,, Rö Hembygdsförening - Folk - HFL1749 - Inledning
   Du är här: Skip Navigation Links > FOLK > "Folkräkningen 1749" > Inledning
GÄSTBOK

"Folkräkningen 1749"

Register över invånarna i Rö år 1749

olkräkningen 1749” är en avskrift av Rö husförhörslängd för åren 1749 – 1772 (AI:1 ), där vi bara tagit med personer boende på en viss plats i Rö just året 1749.

Ibland kan samma person komma med på två platser om de flyttade inom år 1749. I husförhörslängden är alla uppskrivna som någon gång under perioden 1749 till 1772 bott på en viss plats. Vi har förlitat oss på prästens anteckningar om kyrkobesök (nattvard) för att få fram vilka som bodde på platsen just detta första år, 1749. Barn är naturligtvis medtagna i vår ”folkräkning” även utan kyrkobesök.

Där det inte framgår av husförhörslängden eller är suddigt skrivet, har vi ibland letat upp personen i födelseboken (C:1 eller C:2) och skrivit in det rätta födelsedatumet. Likaså har vi med hjälp av födelseböckerna kunnat få fram en persons patronymikon eller efternamn där dessa inte står antecknade i husförhörslängden. För det mesta har vi emellertid bara skrivit av uppgifterna - med de felskrivningar som prästen själv gjort och med våra egna läsfel och gissningar. Kolla därför alltid uppgifterna med husförhörslängden, födelseböcker, vigselböcker, dödböcker och andra källor.

Vissa namn har vi normaliserat. Lisken skriver vi som Elisabet, Carl som Karl, Catharina som Katarina och Margeta som Margareta. Alla Carin får heta Karin och alla Kirstin har vi döpt om till Kerstin. Har man Ersson eller Ersdotter som patronymikon har vi skrivit in dem som Eriksson respektive Eriksdotter.

Annars har vi skrivit namnen som de står i husförhörslängden, Mickel har fått heta Mickel och heter man Jan får man heta så, även om man egentligen är döpt till Johan. Den som kallas Per i husförhörslängden och i vår ”folkräkning” kan vara döpt till Peter, Petter eller Peder. Hittar ni inte den ni letar efter – försök med en annan stavning eller skriv bara in första bokstaven!

Under ”Anteckningar” står de anteckningar som finns i den kolumnen i husförhörslängden, oftast inflyttningsår, utflyttningsår eller dödsår. Dessa anteckningar var mycket svårtydda och oftast finns bara ett år angivet och ett frågetecken för in- resp. utflyttningssocken.

"Anmärkningar" däremot, är våra egna kommentarer, som inte står i längden.

När man söker på en person får man fram födelsedatum och var denne bodde 1749. Klickar man sedan på hushållsnumret visas alla personer som fanns i hushållet och deras födelsedatum. Hushållsföreståndaren, oftast mannen, står först.

Söker man på en plats får man reda på alla som bodde där någon gång under år 1749, uppdelade på hushåll. Söker man på Född visas alla som föddes det datumet (om det är utsatt i längden).

Det är inte helt säkert att vi verkligen fått med precis ALLA som bodde i Rö 1749. Några kan ha flyttat inom år 1749 och inte kommit med på något ställe, eller kanske varit sjuka och inte blivit antecknade (som nattvardsbesökare) av prästen under hela året. Några familjer kan även ha valt att besöka en annan kyrka och därför inte blivit antecknade av prästen i Rö. Men vår förhoppning är att de allra flesta finns med!

Sidan först publicerad 2009-02-09