,, Rö Hembygdsförening - Platser - Hydrologi
   Du är här: Skip Navigation Links > RÖ SOCKEN > Vad betyder Rö? > Flöt en å förbi kyrkan?
GÄSTBOK

Vattendrag och höjdförhållanden kring kyrkan

ör att pröva teorin om att socknen fått sitt namn av ett vattendrag nära kyrkan har vi lagt in alla vattendrag som finns i Fastighetskartan i en kartskiss som också visar höjdförhållandena. Av dem och vattendragens riktning kan man få en bild av var vattendrag kan tänkas ha runnit när landhöjningen inte gått så långt som i dag.

För mycket länge sedan (det rör sig om 4000 år, dvs i början av bronsåldern) fanns en liten ö där Härsby och kyrkan en gång skulle byggas. Så gamla är dock knappast några namn över huvud taget i Sverige, utom möjligen de gamla sjö- och önamnen som Vättern och Tjörn. Vid tiden för Kristi födelse - och ortnamnsforskarna verkar ense om att det var då de äldsta bevarade namnen kom till - gick strandlinjen ungefär vid 15-meterskurvan. Rösjön var inte mycket större än i dag, men där Pilkrogsån nu är gick en djup vik in ända upp till Uledal; och Kamphavet var dess djupaste del.

Det kan naturligtvis ha funnits en liten bäck som förde vatten från kyrkhöjden och terrängen kring Söderby, men det var knappast något mäktigt vattendrag. Det förefaller egendomligt om man tusen år senare, när kyrkan byggdes och socknen organiserades, skulle ha döpt hela socknen efter en minst sagt obetydlig rännil - i så fall måste den ha varit enormt uppseendeväckande av någon anledning. Så röda vattendrag har man svårt att tänka sig.

Läs också huvudartikeln om sockennamnet här!

Höjdförhållanden kring Rö kyrka

Höjdkarta över området kring Rö kyrka med nutida vattendrag inlagda.

Sidan först publicerad 2009-04-13.