,, Rö Hembygdsförening - Natur - Blommor - Lista
   Du är här: Skip Navigation Links > NATUR > Blommor
GÄSTBOK

Vilda blommor i Rö

är följer en lista över de vilda blommor vi fotograferat och identifierat. Numren är satta efter när på året de blommar, vilket kanske kan vara till hjälp om man vill leta upp en blomma man sett - att identifiera med hjälp av en flora är ju SÅ jobbigt! Klicka på minatyrbilden för att läsa mera. Om Du klickar på kolumnrubriken Nummer, Svenskt namn eller Latinskt namn så sorteras listan efter den kolumnen. Vissa blommor är vi inte helt säkra på, där står "Osäker" efter de övriga uppgifterna. Dem får ni gärna hjälpa till att identifiera!

Läs mera Nummer Svenskt namn Latinskt namn
Klicka här för att läsa mera! 1 Tibast Daphne mezereum
Klicka här för att läsa mera! 2 Blåsippa Hepatica nobilis
Klicka här för att läsa mera! 3 Gullviva Primula veris
Klicka här för att läsa mera! 4 Hästhov Tussilago farfara
Klicka här för att läsa mera! 5 Vitsippa Anemone nemorosa
Klicka här för att läsa mera! 100 Svalört Ranunculus ficaria
Klicka här för att läsa mera! 91 Vätteros Lathraea squamaria
Klicka här för att läsa mera! 92 Luktviol Viola odorata
Klicka här för att läsa mera! 6 Pestskråp Petasites hybridus
Klicka här för att läsa mera! 7 Lungört Pulmonaria obscura
Klicka här för att läsa mera! 95 Fläcklungört Pulmonaria officinalis
Klicka här för att läsa mera! 93 Kabbleka Caltha palustris
Klicka här för att läsa mera! 98 Skogsförgätmigej Myosotis sylvatica
Klicka här för att läsa mera! 99 Vårlök Gagea lutea
Klicka här för att läsa mera! 11 Natt och dag Melampyrum nemorosum
Klicka här för att läsa mera! 94 Harsyra Oxalis acetosella
Klicka här för att läsa mera! 8 Svensk häggmispel Amelanchier confusa
Klicka här för att läsa mera! 9 Vårärt Lathyrus vernus
Klicka här för att läsa mera! 96 Sandtrav Cardaminopsis arenosa
Klicka här för att läsa mera! 10 Liljekonvalj Convallaria majalis
Klicka här för att läsa mera! 12 Syrén Syringa vulgaris
Klicka här för att läsa mera! 13 Midsommarblomster Geranium sylvaticum
Klicka här för att läsa mera! 97 Rågvallmo eller Blodvallmo Papaver dubium eller lecoqii
Klicka här för att läsa mera! 101 Nästrot Neottia nidus-avis
Klicka här för att läsa mera! 14 Tjärblomster Lychnis viscaria
Klicka här för att läsa mera! 15 Humleblomster Geum rivale
Klicka här för att läsa mera! 16 Trädgårdsnattviol Hesperis matronalis
Klicka här för att läsa mera! 17 Prästkrage Leucanthemum vulgare
Klicka här för att läsa mera! 18 Kråkvicker Vicia cracca
Klicka här för att läsa mera! 19 Teveronica Veronica chamaedrys
Klicka här för att läsa mera! 20 Ängshaverrot Tragopogon pratensis
Klicka här för att läsa mera! 21 Kärringtand Lotus corniculatus
Klicka här för att läsa mera! 22 Stinknäva Geranium robertianum
Klicka här för att läsa mera! 23 Kärleksört Sedum telephium
Klicka här för att läsa mera! 25 Rölleka Achillea millefolium
Klicka här för att läsa mera! 24 Åkervädd Knautia arvensis
Klicka här för att läsa mera! 26 Smörblomma Ranunculus acris
Klicka här för att läsa mera! 27 Skogsvicker Vicia sylvatica
Klicka här för att läsa mera! 28 Skogsstjärnblomma Stellaria longifolia
Klicka här för att läsa mera! 29 Gråfibbla Pilosella officinarum
Klicka här för att läsa mera! 30 Ängskovall Melampyrum pratense
Klicka här för att läsa mera! 36 Brudbröd Filipendula vulgaris
Klicka här för att läsa mera! 37 Liten blåklocka Campanula rotundifolia
Klicka här för att läsa mera! 31 Nattviol Platanthera bifolia
Klicka här för att läsa mera! 32 Jungfru Marie nycklar Dactylorhiza maculata
Klicka här för att läsa mera! 33 Gökärt Lathyrus linifolius
Klicka här för att läsa mera! 34 Blodrot Potentilla erecta
Klicka här för att läsa mera! 35 Jungfrulin Polygala vulgaris
Klicka här för att läsa mera! 38 Buskmåra Galium album
Klicka här för att läsa mera! 39 Ekorrbär Maianthemum bifolium
Klicka här för att läsa mera! 40 Rödklöver Trifolium pratense
Klicka här för att läsa mera! 41 Solvända Helianthemum nummularium
Klicka här för att läsa mera! 42 Backglim Silene nutans
Klicka här för att läsa mera! 43 Stenros Rubus canina
Klicka här för att läsa mera! 44 Vit fetknopp Sedum album
Klicka här för att läsa mera! 45 Äkta johannesört Hypericum perforatum
Klicka här för att läsa mera! 47 Vitmåra Galium boreale
Klicka här för att läsa mera! 49 Kungsmynta Origanum vulgare
Klicka här för att läsa mera! 50 Stor blåklocka Campanula persicifolia
Klicka här för att läsa mera! 51 Hampdån Galeopsis speciosa
Klicka här för att läsa mera! 52 Revfingerört Potentilla reptans
Klicka här för att läsa mera! 53 Mjölkört eller Rallarros Epilobium angustifolium
Klicka här för att läsa mera! 46 Älggräs Filipendula ulmaria
Klicka här för att läsa mera! 48 Gulmåra Galium verum
Klicka här för att läsa mera! 54 Strandlysing Lysimachia vulgaris
Klicka här för att läsa mera! 55 Klofibbla Crepis tectorum Osäker
Klicka här för att läsa mera! 56 Myskmalva Malva moschata
Klicka här för att läsa mera! 57 Akleja Aquilegia vulgaris
Klicka här för att läsa mera! 58 Baldersbrå Tripleurospermum perforatum
Klicka här för att läsa mera! 59 Småborre Agrimonia eupatoria
Klicka här för att läsa mera! 60 Jättebjörnloka Heracleum mantegazzianum
Klicka här för att läsa mera! 61 Brunört Prunella vulgaris
Klicka här för att läsa mera! 62 Mörkt kungsljus Verbascum nigrum
Klicka här för att läsa mera! 63 Bandvial Lathyrus clymenum
Klicka här för att läsa mera! 66 Rödklint Centaurea jacea
Klicka här för att läsa mera! 67 Kirskål Aegopodium podagraria
Klicka här för att läsa mera! 68 Ängsklocka Campanula patula Osäker
Klicka här för att läsa mera! 69 Gullris Solidago viraurea
Klicka här för att läsa mera! 64 Gråbo Artemisia vulgaris
Klicka här för att läsa mera! 65 Åkervinda Convolvulus arvensis
Klicka här för att läsa mera! 70 Krollilja Lilium martagon
Klicka här för att läsa mera! 71 Nysört Achillea ptarmica
Klicka här för att läsa mera! 72 Åkersenap Sinapis arvensis
Klicka här för att läsa mera! 73 Knölklocka Campanula rapunculoides
Klicka här för att läsa mera! 81 Jättebalsamin Impatiens glandulifera
Klicka här för att läsa mera! 74 Renfana Tanacetum vulgare
Klicka här för att läsa mera! 75 Gulsporre Linaria vulgaris
Klicka här för att läsa mera! 76 Smällglim Silene vulgaris
Klicka här för att läsa mera! 77 Rosendunört Epilobium hirsutum
Klicka här för att läsa mera! 78 Fackelblomster Lythrum salicaria
Klicka här för att läsa mera! 79 Blåhallon Rubus caesius
Klicka här för att läsa mera! 80 Snårvinda Calystegia sepium
Klicka här för att läsa mera! 82 Vallmo? Papaver ... Osäker
Klicka här för att läsa mera! 83 Ögontröst Euphrasia stricta
Klicka här för att läsa mera! 84 Ljung Calluna vulgaris
Klicka här för att läsa mera! 85 Slåtterblomma Parnassia palustris
Klicka här för att läsa mera! 86 Åkerpilört Persicaria maculosa
Klicka här för att läsa mera! 87 Strandaster Tripolium vulgare
Klicka här för att läsa mera! 90 Rödfibbla Pilosella aurantiaca
Klicka här för att läsa mera! 88 Svedjenäva Geranium bohemicum
Klicka här för att läsa mera! 89 Ältranunkel Ranunculus flammula

Sidan först publicerad 2009-07-10, senast uppdaterad 2020-07-13.