,, Rö Hembygdsförening - Platser - Byar och gårdar 1600
   Du är här: Skip Navigation Links > PLATSER > Gårdar, byar och gods > Gårdar 1600
GÄSTBOK

Byar och gårdar 1600

Välj år:1540 1570 1600 1630  1660 1690 1720 1750

Färgerna betyder:

  Skatte   Krono   Kyrko   Frälse   Arv och eget   Skattefrälse

Gårdar i Rö 1600

Omkring 1590 tog man Båtmanby från skattebonden Erik för att han inte betalat skatt på tre år. Kronan behöll det inte länge, redan 1591 hade kronan donerat den till Borgmästaren Nils Hansson Brask och Båtmanby räknas sedan dess som frälsejord.

Samtidigt blev den gamla frälsegården i Härsby (Härsby 2) kronojord. Vi vet varför, för den gamla ägaren Nils Nilsson Natt och Dag ville samla sina ägor i Östergötland (hans huvudgård var Bjärka-Säby söder om Linköping) och fick 1589 byta Härsbygården mot kronogods i Östergötland.

Sidan först publicerad 2011-02-13