,, Rö Hembygdsförening - Händelser - Mord i Rö 1617
   Du är här: Skip Navigation Links > HÄNDELSER > Mord i Rö 1617
GÄSTBOK

Mord på bröllop i Rö

et gick ibland våldsamt till förr i tiden. I Nils Sundelius tolkade avskrifter av Sjuhundra härads domböcker hittade vi följande dramatiska historia, som utspann sig på Nibble tisdagen den 28 oktober 1617, som var helgdag till Simon och Judas ära. (Någon bibelkunnig person kanske kan förklara varför man firade dem). Gustaf II Adolf hade just krönts till Sveriges kung i Uppsala den 12 oktober, vi var i krig med Ryssland och följande vår skulle böhmiska upprorsmän kasta ut kejsarens sändebud genom ett fönster i Prag och därigenom signalera början av det trettioåriga kriget. Samtidigt pågick insamlingen av den andra Älvsborgs lösen, för danskarna hade ånyo erövrat fästningen den 22 maj 1612.

Så här återges händelseförloppet i domboken för den 2 november 1618:

"Kom för rätten hustru Karin i Nibble i Rö socken och klagade till Staphan skomakare i Ticksta att han hade slagit ihjäl hennes man Erich Andersson. Saken har tilldragit sig så att nästförlidne den 28 oktober, då Erich Andersson höll bröllop för sin syster, så kom förenämnde Staphan skomakare objuden och drucken ("welbeschencht") till detta kalas. Strax efter att han var kommen till bords började han ropa och skrika. Då bad honom Mårten skräddare i Nibble att han skulle tiga och icke ropa, men det brydde sig Staphan skomakare inte om utan ropade mer och mer. Då tog Mårten skräddare upp en tallrik och slog Staphan i huvudet något litet. Då sprang Staphan upp och tog fram sin kniv och ville slå Mårten skräddare och Erich Persson i Ticksta för det han trätte litet med Jören i Risby. Då steg bonden i gården, Erich And(ersson) upp på golvet och sade till Staffan skomakare: Jag har inte bjudit dig hit, vill du inte vara ordentlig (låta väl) så drag för alla de tusende D(jävlar). I detsamma slog Staphan till honom med sin kniv och skar Erich Andersson över armen, så att senorna och medianen (blodådern framför armbågsleden) skars av, och Erich Andersson föll död ner.

Därför dömdes Staphan skomakare till livsstraff (att mista livet) enligt det andra kapitlet i dråpmålabalken."

Man kan tro att alla grannarna var där och lär ha haft mycket att skvallra om under lång tid. Om Staffan skomakare blev avrättad vet vi inte. Domen kunde överklagas i Lagmansrätten i Upplands lagsaga, i den 1614 inrättade Svea Hovrätt och i sista hand kunde kungen fastställa domen eller bevilja nåd. Svaret kan alltså finnas i någon av de högre instansernas domböcker.

Text: Björn Bergström. Avskrift: Nils Sundelius. Sidan uppdaterad 2008-02-17