1658 - 1834).
1766 Förteckning.
(1777 Extrakt. Saknas 1949. Däremot finns Extrakt. 1777. Norra Roslags 1:a del , bunten 1727 - 1833).
(1777 Rekryterings- och Avräkningsrullor. Saknas 1949. Däremot finns Rekryteringsrulla 1777. Norra Roslags 1:a del , bunten 1727 - 1833).
(1778 Extrakt. Saknas 1949. Däremot finns Extrakt. 1778. Norra Roslags 1:a del , bunten 1727 - 1833).
1780 Generalmönsterrulla.
1780 - 1781 Förteckning.
(1786 Extrakt. Saknas 1949. Däremot finns Extrakt. 1786. Norra Roslags 1:a del , bunten 1727 - 1833).
1786 Rekryterings- och Avräkningsrulla.
1786 - 1787 Förteckningar.
1788 Extrakt.
(1788 Förteckning 1:a och 2:a delarna överförda till Roslags kompanier, bunten 1658 - 1834).
1791 Turrulla.
1793 Namnrulla.
1795 Generalmönsterrulla.
1797 In- och Avmönstringsrullor.
1798 Avmönstringsrulla.
1799 Förteckningar.
1799 Extrakt.
1799 Avmönstringsrulla.
1800 Inmönstringsrullor.
(1800 Avmönstringsrulla. 1:a och 2:a delarna överförda till Roslags kompanier, bunten 1658 - 1834).
1800 Förteckningar.
1801 Avmönstringsrulla.
1802 Förteckningar.
1803 1803 Namnrulla.
1803 Inmönstringsrulla.
1803 Förteckning.
1804 Inmönstringsrullor.
1804 Inmönstringsrullor.
1804 Namnrulla.
1804 Avmönstringsrulla.
1805 Avmönstringsrulla.
1805 Inmönstringsrulla.
1805 Namnrulla.
1805 Förteckning.
1805 Extrakt.
(1805 Avmönstringsrulla. Saknas men istället finns Inmönstringsrulla över Södra Roslags komp. 2:a delen 1805, som flyttats till detta kompani.)
1806 Inmönstringsrulla.
1806 Avmönstringsrulla.
1807 1808 Förteckning.
1808 Namnrulla.
1809 Mönsterrulla.
(1812 Inmönstringsrullor. Saknas 1949, ska införas i kortregistret om de återfinns.)
1815 - 1818 Förteckningar.
1819 Förteckning.
1820 Förteckningar.
1822 Förteckning.
1823 Förteckningar.
1824 1824 Rullor. Defekta.
1826 - 1827 Förteckningar.
1827 Avräknings- och Rekryteringssrulla.
1827 Extrakt.
1827 - 1828 Förteckningar.
1833 Förteckning.
1834 Inmönstringsrulla.

Sidan först publicerad 2009-08-22