,, Rö Hembygdsförening - Forska - Index till Hundare och skeppslag
   Du är här: Skip Navigation Links > FORSKA > Tryckta källor > Index till Hundare och skeppslag
GÄSTBOK

Index till Hundare och skepplag

undare och skeppslag började utges 1939 av Roslagens hembygds- och fornminnesförening. Dess redaktör och dominerande artikelförfattare var under många år den välkände släkt- och hembygdsforskaren Paul Martin Lijsing (1896 - 1973). Från olika håll har vi lånat ihop volymerna I - IV och VI - XII och publicerar här ett index över de artiklar som ingår. Artiklar där vi hittat referenser till Rö är markerade med x i kolumnen Rö.

Sid Titel Författare
Volym I - 1939
5 Fägne-rim de Roslagia Andreas Åkerblad
6 Några anteckningar rörande RAÄ fornlämningsinventering i Norrtälje stad och Frötuna socken K A Gustawsson
9 Vad är Roslagen? P M Lijsing
15 Några interiörer från 1720-talets Söderby-Karl Gustaf Unestam
22 Obehagliga gäster i Frötuna - Ryssminnen från åren 1743-44 Edvin Gustavsson
30 Matts Mattsa - En historia på Riala-dialekt G Vennberg
34 Landhöjningen i Roslagen P M Lijsing
43 Livet i Finnby, Rimbo, på 1860-talet Nils Gustafsson (x)
51 Skrock mm från Rimbo P M Lijsing
55 Häxan i Skederid P M Lijsing
58 En Roslagens jätte Nils Gustafsson x
61 Roslagens riksdagsmän av bondeståndet från och med år 1713 P M Lijsing
Volym II - 1940
3 Hembygdsföreningar i Roslagen P M Lijsing x
12 Redogörelse för Riala kyrkas historia G Olsson Nordberg
23 Erik den Heliges och den Heliga Birgittas underverk i Roslagen P M Lijsing
28 Sten Sture d ä våldgästar Frösunda prästgård P M Lijsing
31 Klockaren i Rö P M Lijsing x
36 Sankt Olofs gille i Frötuna P M Lijsing
41 Vägar, krogar, gästgivargårdar och posthemman i Roslagen P M Lijsing x
72 Roslagens riksdagsmannasläkter P M Lijsing
Volym III - 1941
3 Roslagen - ett hembygdsföredrag Åke Nerell
13 Några anteckningar om 1940 och 1941 års arkeologiska arbeten i Roslags-Bro socken Bo Hellman
18 En hembygdsvän flanerar P M Lijsing x
26 Första ärkebiskopsvisitationen i våra bygder för 300 år sedan Gustaf Unestam
36 Norrtälje skola i äldre tid P M Lijsing
42 Det spökar i Frötuna P M Lijsing
46 Björn och varg i Roslagen P M Lijsing och Manfred Ohlsson
52 Gravar i Ununge kyrka Gustaf Unestam
54 Tyskarna i Norrtälje P M Lijsing
61 Kopporna i Ununge P M Lijsing
66 Ett bidrag till Roslagens byhistoria (Eke) P M Lijsing
79 I Roslagen för 200 år sedan Lars Salvius
Volym IV - 1942
3 Roslagens hembygdsföreningar P M Lijsing
9 Om Roslagen Gösta Malm
17 Roslagens ekar P M Lijsing x
20 Glada hågkomster från sekelskiftets Norrtälje Sigurd Wallén
24 Söderby-Karls sockenmagasin Gustaf Unestam
35 Inskriptioner i och vid Roslagskyrkorna P M Lijsing
42 Några minnen av hednisk kult i Roslagen P M Lijsing x
49 Matts Nilsson från Närtuna och hans resa till Nya Sverige år 1649 P M Lijsing
55 Folk man talat om i Roslagen P M Lijsing
61 Roslagssläkter II - Släkten Anjou från Harö, Roslags-Bro P M Lijsing
65 När tupparna gol i Täby prästgård P M Lijsing
66 Strödda anteckningar ur Roslagens skolors historia Gustaf Unestam, Gils Olsson-Nordberg, Edvin Gustavsson m fl x
Volym V - 1943
5 Roslagens äldre historia Sigurd Curman
13 Norrtälje under 1800-talets senare hälft P M Lijsing
36 Härjningar på Roslagskusten 1509 Edvin Gustavsson
43 Balkens katt Victor Svensk
45 Roslagen och finska kriget 1808-1809 P M Lijsing, M Ohlsson och Victor Svensk
66 Munkbergsgubben och Kråkbergsgubben Victor Svensk
69 Älgskytten C E Sandberg Hans Gillingstam
83 Roslagssläkter III - Släkten Sandberg Hans Gillingstam
89 Kulturbilder från Frötuna och Länna
93 Inskriptioner i och vid Roslagskyrkorna II: Malsta kyrka P M Lijsing
95 Rånäs, en beskrivning Victor Svensk
117 Seder och bruk bland Fasterna allmoge under 1800-talet Victor Svensk
Volym VI - 1944
5 Om det försvunna "Lunnia" eller Folklandstingstad Edvin Gustavsson
11 Roslagens första tidning P M Lijsing
23 Oden i Fasterna Victor Svensk
24 På auktion i Lohärad omkring år 1900 C A Holmberg
29 En ålderdomlig byggnad i Lohärad C A Holmberg
31 Kasberget i Väddö och sagan om Saxgubben Edvin Gustavsson
34 Roslagssläkter IV - Släkten Erfors Nils Hallerby
37 Kärvnäsaren Victor Svensk
42 Inskriptioner i och vid Norrtälje kyrka P M Lijsing
46 Sista avrättningen i Fasternatrakten Victor Svensk
49 När blir Roslagens insjöar isfria Victor Svensk
50 Ingvarsstenarna vid Rimbo och Husby-Lyhundra Hans Gillingstam
62 Roslags sqvadron P M Lijsing
69 En Roslagsordlista P M Lijsing
73 Mörby slott och dess sägner Victor Svensk
102 W Schürer von Waldheims ungdomsminnen 1843-1864 Wilhelm Schürer von Waldheim
162 Biografi och noter till W Schürer von Waldheims ungdomsminnen Max Schürer von Waldheim
169 En undersökning av Roslagskultur P M Lijsing
172 Roslagens fornminnes- och hembygdsförening
Volym VII - 1945-46
5 Styrelseberättelse för år 1944
7 Ett himmelsbrev från Roslagen P M Lijsing
10 Invandring i Roslagen österifrån P M Lijsing
25 Norrtäljeminnen C A Holmberg och Ernst Kihlberg och Joel Hansson
51 En Roslags ordlista numro två P M Lijsing m fl
57 Inskriptioner i och vid Roslagskyrkorna IV P M Lijsing
63 Pietistiskt spektakel i Norrtälje kyrka år 1730 P M Lijsing
71 En braxenlek i Erken 1876 C A Holmberg
73 Svält och nöd i forna tiders Roslag P M Lijsing x
82 Gåtor, ardspråk och ordstäv från Sjuhundra Victor Svensk
94 En Arbrå-släkt med Roslagsförbindelser Greta Rodenstam
101 Spelmanstraditioner från Fasterna Victor Svensk
123 Släktforskningens glädje P M Lijsing x
125 Roslagssläkter V - Mäster Helmer Deppe och hans avkomlingar Hans Gillingstam
136 (Roslagssläkter) VI - Vallonsläkten Robbert Torsten Palmér m fl
140 (Roslagssläkter) VII - En av släkten Piras roslagsgrenar P M Lijsing
Volym VIII - 1947-48
3 Vid juletid i Norrtälje år 1791 P M Lijsing
15 Striden vid Knutby kyrka 1469 i krönikor och folktraditioner Hans Gillingstam
18 Tre dokument om Väddö kyrka Edvin Gustavsson
27 Väddö sockens saköreslängd 1557 Edvin Gustavsson
29 Sockengillen i Roslagen under 1500-talet Edvin Gustavsson
31 Händelser och förhållanden år 1879 huvudsakligen i Norrtälje och Roslagen P M Lijsing x
106 En Lännabo som 1648 utvandrade till Nya Sverige Fritz Nordström
117 Två Roslagsemigranter från 1800-talet Pehr Jonsson och J Östling och Hans Gillingstam och P M Lijsing
124 Roslagens äldsta inskriptioner P M Lijsing
138 Rusthållaren - En Karl XII-sägen från Lohärad P A Holmberg
141 Björnen i Finby skog P M Lijsing
142 Några minnen från ryssarnas härjningar i Väddö med omnejd 1719 Urban Rejle
146 Roslagssläkter VIII - En Roslagsgren av släkten från Södergården i Gillinge Hans Gillingstam
153 (Roslagssläkter IX) Lisinge-släkten P M Lijsing x
168 (Roslagssläkter X) En släkt från Tomta och Massum i Väddö Nils Hallerby
Volym IX - 1949-50
5 Prolog vid öppnandet av Norrtälje hantverksförenings jubileumsutställning Einar Malm
9 Uppsalastudenten Bergstedts anteckningar i 1827 års almanacka P M Lijsing
15 De sju prästerna Gåse från Gåsvik Edvin Gustavsson
19 Stefan Löfving i Roslagen Manfred Ohlson
26 Några anteckningar från Husby-Lyhundra med omnejd F B Färnström x
29 Norrtäljetrakten 1599 - c 1660 P M Lijsing
57 Johannesson, skald och barnalärare i Länna Fritz Nordström
67 Hur gammalt är Norrtälje som handelsplats? Hans Gillingstam
70 Bondearbete i Lohärad, Roslagen vid mitten av 1800-talet enligt Sven Eriksson i Undras dagbok P M Lijsing
89 Borgmästare Humbles köp av gården Strömsbacka vid Norrtälje år 1629 Fritz Nordström
91 På vakt mot ryssen 1714 P M Lijsing
94 Om det Ryning-Bielkeska gravmonumentet i Länna kyrka Fritz Nordström
99 Norrtälje gevärsfaktori under åren 1622-1626 P M Lijsing
110 Hur faktoriet i Norrtälje blev museum P M Lijsing
113 Sällsynta växter i Roslagen omkring år 1850 P M Lijsing x
122 Norrtälje weckoblad aug 1859 - juni 1860 P M Lijsing
127 Den Schürerska donationen P M Lijsing
137 Roslagssläkter XI - En släkt från Ösby och Källberga i Fasterna Hans Gillingstam
142 Roslagssläkter XII - Antavla för familjen Gustaf Unestam Gustaf Unestam
Volym X - 1951-52
4 Roslagens sång?
5 Kungabesök i Roslagen P M Lijsing
7 Minesanteckningar från Edsbro komministergård 1834-1900 Anna Westerberg
13 Frans Rodenstam och hans hustru Stina Greta Rodenstam
19 Penningby gårds ägare under äldre tid Fritz Nordström
28 Roslagens riksdagsmän av bondeståndet 1600-1710 L Mårtensson x
44 Norrtälje stadsplan av år 1722 och tomternas ägare P M Lijsing
54 Julen i Fasterna och dess förberedelser Victor Svensk
76 Roslags kompani av livregementet till häst i fred (1696) och krig (1704) P M Lijsing
89 Upsalas bödel år 1608 Fritz Nordström
90 Nils Pedersson Humbla, borgmästare i Norrtälje Fritz Nordström
101 Ägarlängder till Mellingeholm, Degarö och Björnö Fritz Nordström x
Volym XI - 1953-55
3 Wilhelm E Hallin död P M Lijsing
4 Roden och Roslagen, rospiggar och ruser P M Lijsing x
11 Då ryssen brände i Roslagen Edvin Gustavsson
20 Norrtälje stads borgmästare P M Lijsing x
28 Trefaldighetsafton i Fasterna och Rimbo under senare hälften av 1800-talet Victor Svensk
31 Penningby slott genom tiderna Fritz Nordström
43 General Wrede och prosten Humble Fritz Nordström
46 Grevinnan Sophie Pipers flykt till Roslagen från Stockholm 1810 Fritz Nordström
52 Per Håkans gränd, ett minne av en olycksalig Norrtäljeborgare P M Lijsing
55 Råd och rön Victor Svensk
58 Praktiska råd Victor Svensk
63 En gammal kungsådra i Roslagsbro socken P M Lijsing
65 Ununge brudkrona P M Lijsing
66 Ett gille och en skämttidning P M Lijsing
73 I Norrtälje år 1883 Alfred Levertin
83 På resa genom Roslagen 1867 Elias Sehlstedt
88 Hänt enligt allmän kungörelse P M Lijsing
93 Den Schürerska donationen II
95 Roslagssläkter XIII - Släkten Humble från Trästa i Häverö socken Fritz Nordström
102 Roslagssläkter XIV - P M Lijsings antavla P M Lijsing
113 Axel, Julia och Torsten Nordströms stiftelse i Norrtälje
115 Styrelseberättelse för år 1952
117 Styrelseberättelse för år 1953
Volym XII - 1956-62
5 Helgmålsklämtningen från Malsta kyrka 1868 C V A Strandberg
7 Roslags ord och folklore mm Olof Anderzon m fl
11 Blodshämnd i Roslagen P M Lijsing
16 När Viks-gubbarna provade vem som var starkast före C A Holmberg
17 Borgmästargårdar i Norrtälje P M Lijsing
24 Till Ununge brudkronas historia Bror Thordeman
25 Histoiska notiser huvudsakligen om Norrtälje och mellersta Roslagen P M Lijsing x
99 Roslagen - Ryssland P M Lijsing
101 Släkten Anjou av Gusum och Harö P M Lijsing
107 Roslagssläkter XV - Släkten Görlerus P M Lijsing?
108 Roslagssläkter XVI - Släkten Linck (Lencker) P M Lijsing?
109 Roslagssläkter XVII - Släkten Lundgren (Eriksson) från Frötuna P M Lijsing
118 Rådhuset i Norrtälje mm
121 Om landskapsnamnet Uppland P M Lijsing
124 Tyska präster i Norrtälje P M Lijsing
125 Minnen från Rimbo marknad på 1880- och 90-talen
128 Ett vackrare Norrtälje Wilhelm Schürer von Waldheim
132 Fasta kyrkas nedbrytande Victor Svensk
134 Julfrämmande på Penningby år 1783 Fritz Nordström
141 Norrtälje kronobränneri Fritz Nordström
144 Östra Upplands kronogårdar på Gustav Vasas tid Hans Gillingstam
148 Norrtälje-poesi och -sällskapsliv från 1870-talet
Bilaga till volym XII - 1962
1 Förord P M Lijsing
2 Nordvästra Lännas sjöar och vattendrag Theodor Eklund
3 Addeboda Theodor Eklund
4 Norrboda Theodor Eklund
6 Västerlisa - Addarsnäs herrgård Theodor Eklund
9 Sägner och historia från Västerlisa Theodor Eklund
9 Gravfältet vid Addarsnäs Theodor Eklund
11 Dikter Theodor Eklund
18 Fornminnen och historia från Roslagen Theodor Eklund
20 Penningby slott Theodor Eklund
21 Borgen i Rö socken Theodor Eklund x
21 Korvtåget Theodor Eklund
22 Gamla Väddö kyrka Theodor Eklund
23 Fler dikter Theodor Eklund
35 Finsta och Birgitta Theodor Eklund
36 Den svenska björnen Theodor Eklund
37 Ännu fler dikter Theodor Eklund
Utan nummer - 1974
6 P M Lijsing in memoriam Lennart Jansson
7 Norrtäljetrakten i äldre tid P M Lijsing
11 Kulturhistoriska miljöer av stor betydelse inom Norrtälje kommun Riksantikvarieämbetet, red. av Lennart Jansson
Volym 13 - 1989
  Staden ryssarna brände Lennart Jansson
Urban Johansson
P M Lijsing
Volym 14 - 1994
  De första inbyggarna i staden Norrtälje - En sammanställning Nils Sundelius

Sidan först publicerad 2011-10-28, senast uppdaterad 2014-06-04.