,, Rö Hembygdsförening - 1638 års kartor
   Du är här: Skip Navigation Links > RÖ SOCKEN > Kartor > 1638 års kartor
GÄSTBOK

1638 års kartor

artografen Anders Bure (1571 – 1646) var den första som publicerade kartor över Sverige som baserade sig på matematiska beräkningar.

Han blev ansvarig för att utbilda lantmätarna till det svenska Lantmäteriväsendet som organiserades på 1630-talet för att mäta upp och kartera Sverige.

Anders Bure

Anders Bure 1626

Det finns 4 kartor från Rö bevarade från hans tid som ”generalmathematicus”, över Gullbergby, Härsby, Risby och Ticksta. I dem anges också byarnas värde i form av siffror på utsäde, höskörd mm.

På varje karta anges hur många hemman som fanns i byn och deras jordnatur och jordetal. Om begreppen jordnatur och jordetal kan Du läsa här.

Man tillämpade tvåsäde eller som det också kallas, tvåskiftesbruk, vilket innebar att man bara sådde hälften av åkerarealen varje år och lät den andra hälften ligga i träda. Därför anges också för varje gård hur mycket utsäde som behövdes "det ena året" och hur mycket som behövdes "det andra året".

Därtill finns uppgifter om hur många lass hö man skördade och i stora drag hur skogen, betesmarken och fisket var.

Att man anger alla dessa uppgifter i kartan beror förstås på att det viktigaste skälet till karteringen var att skaffa underlag för hur mycket skatt man kunde ta ut från varje gård.

Kartorna kommer alla från Lantmäteriets webbplats "Historiska kartor" där man kan hämta dem i något bättre upplösning än den vi använder här:

Karta över Gullbergby
Karta över Härsby
Karta över Risby
Karta över Ticksta

Text Björn Bergström. Sidan först publicerad 2011-12-04, senast uppdaterad 2011-12-10.