,, Rö Hembygdsförening - Platser - Byar och gårdar 1630
   Du är här: Skip Navigation Links > PLATSER > Gårdar, byar och gods > Gårdar 1630
GÄSTBOK

Byar och gårdar 1630

Välj år:1540 1570 1600 1630  1660 1690 1720 1750

Färgerna betyder:

  Skatte   Krono   Kyrko   Frälse   Arv och eget   Skattefrälse

Gårdar i Rö 1630

I slutet av 1620-talet började borgmästaren i Stockholm Hans Nilsson (som skall ha använt släktnamnet Benick) att köpa upp Rö socken. Han fick 1624 Näs i förläning för okända förtjänster och köpte därefter skatterättigheterna till den ena gården efter den andra (till goda villkor - han betalade aldrig mer än 33 års skatteinkomster). När han dog 1639 ägde han förutom Näs, Byle och Ösby skatterättigheten till 3/4 av alla gårdar i Rö. Näs två gårdar räknas därefter som frälsejord, men inte Byle eller Ösby - kanske köpte han bara skatterättigheterna till de gårdarna.

Samtidigt fullbordades Gustav Vasas kyrkoreduktion; efter 1618 finns ingen kyrkojord kvar, så Bolby, Klockarbacken, Risby 1 och Ticksta 2-3 har bytt jordnatur till kronojord.

Gustav Vasas gamla påhitt med "arv och eget" verkar också ha övergivits vid den tiden; Gustav II Adolf kanske kunde skilja på kronans egendom och sin privata så därför blev Väsby 3 kronojord.

Sidan först publicerad 2011-02-14.