,, Rö Hembygdsförening - Folk - Mantalslängd 1653
   Du är här: Skip Navigation Links > FOLK > Mantalslängder > 1653
GÄSTBOK

Utdrag ur
Mantalslängd för Stockholms län, Sjuhundra härad 1653

Fol. 112f (bild 150f i RA:s skannade version)

Röödh sochen Hemman Bonnde Hustru Sånn dåtter dräng Piga Inhÿs Ryttare Knechter K: hust 15 åhr 63 åhr Båtzmen Obotlig Casserat S. Tiggare
Schatte Hemmann
Erich Erichsson j Hersbÿ 1 1 1     1 1           1   1    
Erich Thommesson j Wässbÿ 1 1 1       1                    
Erich Michellsson ibidem 1 1 1       1           1        
Olof Andersson j Nibbla 1     1 1               2        
Erich Pedersson i Tixstadh 1     1     1           2        
Hans j Mählbÿ 1 1 1                            
Hans Persson j Eeke ½     1 1               2        
Anders Persson j Guldbergsbÿ ½ 1 1       1           2        
Peder Jönnsson j Byhle ¼   1                       1    
Crono Hemmann
Thommas Rasmuson I Rÿsbÿ 1 1 1     1 1                    
Matz Görannsson j Tixstadh 1                                
Mats Göransson Ibidem 1                                
Matz Jacobsson i Hersbÿ 1     1 1 1             2        
Bengdt Pehrssohn j Klåckarbacken ½ 1 1       1                    
Frällse Hemmann                                  
Pehr Erichssonn j Gierdzbÿ ½ 1 1                            
Erich Staphansson j Söderbÿ 1 1 1     1 1           1        
Johan Michellsson j Molnekull ½ 1 1     1 1           1        
Jacob Månsson j Bootmannebÿ ½ 1 1                            
Thommas Månsson j Wässbÿe ½ 1                         1    
Niels Erichssonn j Nibble ½ 1         1           1        
Hanss Larssonn j Eeke ½ 1 1                            
Erich Matzon j Gierdzbÿ ½ 1 1                            
Erich Matsson j Bålbÿ 1   1 1 1               1        
Lars Nilssonn j Lisinge 1 1     1 1 1           2        
Nils Nilsson Ibidem 1 1         1   1                
Olof Andersson j Rissbÿ ½   1   1                        
Olof Ibidem ½ 1 1   1                        
Skattlagde Torp
Lars j Wirboode   1 1                            
Staphan j Wieken     1 1                          
Lars Lille i Kullunngen     1           1                
Oluf Erichssohn ibidem   1 1                   1        
Änckian i Mältsättra                                 2
Sigfriedh j Strööm                                 1
Anders i Backen                         2        
Erik Anderssohn i Ekelunnde       1                 2        
Twenne Torp Ibidem                                 2
Knut j Wreeten   1 1                            
Noora                                 1
Härsby barbestufwu                                 3
Snickaren i Stången     1                   1        
Pehr Johnsohn j Klockarbohlet   1                     1       2
    22 23 8 6 9 12   3       28   3   11
                                  125

Sidan först publicerad 2008-04-15