,, Rö Hembygdsförening - Platser - Introduktion
   Du är här: Skip Navigation Links > PLATSER > Introduktion
GÄSTBOK

Platser i Rö

et finns över 400 platsnamn i Rö socken. Somliga är välkända, nu levande namn på gårdar, hus, sjöar och vattendrag. Somliga är namn på torp, gårdar och byar där människor levde i hundratals år, för att till sist av något skäl lämna husen åt sitt öde och flytta därifrån för alltid. I några fall lever de namnen kvar som ”naturnamn” i de moderna kartorna, men några av dem finns bara kvar i gamla dokument och det krävs stor möda att ta reda på vilken plats de avsåg.

En sak kan man säga om våra förfäder: när de byggde hus, så valde de bra platser – förr i tiden föll det ingen in att bygga på ett sankt och dimmigt gärde, där kylan rann ned från skogen runt omkring under kulna höstdagar. Nu har ju mycket hänt med grundvattennivåer och annat i landskapet; landhöjning och utdikning har ändrat förutsättningarna mycket, bara på ett par hundra år.

Det är inte lätt att göra sig en bild av hur det såg ut på ett nu övergivet torpställe när människor bodde där för två hundra år sedan; på den tiden hinner ett litet frö växa upp till ett jätteträd, som välter bort de tyngsta hörnstenar, täcker marken med två hundra täcken av höstlöv och nedfallna grenar och till sist dör, murknar, faller ned över de spridda grundstenarna och tillsammans med dem täcks av frodig mossa, medan hela tiden nya friska träd och buskar växer upp i ”förödelsen”.

Ändå är det alltid en särskild känsla att söka upp en sådan plats, föreställa sig hur det såg ut på den tiden och sedan med hjälp av kyrkböcker och andra bevarade handlingar försöka ta reda på vad människorna som bodde där hette, när de levde och hur deras liv var. Den lockelsen är skälet till hela den här webbsajten.

Paradiset

I den moderna fastighetskartan står namnet ”Paradiset” på en äng 500 m nordost om Näs gård. Lustigt namn på en äng, kan man tycka – men kanske inte helt otänkbart som optimistiskt (eller ironiskt) namn på ett torp. Och mycket riktigt finns där tydliga spår av stengrunder från flera hus. Men ännu så länge har vi inte hittat Paradiset i några skriftliga källor. Däremot fick vi se att i den ekonomiska kartan från 1952 står namnet Paradiset inte alls på ängen, utan på Näs' gamla bytomt. Läs mer här!

Vår första insats i ”Röprojektet” var att lägga upp en databas över alla platsnamn i Rö vi kunna hitta, försöka ta reda på vilken plats de avsåg och vad vi annars kunnat hitta om platsen i de källor vi har tillgång till. Många namn kan vi fortfarande inte koppla till en plats i verkligheten, men kanske hittar vi en dag en klarläggande notis någonstans, eller så finns det någon av sajtens besökare som vet.

I dag innehåller platsnamnsdatabasen alla namn vi hittat som använts före år 1930.

För vart och ett av platsnamnen anges vilket år vi först sett det användas och i vilken typ av källa. Där anges också det senaste belägget om vi inte kan hitta det i några moderna källor. Dessutom finns en kortfattad text som berättar var platsen ligger eller låg (om vi vet), vad namnet avser och eventuella andra former av namnet. När vi vet något mer, så kommenteras platsens ägare, brukare och historia. Det finns oändligt mycket mer att skriva om platserna, så databasen kommer alltid att utökas och ändras allt eftersom vi lär oss mer.

Det vimlar av gamla ord och uttryck i de källor som handlar om gårdar, byar och torp. För att göra texterna litet mer begripliga finns begreppsförklaringar som Du hittar här eller i menyn.

För källorna används för det mesta förkortningar – det blir alltför långrandigt att varje gång vi hittat något upprepa en boktitel på kanske 20 ord – förkortningarna förklaras i förkortningslistan som Du öppnar från menyn.

I många fall hänvisar vi till vägar när vi beskriver var platserna ligger. En karta över gamla och nya vägar med namn eller nummer hittar Du också via menyn.

Det är ju inte alla platsnamn som man direkt förstår vad de betyder. Den kniviga frågan om själva sockennamnet har vi behandlat på en särskild sida, men om Du är intresserad av andra platsnamn i Roslagen så titta in på Roland Palmquists hemsida!

Sidan först publicerad 2007-12-07, senast uppdaterad 2021-05-15.